МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ by Mind Map: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Змістовий модуль № 1 Методика розвитку зв’язного мовлення учнів у початковій школі

1.1. Лекція 1. Види мовленнєвої діяльності та методика їх вивчення в початковій школі

1.1.1. Семінарське заняття 1. Види мовленнєвої діяльності у методиці навчання української мови в початковій школі

1.1.2. Самостійна робота 1

1.2. Лекція 2. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи

1.2.1. Семінарське заняття 2 Методика мовленнєвого розвитку учнів початкової школи

1.2.2. Самостійна робота 2

1.3. Лекція 3. Методика навчання учнів початкової школи переказу

1.3.1. Самостійна робота 3

1.4. Лекція 4. Методика написання творів у початковій школі

1.4.1. Семінарське заняття 3. Методика вдосконалення діалогічного мовлення учнів початкової школи

1.4.2. Самостійна робота 4

1.5. МКР 1

2. ЕКЗАМЕН