Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INNOVACIÓ by Mind Map: INNOVACIÓ

1. Consisteix en un procès sistemàtic i continuat per avaluar comparativament els productes i serveis de la companyia a través dels clients.

1.1. http://www.youtube.com/watch?v=e152dvDQixY

1.2. http://www.secuoyasmarketing.com/blog/2011/02/23/entre-benchmarking-y-dafo-anda-la-competencia/

2. Openning innovation

2.1. Es tracta d'una nova estratègia que tracta de portar l'innovació més enllà de l'empresa interna, on es dóna la cooperació entre empreses i on els professionals han de tenir més recurssos.

2.2. http://innovacionabierta.blogspot.com/

2.3. http://www.youtube.com/watch?v=h8sxKDkeSCc&feature=related

2.4. Quin és el camí per promoure la producció i creativitat?

2.4.1. Filosofia 3M de William Mcknight, ve a dir que gràcies a la delegació de responsabilitats i afavorir la participació dels treballadors s'estimula la seva iniciativa, i a partir d'aquí crearan i innovaran.

3. Benchmarking

3.1. Tipus de Benchmarking

3.1.1. INTERN: revisió interna dels estandarts de l'organització per tal de determinar formes potencials de millorar l'eficiència.

3.1.2. COMPETITIU: comparació del funcionament intern amb altres empreses per millorar la competitivitat

3.1.3. DE LA INDÚSTRIA: comparació dels elements de l'empresa amb la indústria que la proveeix.

4. http://www.youtube.com/watch?v=a7Ny5BYc-Fs

5. És l'art de convertir les idees i el coneixement en productes, processos o serveis nous que el mercat reconegui i valori.

6. Cocreació

6.1. Es un mètode innovador basat en la creació conjunta entre empreses o entre empresa i consumidor. Millorant així el feedback entre empresa i client.

7. Estratègia del Oceano azul

7.1. La tesis de l'oceà blau és la nesessitat de deixar a un costat la competencia destructiva entre las empresas si es vol ser un guanyador en el futur, ampliant els horitzons del mercat i generan valor a través de la innovació.

7.2. ƒ - Crear nuevos espacios de consumo; ƒ - Centrarse en la idea global y no en los números; ƒ - Ir más allá de la demanda existente; ƒ - Asegurar la viabilidad comercial del océano azul.

7.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=AqWtTMm9M8Y

7.3. http://estrategiasynegocios.files.wordpress.com/2006/11/la-estrategia-del-oceano-azul.pdf