Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

INNOVACIÓ by Mind Map: INNOVACIÓ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

INNOVACIÓ

Consisteix en un procès sistemàtic i continuat per avaluar comparativament els productes i serveis de la companyia a través dels clients.

http://www.youtube.com/watch?v=e152dvDQixY

http://www.secuoyasmarketing.com/blog/2011/02/23/entre-benchmarking-y-dafo-anda-la-competencia/

Openning innovation

Es tracta d'una nova estratègia que tracta de portar l'innovació més enllà de l'empresa interna, on es dóna la cooperació entre empreses i on els professionals han de tenir més recurssos.

http://innovacionabierta.blogspot.com/

http://www.youtube.com/watch?v=h8sxKDkeSCc&feature=related

Quin és el camí per promoure la producció i creativitat?

És l'art de convertir les idees i el coneixement en productes, processos o serveis nous que el mercat reconegui i valori.

Cocreació

Es un mètode innovador basat en la creació conjunta entre empreses o entre empresa i consumidor. Millorant així el feedback entre empresa i client.

Benchmarking

Tipus de Benchmarking

Estratègia del Oceano azul

La tesis de l'oceà blau és la nesessitat de deixar a un costat la competencia destructiva entre las empresas si es vol ser un guanyador en el futur, ampliant els horitzons del mercat i generan valor a través de la innovació.

ƒ - Crear nuevos espacios de consumo; ƒ - Centrarse en la idea global y no en los números; ƒ - Ir más allá de la demanda existente; ƒ - Asegurar la viabilidad comercial del océano azul.

http://estrategiasynegocios.files.wordpress.com/2006/11/la-estrategia-del-oceano-azul.pdf

http://www.youtube.com/watch?v=a7Ny5BYc-Fs