ILMIÖIHMETTELIJÄ (Taru Kekkonen)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ILMIÖIHMETTELIJÄ (Taru Kekkonen) by Mind Map: ILMIÖIHMETTELIJÄ (Taru Kekkonen)

1. Deweyn oppiva yhteisö (Kati Jordan)

2. Tutkiva oppiminen (Mauri Laakso)

2.1. Oppimisen kolme vertauskuvaa

2.1.1. Tiedonhankinnan

2.1.2. Osallistumisen

2.1.3. Tiedonluomisen

2.1.3.1. Pääkohde

2.1.3.1.1. Tiedon rakentaminen ja luominen

2.1.3.1.2. Tutkivan oppimisen käytännöt

2.1.3.2. Teoreettiset perusteet

2.1.3.2.1. Tiedonrakentamisen teoria

2.1.3.2.2. Toiminnan teoria

2.1.3.2.3. Tutkivan oppimisen teoria

2.1.3.3. Yksikkö

2.1.3.3.1. Tutkivan oppimisen yhteisöt

2.1.3.4. Tutkimusmenetelmät

2.1.3.4.1. Antrop tutk,interventiot,muutoslabor

2.1.4. Engeström

3. Problem Based Learning (Minna Vähämäki)

4. Kilpatrickin projektioppiminen (Kaisa Lindström)

4.1. Klubi 77

4.2. Maailmanjako

5. Muut pedagogiat (Tiina Airaksinen)

5.1. Freire

5.2. Rousseau

5.3. Steiner

5.4. Montessori

5.5. Vygotski

6. Piaget