Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ILMIÖIHMETTELIJÄ (Taru Kekkonen) by Mind Map: ILMIÖIHMETTELIJÄ
(Taru Kekkonen)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ILMIÖIHMETTELIJÄ (Taru Kekkonen)

Deweyn oppiva yhteisö (Kati Jordan)

Tutkiva oppiminen (Mauri Laakso)

Oppimisen kolme vertauskuvaa

Tiedonhankinnan

Osallistumisen

Tiedonluomisen, Pääkohde, Tiedon rakentaminen ja luominen, Käsitteelliset luomukset, Todellisen maailma monimutkaiset ongelmat, Älykkään toiminnan rajojen ylittäminen, Tiedonkäsittelyn tasot, Tutkivan oppimisen käytännöt, Toiminnan kohteellisuus, "Bereiterin partaveitsi", Abduktiivinen ajattelu, Käsitteellisten luomusten rakentaminen, Laajenevan oppimisen yhteisö, Sosiaalisten käytäntöjen muuttaminen, Ekspansiivinen, uutta luova asiantuntijayhteisö, Teoreettiset perusteet, Tiedonrakentamisen teoria, Popper, Bereiterin, Mm. Marton, Toiminnan teoria, Tutkivan oppimisen teoria, Yksikkö, Tutkivan oppimisen yhteisöt, Tutkimusmenetelmät, Antrop tutk,interventiot,muutoslabor, Esim roolipeli, Narratiivinen konteksti, Esteettinen erottelu, Gadamer, Hermen. Fenom., Bruner, Narratiivinen tietäminen, Narratiiivinen identiteetti

Engeström

Problem Based Learning (Minna Vähämäki)

Kilpatrickin projektioppiminen (Kaisa Lindström)

Klubi 77

Maailmanjako

Muut pedagogiat (Tiina Airaksinen)

Freire

Rousseau

Steiner

Montessori

Vygotski

Piaget

Tämä olisi hyvä esittää vygotskyn parina, koska kiertävä samaa pataa. Tai piaget oikeastaan padassa. :)