Entorn Personal d'Aprenentage (EPA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Entorn Personal d'Aprenentage (EPA) by Mind Map: Entorn Personal d'Aprenentage (EPA)

1. Eines mecanismes i activitats per llegir i reflexionar individualment o en comunitat.

1.1. Blogs de mestres d'educació infantil | Recursos, activitats i materials

1.2. Wiki sobre Wiki - ¿Qué es una wiki?

1.3. Docents a les Xarxes Socials

2. Ens permet gestionar...

2.1. Els objectius d'aprenentatge

2.2. Els propis processos i aprenentatges

2.3. Els continguts

3. Xarxa Personal d'Aprenentatge (PLN)

3.1. Permet crear i mantenir una xarxa de contactes amb els quals compartir els aprenentatges

3.2. 4. Els entorns personals d'aprenentatge (PLE) - Aprenentatge autònom

3.3. Construcció d’una xarxa personal d’aprenentatge (PLN) | CRAI Docència UB