BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİYOLOJİNİN ALT DALLARI by Mind Map: BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

1. Mikrobiyoloji: Gözle görülemeyen mikroskobik canlıları inceleyen bilim dalıdır.

2. Sitoloji: Hücre bilimidir. Hücrenin yapı, görev ve çoğalma ile ilgili özelliklerini inceler.

2.1. Histoloji: Dokuları inceleyen bilim dalıdır. (Deri, kemik, kas ...)

3. Morfoloji: Canlıların dış yapılarını inceleyen bilim dalıdır.

4. Histoloji: Dokuları inceleyen bilim dalıdır. (Deri, kemik, kas ...)

5. Ekoloji: Canlıların birbirleri ile ilişkileri ve inceleyen bilim dalıdır.

6. Taksonomi(Sistematik) : Canlıların benzerliklerine ve akrabalık derecelerine göre sınıflandırarak inceleyen bilim dalıdır.

7. Biyokimya: Canlıların yapısını oluşturan organik maddelerin kimyasal yapısını ve biyokimyasal tepkimelerini inceleyen bilim dalıdır.

8. İmmünolıoli: Vücudun hastalıklara ve yabancı maddelere karşı verdiği tepki ve direncini araştırır.( Savunma sistemi ve bağışıklık)

9. Genetik:Canlıların kalıtsal(anne-babadan aktarılan) özeliklerini dölden döşem nasıl aktarıldığını, gemlerin işleyiş mekanizmasını ve gen seviyesinde gerçekleşen tüm olayları inceleyen bilim dalıdır.

10. Zooloji: Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

11. Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

12. Anatomi: Yapı bilimi. Canlıların doku ve organlarını görev ve işleyiş mekanizmasını açıklayan bilim dalıdır.

13. Embriyoloji: Canlıların döllenmeyle oluşan zigot evresinden ayrı bir fert oluncaya kadar geçirdiği gelişim aşamalarını inceleyen bilim dalıdır.

14. Moleküler Biyoloji: Bütün Canlıların yapı ve yaşama biçimlerini moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

15. Evrim: Canlıların orijinallerini milyonlarca yıl içinde geçirdikdikleri değişimleri ve yeni türlerin oluşumunu araştıran bilim dalıdır.

16. Biyoteknoloji: Çeşitli mühendislik alanlarını da kullanarak canlıları değiştirip geliştirerek onlardan verimli ürünler ve yeni ürünler elde etmeyi amaçlayan bilim dalıdır.