TERAPIA PEDAGOGICZNA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TERAPIA PEDAGOGICZNA by Mind Map: TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. Zasady działania

1.1. Indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego

1.2. Powolne stopniowanie trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniające złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka

1.2.1. New node

1.3. Korekcji zaburzeń: ćwiczenie przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych

1.4. Kompensacji zaburzeń: łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych

1.5. Systematyczności

1.6. Ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego

2. Organizacja pracy

2.1. Planowanie

2.1.1. Diagnoza przejawów i przyczyny trudności szkolnych dziecka

2.1.2. Opracowanie indywidualnego programu pracy z dzieckiem

2.1.3. Tworzenie kolejnych zajęć

2.2. Etapy terapii

2.2.1. Etap przygotowawczy - Kształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń

2.2.2. Terapia właściwa - ćwiczenie nauki czytania i pisania na materiale obrazkowo - literowym

3. Zastosowanie u dzieci

3.1. w przypadku inteligencji niższej niż przeciętna

3.2. zakłócenie funkcji wzrokowo słuchowych

3.3. zaburzenie procesów motywacyjno-emocjonalnych

3.4. zaburzenie mowy

3.5. zaburzenie procesów ruchowych

4. Cel stosowania

4.1. Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

4.2. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

4.3. Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji

5. Przykładowe formy terapii zajęciowej

5.1. Biblioterapia - wykorzystywanie książek

5.2. Dramatoterapia - wykorzystywanie elementów teatru i dramy

5.3. Muzykoterapia - korzystanie z muzyki

5.4. Zajęcia relaksacyjne - celem jest odprężenie i likwidacja napięcia