Človek je tajomstvo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Človek je tajomstvo by Mind Map: Človek je tajomstvo

1. Zmysel života - šťastie

1.1. Otvorenosť

1.2. komunikácia

1.3. spoločenstvo

2. OSOBA

2.1. rozum

2.2. slobodná vôľa

2.3. schopnosť milovať a byť milovaný

3. Trojrozmernosť

3.1. Telesný rozmer

3.2. Duševný rozmer

3.3. Duchovný rozmer

4. jedinečnosť

4.1. čistota pohľadu

4.2. čistota myšlienok

4.3. čistota potešenia/radosti

4.4. čistota rozhodnutia

4.5. čistota skutku

5. Moje hodnoty

5.1. hierarchia hodnoty

5.2. na formovanie hodnoty

5.3. rebríček

5.3.1. potreba sebarealizácie

5.3.2. potreba váženosti

5.3.3. možné priateľstva a oznámenia

5.3.4. potreba istoty a bezpečia

5.3.5. Fyziologické potreby

6. Povaha

6.1. Sangvinik

6.2. Cholerik

6.3. Melancholik

6.4. Flegmatik

7. Dospievanie

7.1. mýtus mladosti

7.2. začni pravdepodobne ťažké veci

7.2.1. komfort

7.2.2. laťka

7.2.3. spolupráca

7.2.4. malé ťažké veci

7.2.5. postoj

8. Veda a technika

8.1. dvojznačnosť výsledkov

8.2. Otázka: AKO?

9. Svetonázorové systémy

9.1. Jednostrannosť

9.2. Čiastkovosť poznania

10. Náboženstvá

10.1. Otázka: Prečo?

10.2. snaha o vystihnutie podstaty bytia