Методи обчислення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Методи обчислення by Mind Map: Методи обчислення

1. Вступ до курсу

1.1. Мета та завдання курсу

1.2. Інформація про автора курсу

1.3. Робоча програма курсу

1.4. Література до курсу

1.5. Допоміжні інформаційні ресурси

2. Взаємодія учасників

2.1. Студент-викладач

2.1.1. індивідуальні консультації (e-mail, спілкування у чаті/форумі)

2.2. Студент-студент

2.2.1. участь у форумах, группові завдання

2.3. Студент-матеріал

2.3.1. електронні ресурси, літературні джерела

3. Тижнева структура курсу

3.1. Теоретичний матеріал тижня

3.2. Завдання до практичного виконання

3.3. Спілкування та обговорення

3.4. Тестування

3.5. Рефлексія

4. Тематичний план курсу

4.1. Тема 1. Обчислювальний експеримент та його етапи

4.2. Тема 2. Розв’язування систем лінійних рівнянь

4.3. Тема 3. Розв’язування систем лінійних рівнянь

4.4. Тема 4. Наближення функцій. Інтерполяція

4.5. Тема 5. Метод найменших квадратів Гауса

4.6. Тема 6. Статистичне опрацювання експериментальних даних

4.7. Тема 7. Чисельне інтегрування

4.8. Тема 8. Метод Монте-Карло

4.9. Тема 9. Чисельні методи розв’язування звичайних диференціальних рівнянь

5. Навчальний матеріал

5.1. Теоретичний матеріал

5.1.1. Лекційний курс

5.1.2. Теорія до семінарів

5.2. Методичні рекомендації

5.2.1. * до виконання практичних робіт

5.2.2. * до самостійного опрацювання

5.2.3. * зразки оформлення звітних матеріалів

5.3. Практичні та семінарські заняття

5.3.1. форуми

5.3.2. обговорення

5.3.3. виконання завдань

5.4. Контроль знань

5.4.1. тестування

5.4.2. рефлексія

5.5. Індивідуальні проекти

5.6. Література до курсу

5.6.1. Основна література

5.6.2. Додаткові джерела

5.6.3. Інтернет-джерела