Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

I+D+I by Mind Map: I+D+I
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

I+D+I

Videos

Innovation in Google

What is innovation?

http://www.youtube.com/watch?v=2NK0WR2GtFs

El reto es innovar más rápido que la competencia

P&G's AG Lafley on Innovation

In an in-depth interview, Procter & Gamble CEO A.G. Lafley outlines how innovation is at the heart of the consumer goods giant. Its challenge is to, he says, "innovate how we innovate."

Disruptive innovation

Innovation Man

Example of Kawasaki's way to innovate

Innovation in Nissan

Definición Concepto I+D+I

Investigación y Desarrollo

Investigación, desarrollo e investigación

Estrategia del Oceano

Sistemas y políticas de investigación, desarrollo e innovación.

Openning innovation

Es tracta d’una nova estratègia que tracta de portar innovació més enllà de l’empresa interna, on es dóna la cooperació entre empreses i on els professionals han de tenir més recursos.

Benchmarking

Consisteix en un procès sistemàtic i continuat per avaluar de forma comparativa els productes i serveis de la companyia a través dels clients

Cocreació

És un mètode innovador basat en la creació conjunta entre empreses o entre empresa i consumidor. Millorant el feedback entre empresa i client.

Set hàbits de les persones innovadores

Treballar dur Evitar inhibicions Assumir riscos, cometre errors. Escapar Anotar idees Encontrar patrons i combinar-los Ser curiós

Característiques de les persones innovadores

  Atendre les exigències del mercat Combinació entre ciència, tecnologia i producció Sensibilitat als canvis Lluita contra el poder conservador

Les 5 lleis de innovació

Patrons Tendències= bones idees Casi sempre cal adaptar Copiar pot ser innovador. Finalment tot arriba

Formes de l’innovació

  Introducció en el mercat de nous béns o serveis, amb el que els clients no es troben familiaritzats. Introducció de un nou mètode de producció o metodologia organitzativa. Creació de una nova font de suministrament de matèries primeres o productes semi-elaborats. Obertura d’un nou mercat en un país. Implantació d’una nova estructura en un mercat.

Procés de innovació

  Incubació:pensament subsconcient. Il·luminació: generació d’idees (braing storming) Verificació: avaluació Innovació: conversió de l’idea Protecció: patents i copyright

Avantatges de innovació:

  Estalvi en costos Distribució i venda Logística Major grau de formació al consumidor Ecologia

Motius per innovar

  Millora la relació amb el client Permet augmentar les vendes Millora la imatge de les empreses Estableix les barreres de entrada a la competència.

Redes Sociales

Twitter

Facebook

Blogs

Las Empresas más Innovadoras del Mundo en el 2010

Laboratorio de Innovación y Diseño para la Industria Turística (Tourism Innovation Lab)

10 maneras de reconocer a los innovadores en la organización

La receta para hacer innovación radical

El Antídoto de Google ante la Recesión: La Innovación

Ejempos y Casos de Innovación

Apple, océano Rojo o océano Azul

Innovar: La Estrategia del Oceano Azul