BİYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI by Mind Map: BİYOLOJİNİN ALT BİLİM DALLARI

1. Virüsleri ve virüslerin etkilerini inceler.

1.1. Viroloji

2. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve bu yapıyı oluşturan türlü organlar arasındaki ilişkileri araştıran, inceleyen bilim.

2.1. Biyokimya

2.2. Canlılardaki reaksiyonları ve kimyasal değişimleri inceler.

3. İslam tıbbının en büyük alimlerinden olan İbn-ün-Nefis (1210-1288) anatomi ile ilgili olarak “İnsanoğlu yaratıldığından itibaren bedeninin iç kısımlarını merak etmiştir” dedi. Dolayısıyla anatomi tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. M.Ö.3000 yıllarında İskenderiye’deki okulda insan vücudu üzerinde çalışmalar yapıldığı tesbit edilmiştir.

3.1. Anatomi

4. Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

4.1. Zooloji

5. Kalıtsal bir karakterin dölden döle aktarımını inceler.

5.1. Kalıtım

6. Guidelines

6.1. No criticism or flaming allowed

6.2. Set a Time Limit

6.2.1. The Wilder The Better

6.3. Anything goes!

6.3.1. Quantity is Quality

7. Sitoloji

7.1. Hücrenin yapısı ve hücrede meydana gelen temel olayları inceleyen bilim dalıdır.

8. Botanik

8.1. Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

9. Ekoloji

9.1. Canlıların, birbiri ile ve çevre ile yaşadıkları ve dünyaya ile olan ilişkilerini inceler.

10. Histoloji

10.1. Canlıların dokularını inceler.

11. Taksonomi

11.1. Diğer adı SİSTEMATİKTİR.

11.2. Canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

12. Fizyoloji

12.1. Canlıların göze, doku ve organlarının işlevlerini ve bu işlevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen yaşambilim dalı.

12.2. Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım, iç salgı bezleri, böbrek, sinir sistemi, duyu organları, genel metabolizmayı, besin gruplarının etkisini, su metabolizmasını, ısı düzeneğini, kasları ve cinsel işlevleri inceler.

12.3. 1855’te Clande Bernard’ın çalışmaları iç salgılar üzerine yaptığı çalışmalar genel fizyolojinin doğuşunu hazırladı.