Податкова Система

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Податкова Система by Mind Map: Податкова Система

1. США

1.1. Федеральна форма державного устрою США зумовлює триступеневий процес стягування податків: на рівні федерації; на рівні штату; на рівні місцевих органів влади. На всіх трьох рівнях стягуються 5 видів податків.

2. Японія

2.1. У Японії найбільш значні доходи державі приносить прибутковий податок з юридичних і фізичних осіб. Він дорівнює 56,4% усіх податкових надходжень.

3. Канада

3.1. Податкова політика Канади здійснюється на трьох рівнях: федеральному (48 % державних доходів), провінційному (42% державних доходів), місцевому (10% державних доходів).

4. Росія

4.1. Податкова реформа, яка проводиться в Росії, спрямована на зниження податкового тиску на платника податків. Суттєво зменшені були податкові пільги, що надавались окремим платникам (скасовані всі пільги щодо податку на прибуток, зменшено кількість пільг на прибутковий податок з громадян та ін.), тобто створені однакові умови оподаткування для всіх платників.

5. Фінляндія

5.1. Створені умови для стимулювання іноземних інвестицій, відкриття іноземних підприємств або представництв. Насамперед це стосується країн - членів Європейського Союзу та Організації Європейського розвитку та співробітництва, для яких не існує будь-яких обмежень для відкриття підприємств, розгортання малого та середнього бізнесу.

6. Австралія

6.1. З усіх доходів федерального бюджету АС левову частку становлять податкові надходження (92-96 %). Податкова система складається з трьох рівнів: федерального (державного), регіонального (штатів), місцевого (общин).

7. Норвегія

7.1. Юридичні та фізичні особи щорічно сплачують податок на майно, виходячи з фактичної вартості капітальних активів. Акціонерні товариства від нього звільняються.

7.1.1. Резиденти

7.1.1.1. Оподатковується все майно, у тому числі і те, що знаходиться за межами Норвегії.

7.1.2. Нерезиденти

7.1.2.1. Податок лише на активи, що знаходяться на території КН (якщо не існує відповідних угод між державами).

8. Швеція

8.1. Розвиток здійснювався під впливом загальної економічної ситуації, для якої були характерні такі тенденції: - стабільність та незмінність протягом кількох років загальних правил стягнення податків; - високий ступінь розвитку регулятивної системи. Підприємець сплачує кошти на фінансування системи працевлаштування та матеріальної допомоги безробітним (розмір ренти становить 4,2 % від загальних витрат на заробітну плату).

9. Польща

9.1. Обмежена кількість податків та обов'язкових платежів (їх всього 11). Інвестори у вільних торговельних зонах звільнені від сплати податку на доходи організацій, ПДВ і можуть платити зарплату твердою валютою.

10. Угорщина

10.1. Є спрямованість на: -отримання суми доходів, достатньої для фінансового забезпечення всіх витрат держави; -уніфікацію оподаткування з різних джерел доходів; -досягнення рівності щодо оподаткування різних суб'єктів.

11. Чехія

11.1. Перехідний період. Характеризується виникненням нових ринкових інститутів, відокремленням приватного сектора, створенням ефективної податкової системи.

12. Україна

12.1. Перехідний тип. Основні стягнення: податок на додану вартість, податок на прибуток та податок з доходів фізичних осіб.Підвищення податкового навантаження.