TERAPIA PEDAGOGICZNA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TERAPIA PEDAGOGICZNA by Mind Map: TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Zastosowanie u dzieci

1.1. w przypadku inteligencji niższej niż przeciętna

1.2. zakłócenie funkcji wzrokowo słuchowych

1.3. zaburzenie procesów motywacyjno-emocjonalnych

1.4. zaburzenie mowy

1.5. zaburzenie procesów ruchowych

2. Cel stosowania

2.1. Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

2.2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

2.3. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji

3. Zasady działania

3.1. Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego

3.2. Powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniające złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka

3.2.1. New node

3.3. Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych

3.4. Kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych

3.5. Systematyczności

3.6. Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

4. Organizacja pracy

4.1. Planowanie

4.1.1. Diagnoza przejawów i przyczyny trudności szkolnych dziecka

4.1.2. Opracowanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem

4.1.3. Tworzenie kolejnych zajęć

4.2. Etapy terapii

4.2.1. Etap przygotowawczy - Kształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń

4.2.2. Terapia właściwa - ćwiczenie nauki czytania i pisania na materiale obrazkowo - literowym

5. Przykładowe formy terapii zajęciowej

5.1. Biblioterapia - wykorzystywanie książek

5.2. Dramatoterapia - wykorzystywanie elementów teatru i dramy

5.3. Muzykoterapia - korzystanie z muzyki

5.4. Zajęcia relaksacyjne - celem jest odprężenie i likwidacja napięcia