Рідномовна освіта з методикою навчання: УКРАЇНСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Рідномовна освіта з методикою навчання: УКРАЇНСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ by Mind Map: Рідномовна освіта з методикою навчання: УКРАЇНСЬКА МОВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ

1. Змістовий модуль № 1 Українська мова з методикою вивчення фонетики, лексикології й орфографії

1.1. Лекція1. Теоретичні основи вивчення курсу «Українська мова з методикою навчання»

1.2. Семінарське заняття 1. Фонетика і методика навчання її в початковій школі

1.3. Практичне заняття 1. Лексикологія і методика навчання її в початковій школі

1.4. Практичне заняття 2. Орфографія і методика навчання її в початковій школі

1.5. Самостійна робота 1

2. ЕКЗАМЕН

3. Змістовий модуль ІI. Українська мова з методикою вивчення основних розділів граматики

3.1. Семінарське заняття 2. Морфологія і методика навчання її в початковій школі

3.1.1. Практичне заняття 3. Морфеміка і методика навчання її в початковій школі