Kommunikatsioon

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kommunikatsioon by Mind Map: Kommunikatsioon

1. Suhtlemine

1.1. Otsene ja kaudne

1.2. tajumine, vastuvõtmine ja edastamine, mõjutamine

1.3. Verbaalne ja mitteverbaalne

2. Teabevahetus

2.1. Küsimine, kuulamine, julgustamine, ümbersõnastamine

3. Vastastikune tajumine

4. Head suhted=hea kommunikatsioon

5. Etapid

5.1. Ümberlülitumine Kontakti loomine Põhiteate vahtetamine Kontakti katkestamine