Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TIPUS D'OBSERVACIÓ by Mind Map: TIPUS D'OBSERVACIÓ

1. Guidelines

1.1. Anything goes!

1.2. No criticism or flaming allowed

1.3. The Wilder The Better

1.4. Quantity is Quality

1.5. Set a Time Limit

2. La participació de la persona observadora

2.1. Participant

2.1.1. La persona observadora s'integra o participa en el grup observat.

2.2. No participant

2.2.1. La persona observadora no participa ni intervé en el grup o en la comunitat observada.

3. Lloc on es realitza

3.1. Vida real

3.1.1. S'observen els fets a l'entorn natural tal com es produeixen.

3.2. Lloc on es realitza

3.2.1. Es prepara l'entorn de forma artificial per a la investigació i observació del fet que es pretén observar.

4. Grau de sistematització

4.1. Estructurada

4.1.1. Delimita i defineix el camp d'observació.

4.1.2. Estableix objectius.

4.1.3. Especifica instruments i registres.

4.2. No estructurada

4.2.1. No parteix de cap pla sistemàtic ni es defineixen les categories.

4.2.2. És una observació simple i lliure.

5. Nombre d'observadors

5.1. Individual

5.1.1. La realitza només una persona.

5.2. Col·lectiva

5.2.1. És realitzada per diferents persones