Община Берковица

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Община Берковица by Mind Map: Община Берковица

1. Регистър на разрешение за строеж на Община Берковица

1.1. PDF

1.2. XLS

2. Регистър на технически паспорти на сгради на Община Берковица

2.1. XLS

2.2. PDF

3. Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на Община Берковица

3.1. PDF

3.2. XLS