Človek je tajomstvo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Človek je tajomstvo by Mind Map: Človek je tajomstvo

1. Zmysel života - šťastie

1.1. Otvorenosť

1.2. "komunikácia"

1.3. "spoločenstvo"

2. OSOBA

2.1. rozum

2.2. slobodná vôľa

2.3. schopnosť milovať a byť milovaný

3. Trojrozmernosť

3.1. Telesný rozmer

3.2. Duševný rozmer

3.3. Duchovný rozmer

4. jedinečnosť

4.1. čistota slov

4.2. čistota pohľadu

4.3. čistota tela

5. Osobnosť a jej vývoj

5.1. obdobia

5.2. prejavy

5.2.1. očakávania

5.2.2. realita

6. Moje hodnoty

6.1. hierarchia hodnôt

6.2. vplyv na formovanie hodnôt

6.3. rebríček

6.3.1. potreba sebarealizácie

6.3.2. potreba váženosti

6.3.3. potreba priateľstva a prijatia

6.3.4. potreba istoty a bezpečia

6.3.5. Fyziologické potreby

7. Povaha

7.1. Sangvinik

7.2. Cholerik

7.3. Melancholik

7.4. Flegmatik

8. Dospievanie

8.1. mýtus mladosti

8.2. robiť ťažké veci

9. Veda a technika

9.1. dvojznačnosť výsledkov

9.2. Otázka: AKO?

10. Svetonázorové systémy

10.1. Jednostrannosť

10.2. Čiastkovosť poznania

11. Náboženstvá

11.1. Otázka: Prečo?

11.2. snaha o vystihnutie podstaty bytia