Finovate 2010 + 2011

Companies presenting by category from the last two years of Finovate

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Finovate 2010 + 2011 by Mind Map: Finovate 2010 + 2011

1. Platform

1.1. www.yodlee.com

1.2. www.backbase.com

1.3. Paperless

1.3.1. www.oflows.com W'10

1.4. www.ixaris.com

1.5. www.profitstars.com

1.6. Financial Experience

1.6.1. www.leadfusion.com

1.7. Personal Cards

1.7.1. www.arroweye.com

1.8. Payments

1.8.1. www.getbraintree.com

1.9. www.Adobe.com

1.10. www.codegreen.org

1.11. www.worklight.com

2. Media

2.1. Mobile

2.1.1. www.blazemobile.com

2.1.2. www.blingnation.com

2.1.3. www.pinpoint-fraude.com

2.1.4. www.clairmail.com

2.1.5. www.konysolutions.com

2.1.6. www.worklight.com

2.1.7. www.toumetis.com

2.1.8. www.wonga.com

2.1.9. www.pageonce.com

2.1.10. www.mfoundry.com

2.1.11. www.afiniate.com

2.1.12. www.miteksystems.com

2.1.13. www.mybanktracker.com

2.2. Gaming

2.2.1. www.thwakk.com

2.2.2. www.bobberinteractive.com W'10

2.2.3. www.bankvue.com (Money Island W'11)

2.3. Email banking

2.3.1. www.cashedge.com

2.3.2. www.activepath.com

2.4. Gift Cards

2.4.1. www.chargesmart.com

3. Payments

3.1. Bills

3.1.1. www.doxo.com

3.1.2. www.paynearme.com (W'10/ W'11)

3.1.3. www.billfloat.com

3.1.4. www.billshrink.com

3.1.5. www.paydivvy.com

3.1.6. www.aptyssolutions.com

3.1.7. www.billeo.com

3.1.8. www.controlabill.com

3.2. Peer 2 Peer

3.2.1. www.dowalla.com (W'11)

3.2.2. www.ewise.com

3.2.3. www.paypal.com/ www.discover.com (money messanger)

3.2.4. www.liqpay.com

3.2.5. www.opencuro.com

3.2.6. www.peertransfer.com

3.2.7. www.corduro.com

3.2.8. www.mpower.com

3.3. Lending

3.3.1. www.lendstreet.com '11

3.3.2. www.lendio.com '11

3.3.3. www.cotera.com

3.3.4. www.ftrans.net

4. Personal Finance Management

4.1. www.creditsesame.com

4.2. www.BillShrink.com W'10

4.3. www.bundle.com W'10

4.4. www.breeze.com

4.5. www.fisglobal.com

4.6. www.hrblock.com

4.7. www.kiboo.com

4.8. www.geezeo.com

4.9. http://spf.strands.com

4.10. financial literacy http://matchfund.com/

4.11. www.mint.com

5. Security

5.1. www.pinpoint-fraude.com

5.2. www.guardiananalytics.com

5.3. www.silvertailsystems.com '10/'11

5.4. https://www.unience.com

5.5. www.emue.com

5.6. www.q2ebanking.com '11

5.7. www.idanalytics.com '11

5.8. www.hoyos.com '11

5.9. www.trustedid.com '11

5.10. www.safetypay.com

6. targetgroup

6.1. Consumer

6.1.1. Savings

6.1.1.1. www.smartypig.com

6.1.2. Loans

6.1.2.1. www.wonga.com

6.1.2.2. www.kabbage.com

6.1.2.3. www.profitstars.com

6.1.2.4. www.moneyaisle.com

6.1.3. Mortgages

6.1.3.1. www.mortgagebot.com

6.1.4. payments

6.1.4.1. www.paynearme.com

6.1.5. Marketing

6.1.5.1. www.segmint.com

6.1.5.2. www.optirate.com

6.1.6. Debt

6.1.6.1. www.debtgoal.com

6.1.6.2. www.smartcredit.com

6.1.7. Credit management

6.1.7.1. www.zendough.com

6.1.8. Banking

6.1.8.1. www.ubank.com.au

6.2. Wholesale

6.2.1. http://www.receivablesxchange.com

6.2.2. www.bankbox.com

6.2.3. www.intellaegis.com

6.2.4. www.continuitycontrol.com

6.3. Investment

6.3.1. www.betterment.com W'10

6.3.2. www.hiddenlevers.com

6.3.3. www.plantly.com

6.3.4. www.kapitall.com

6.3.5. http://seekingalpha.com

6.3.6. https://www.unience.com

6.3.7. www.wikinvest.com W'10/ W'11

6.3.8. www.bullioninternational.com

6.3.9. www.currensee.com

6.3.10. www.goalmine.com

6.3.11. www.robotdough.com

6.3.12. www.erollover.com

6.3.13. www.jemstep.com

6.4. Financial Planners

6.4.1. www.tilefinancial.com '11

6.4.2. www.figlo.com '11

6.4.3. www.openfinance.es/en '11

7. Personalized Offers

7.1. www.bankons.com (W'11)

7.2. www.billeo.com

7.3. www.billshrink.com

7.4. www.Clovermedia.com

7.5. www.edointeractive.com

7.6. www.freemonee.com

7.7. www.readyreceipts.com

8. SoHo/ SMB

8.1. www.billflo.com

8.2. www.cashedge.com

8.3. www.kashoo.com

8.4. www.outright.com

8.5. http://www.capitalaccessnetwork.com/

8.6. www.enloop.com

8.7. www.bill.com ('11 focus)

8.8. www.expensify.com W'10

8.9. www.wipro.com/industries/banking

8.10. www.crosscommercemedia.com