waarnemen is structureren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
waarnemen is structureren by Mind Map: waarnemen is structureren

1. herkennen van Gestalten

1.1. gestaltkwaliteiten

1.1.1. zijn gehelen die meer dan een eenvoudige optelsom van de afzondelijke indrukken waaruit ze opgebouwd worden

1.2. subjectieve contouren

1.2.1. dingen zien die er in feite niet zijn

1.3. visie van de gestaltpsychologie

1.3.1. al die gestaltkwaliteiten komen duidelijk niet tot stand door gewoon bij elkaar zetten of optellen van de afzonderlijke elemanten

1.3.2. waarneming van causaliteit

1.3.2.1. oorzaak-gevolg-relaties

1.3.2.2. over alle culturen heen even groot te zijn

1.4. aanvullingen vanuit de cognitieve psychologie

2. figuur en achtergrond

2.1. onderscheiden

2.1.1. elimentaire wetmatigheid

2.1.2. ergens een verschil waarneembaar word

2.2. structurering binnen de visule waarneming

2.2.1. verschillende kenmerken

2.2.1.1. grens = friguur

2.2.1.2. figuur springt vooruit

2.2.1.3. beweging = figuur

2.2.1.4. figuur = meeste indruk

2.2.2. wat op een bepaald moment figuur was, kan daarna ineens achtergrond worden

2.3. andere waarnemingsmodaliteiten = andere zintuigen

2.3.1. kledij = achtergrond tenzij de kledij niet goed zit

3. structureringsfactoren

3.1. de bijdrage van de gestaltpsychologie

3.1.1. nabijheid

3.1.2. gelijkheid

3.1.3. gemeenschappelijk lot

3.1.4. geslotenheid

3.1.5. continuïteit

3.2. de cognitief-psychologische benadering

3.2.1. wet van pregnantie

3.2.1.1. volgens de gestaltpsychologen zouden de prikkels er vanzelf toe neigen om samen te smelten tot een goede figuur of een gestalt

3.2.2. bottum-up

3.2.2.1. afzondelijke eigenschappen

3.2.2.2. kenmerkdetectoren

3.2.2.2.1. detecteren een bepaald kenmerk ven een beeld

3.2.2.2.2. bewijst dat het beeld in stukken binnenkomt

3.2.2.2.3. bewijst dat wij samenstellen (top-down)

3.2.2.3. geonen= bouwstenen

3.2.3. top-down

3.2.3.1. vroegere ervaringen, behoeften en emoties

3.2.3.2. verwachtingstheorie van de perceptie