RUMUSAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RUMUSAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: RUMUSAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJIAN ISLAM

1. 1. Fungsi dan bahagian utama komputer (hardware)

1.1. Unit pemprosesan pusat (CPU)

1.1.1. Merupakan bahagian utama dalam komputer

1.1.1.1. Fungsi : menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama

1.2. Monitor

1.2.1. Dikenali sebagai skrin paparan

1.2.1.1. Fungsi : Untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis (VGA Card)

1.3. Keyboard

1.3.1. Salah satu input komputer dimana keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kawalan yang lain

1.3.1.1. Fungsi : Menampilkan angka huruf dan simbol pada monitor komputer

1.3.1.1.1. Jenis-jenis keyboard -Qwerty -Dvorak -Alphabetic -Numeric

1.4. Printer

1.4.1. Mesin pencetak

1.4.1.1. Fungsi : Sebagai mesin pencetak untuk mencetak sebuah dokumen dari komputer ke dalam kertas atau media, juga berfungsi sebagai scanner

1.4.1.1.1. Jenis-jenis printer -ink jet -dot matrix -LED/LCD -laser jet -Plotter/ Wide Format Printing

1.5. Tetikus (mouse)

1.5.1. Peranti input ke komputer

1.5.1.1. fungsi : Mengawal gerakan penunjuk atau kursor pada skrin paparan

1.5.1.1.1. Jenis-jenis tetikus -Optic -Track bell -Serial -PS2 -USB -Wireless

1.6. Speaker

1.6.1. Peranti yang tidak boleh dipisahkan dari komputer dan memiliki peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemprosesan berupa suara

1.6.1.1. Fungsi : Mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio dan merupakan perangkat ouput pada komputer

1.6.1.1.1. Jenis-jenis speaker 1)Speaker pasif -sub woofer -woofer 2)speaker 3 ways -midrange -Tweeter -full range

1.7. Bahagian dalam dan fungsinya

1.7.1. Motherboard

1.7.1.1. Merupakan board/papan induk atau main board dimana semua device dipasang mulai dari processor,memory,slot-slot untuk ekspansi dan lain-lain lagi.

1.7.1.1.1. Fungsi : Merupakan komponen pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya. Dalam sistem komputer, komponen akan saling terkonensi di dalam mainboard dan dapat berinteraksi melalui jalur-jalur pada board

1.7.2. Random Access Memory (RAM)

1.7.2.1. RAM adalah singkatan kepada Random Access Memory. Suatu memori tempat penyimpanan data sementara, ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara random

1.7.2.1.1. Fungsi : Membaca dengan cepat untuk menjalankan aplikasi serta boleh menulis

1.7.3. Read Only Memory

1.7.3.1. ROM adalah singkatan kepada Read Only Memory. Saiz ROM adalah lebih kecil berbanding RAM

1.7.3.1.1. Fungsi : Penyimpanan program untuk booting awal kepada komputer dan ia boleh membaca sahaja

2. 2. Operating system (windows)

2.1. Satu Operating system (OS). Windows diperkenalkan pada 20 November 1985 oleh Bill Gates

2.1.1. Fungsi : sebagai engine

2.1.1.1. Jenis-jenis window 1)Pro- Sebuah OS yang mesra pengguna dan mempunyai tahap sekuriti yang tinggi 2)Con-Terdedah kepada virus dan worm serta mudah ditembusi

2.1.1.1.1. Perbezaan- 1) penampilan 2) gaming

3. 3. Operating system (Mac & Linux)

3.1. satu set program yang menyelaraskan semua aktiviti di kalangan komputer atau perkakasan peranti mudah alih

3.1.1. OS dibahagikan kepada 4 :

3.1.2. 1) Windows

3.1.3. 2) Linux & Unix

3.1.3.1. Apa itu Linux? 1) Sistem operasi yang dilanjutkan dari UNIX(klon UNIX) 2) Kod sistem operasi bebas untuk mengkaji, mengedarkannya semula, dan mengubahnya 3) Sumber terbuka 4) Popular dan merupakan alternative untuk windows 5) Direka untuk komputer netbook dan peranti mudah alih yang lain

3.1.3.1.1. Kebaikan Linux -Boleh menjalankan banyak tugas -Bebas daripada virus -Kos rendah(percuma) -Mudah didapati -Mengedarkan kod percuma -Boleh dijalankan dalam banyak mesin

3.1.4. 3) Mac OS

3.1.4.1. Jenis Mac yang terkini 1) Mac OS X- OS desktop Mac yang paling banyak digunakan 2) Mountain Lion- Dikeluarkan pada tahun 2012 3) Mavericks- Diumumkan pada tahun 2013 4) High Sierra- Dikeluarkan pada tahun 2017

3.1.4.1.1. Kebaikan Mac -Senang digunakan -integrasi dengan Apple dan produk lain -Mac OS boleh menjalankan Windows pada masa yang sama

3.1.5. 4) Virtualization

4. 4. Tatacara penggunaan Microsoft Office

4.1. Micosoft Word

4.1.1. Suatu aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen lain

4.1.1.1. Fungsi -Membuat dokumen dengan cepat dan mudah -menyimpan dokumen dengan format yang pelbagai dan seragam -dokumen yang dihasilkan mampu dicetak dan menjimatkan masa

4.1.1.1.1. Microsoft word 2003- Tidak mempunyai menu aplikasi utama dan mempunyai pilihan yang terhad serta penggunaannya lebih mudah

4.1.1.1.2. Microsoft word 2007- Mempunyai menu aplikasi utama dan kemudahan macro lebih baik berbanding versi 2003

4.1.1.1.3. Microsoft word 2010- Ia tidak begitu berbeza dengan word 2007 tetapi mempunyai lebih banyak aplikasi dan mempunyai animasi bergerak

4.2. Microsoft Power point

4.2.1. Suatu aplikasi Microsoft Office yang berguna untuk membuat pembentangan dalam bentuk slide

4.2.1.1. Fungsi -membuat pembentangan dalam bentuk slide yang menarik -video, audio, dan gambar dapat ditambah ke dalam pembentangan -pembentangan boleh dibuat dalam bentuk ‘softcopy’ dan diakses dalam peranti komputer

4.2.1.1.1. Microsoft Power point 2003 -Tiada Menu Home -Tiada Quick Access Toolbar -Smart Art, translation kurang lengkap

4.2.1.1.2. Microsoft Power point 2007 -Ada Menu Home -Ada Quick Access -Smart Art, translation lebih lengkap berbanding 2003

4.2.1.1.3. Microsoft Power Point 2010 -Pautan yang terdiri dari design, smart art, translation lebih bagus -Menu Ribbon -Toolbar ditampil secara horizontal

4.3. Microsoft excel

4.3.1. Merupakan aplikasi untuk memproses data secara automatik yang dapat berupa perhitungan asas, formula, penggunaan fungsi-fungsi, pemprosesan dat dan jadual, carta daripada pengurusan data

4.3.1.1. Fungsi -Membuat laporan kewangan -Menghitung kadar mata wang -Membuat grafik dan jadual pengiraan -Membuat persembahan lebih praktikal dan mudah -Menunjukkan data dengan tepat dan kemas

4.3.1.1.1. Microsoft Excel 2010 -warna latar toolbar berwarna biru putih -Masih boleh beroperasi dalam Window Vista dan XP

5. 5. MOODLE

5.1. Moodle ialah singkatan daripada Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ia adalah platform pembelajaran uang direka untuk menyediakan pendidik, pentadbir, dan pelajar dengan sitem yang mantap

5.1.1. Fungsi MOODLE : -Sembang(chat) -Pendidikan -Blog -Mencari isu( Search Issue) -Membuat isu(Create issue) -Forum -Bisnes -Kuiz

5.2. Kelebihan MOODLE : -mudah digunakan -MOODLE dalam bahasa anda -Boleh digunakan bila-bila masa, di mana sahaja dan pada mana-mana peranti -Percuma tanpa bayaran pelesenan

5.2.1. Kelebihan kepada guru : -Beban dikurangkan -Guru dapat membuat pemerhatian

5.2.2. Kelebihan kepada ibu bapa : -Dapat mengawasi anak-anak

5.2.3. Kelebihan kepada pelajar : -Memudahkan pelajar membuat tugasan -Dapat diakses pada bila-bila masa

5.3. Keburukan MOODLE : -Memerlukan tenaga pakar -Memerlukan biaya yang lebih -Masalah mengakses masuk -Memerlukan aplikasi khusus

5.4. Pengguna MOODLE : -Kanak-kanak -Pelajar Universiti -Pejabat Kerajaan dan syarikat

6. 6. E-publishing

6.1. E-publishing atau penerbitan eletronik merupakan suatu penerbitan yang menggunakan alatan eletronik ataupun digital untuk menghasilkan karya dan artikel

6.1.1. Jenis-jenis E-Publishing : 1) E-Jurnal 2)E-Buku 3)E-tesis 4)E-arkib 5) Lembaga pengumuman 6) Sumber multimedia dan lain-lain

6.2. Contoh Medium yang boleh digunakan : 1) online- Blog -Perisian kolaboratif 2) offine- Aplikasi mudah alih -CD-ROM,PENDRIVE

6.3. Kebaikan : 1) Mudah, cepat dan jimat 2) Boleh ditulis dimana-mana sahaja 3) Semua orang boleh menjadi penulis 4)Membolehkan pembaca membaca dengan lebih mudah 5) Pencarian maklumat pada masa yang singkat 6) Pelbagai akses

6.4. Keburukan : 1) Isi kandungan mudah dicuri 2) Keaslian isi kandungan diraguakn(cetak rompak) 3)Penjualan dan pembacaan bahan bacaan melalui online kurang 4)infrastruktur rangkaian komputer yang lemah

7. 7. Content Creation Tools

7.1. Sumbangan maklumat kepada media terutamanya media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

7.1.1. Business software

7.1.1.1. -Pemprosesan perkataan

7.1.1.2. -penyebaran risalah

7.1.1.3. -pembentangan

7.1.1.4. -Pengambilan nota

7.1.1.5. -Pengurusan projek

7.1.1.6. -Perakaunan

7.1.1.7. -Pengurusan dokumen

7.1.2. kebolehbacaan

7.1.2.1. -Aplikasi untuk alat penciptaan kandungan pembaca adalah "hemingway editor"

7.1.2.2. -Gred aplikasi ini membolehkan anda menyerlahkan ayat yang rumit atau sukar untuk membaca frasa dan imbuhan

7.1.3. Rumah/pendidikan/peribadi

7.1.3.1. -Kewangan peribadi

7.1.3.2. -Penyediaan cukai

7.1.3.3. -Penerbitan(untuk kegunaan peribadi)

7.1.3.4. -Pengeditan imej

7.1.3.5. -Galeri seni atau imej

7.1.3.6. -Reka bentuk rumah atau landskap

7.1.3.7. -Pemetaan

7.1.4. Multimedia

7.1.4.1. -Satu cara yang bagus untuk mengekalkan perhatian penonton untuk melihat atau mendengar dari awal dengan menggunakan alat visual

7.1.4.2. -Tidak perlu memuat turun perisian yang sukar kerana aplikasi seperti video editor boleh diakses melalui laman web

7.2. Kelebihannya: 1) Mengemaskini laman web, blog, videografi 2) Pemasaran atau penerbitan 3) Ekspresi diri 4) Penyelenggaraan akaun media social 5) Pengedaran

8. 8. Casting tools

8.1. CAMSTUDIO

8.1.1. -Perisian screencast

8.1.2. -Perisian screencast membuat filem apa yang berlaku pada skin komputer anda

8.1.2.1. Cara menggunakan Cam studio : -Boleh digunakan untuk membuat demonstrasi video di mana-mana perisian -Boleh membuat video tutorial untuk sekolah atau kelas kolej - Boleh digunakan untuk rekod maslah yang berulang pada computer anda dan boleh ditunjukkan pada orang yang mahir -Merakam taktik baru dan teknik yang anda temui pada perisian program kegemaran anda sebelum anda melupakannya -Digunakan untuk membuat video berdasarkan produk yang anda mahu jual

8.1.3. -Muat turun secara percuma dan boleh dimuat turun pada laman web Camstudio

8.2. SCREENCAST

8.2.1. Video yang menunjukkan prosedur atau aktiviti yang dilakukan oleh pengguna PC. Ia merekodkan apa yang berlaku di skrin apabila pengguna cakap dengan kuat dan menambah suara ke rakaman untuk memberi komen apa yang berlaku di skrin

8.2.1.1. Mengenai screencast -Percuma basic recorder yang boleh merakam dengan maksimum hanya 15 minit -Hanya narrator audio yang ada dan memerlukan versi Pro untuk membolehkan audio komputer direkodkan -Akaun Pro juga boleh didapati video editing -Akaun Pro membolehkan anda untuk membuang screencast o-matic watermark, kata laluan melindungi screencast anda, dan memuat turun aplikasi Java yang membolehkan anda merakam secara offline.

8.2.1.1.1. Penggunaannya : 1) Webcam atau strim langsung dan berkongsi kandungan dalam talian 2) Menggunakan alat screencasting boleh menjadi perkara yang bagus untuk membuat tutorial video komprehensif, menunjukkan cara menggunakan perisian menyelesaikan masalah komputer atau ciri khusus

8.3. JING

8.3.1. Jing ialah screencasting program komputer yang dirasmikan pada tahun 2007. Perisiannya boleh menangkap gambar atau mengambil video terhadap pengguna skrin komputer dan boleh terus dimuat turun di dalam laman web secara automatik.

8.3.1.1. Kebaikannya -format yang mudah dan keupayaan untuk mempercepatkan muat turun screencasts -Terhad untuk Windows dan Apple Mac sahaja -Fokus pada bahagian yang dibuat -muat turun percuma -Tidak perlukan talian lain menggunakannya -mudah digunakan -Boleh menangkap gambar dan merakam video daripada paparan laptop (dengan bunyi)

8.3.1.1.1. Keburukannya -Memerlukan membuat akaun terlebih dahulu -Boleh ketinggalan -Editing yang terhad -Mempunyai tarikh luput

9. 9. Perisian kolaboratif dan sharing tools

9.1. Perisian kolaboratif ialah pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

9.1.1. Calendering- Membolehkan pengguna menangkap dan merakam jadual perbincangan dan majlis.

9.1.2. Web conferencing- Menjalankan perbincangan secara langsung atau perbentangan berdasarkan internet

9.1.3. Share webspaces( share things)- Menyediakan kemudahan akses untuk dokumen (kegunaan biasa)

9.2. Sharing tools atau alat perkongsian ialah Butang perkongsian sesuatu aplikasi

9.2.1. Mindmeister

9.2.1.1. Bekerjasama secara atas talian dengan perisian peta minda yang kedua-duanya senang untuk digunakan, terutamanya kepada pelajar

9.2.1.1.1. membentang idea

9.2.1.1.2. Bekerjasama dengan pelbagai pengguna

9.2.1.1.3. peta minda melalui brainstorming

9.2.1.1.4. Digunakan pelbagai aplikasi- Web, ios, android

9.2.2. Tes teach

9.2.2.1. Fungsi : dapat berkongsi maklumat dengan masyarakat, membantu guru membuat pengajaran digital yang boleh dikongsi bersama dengan pelajar, pelajaran lebih interaktif, pelajar boleh mencipta pelajaran dan persembahan masing-masing.

9.2.3. Alim

9.2.3.1. Suatu aplikasi yang fokusnya kepada kandungan islamik, mengandungi tafsir, hadis, sejarah islam dan menyediakan alat untuk belajar islam dan mengingati al-quran

9.2.3.1.1. Berkongsi apa yang anda belajar dengan orang yang membaca teks anda

9.2.3.1.2. Menguruskan nota anda kepada bahagian dan bab serta berkongsi kepada orang lain

9.2.3.1.3. Interaktif komuniti seluruh teks islamik

9.2.3.1.4. Menulis dan mengurus perbualan forum anda

9.2.3.1.5. Kamus tema islamik

9.2.4. Halaltrip

9.2.4.1. Aplikasi yang sepenuhnya islamik untuk mengesan waktu solat, mencari makanan halal yang berdekatan, restoran halal, merancang melancongan halal dan sebagainya

9.2.4.1.1. Menetapkan waktu solat dalam kapal terbang dengan tepat

9.2.4.1.2. Merancang pelancongan halal yang berpengalaman

9.2.4.1.3. mendapatkan waktu solat dan mmencari masjid yang terdekat dimana sahaja lokasi

9.2.4.1.4. Mencari restoran halal yang terdekat

9.2.4.1.5. Mempunyai kompas yang dapat menentukan arah kiblat

9.2.4.1.6. Penjejak solat yang pertama

9.3. Komunikasi

9.3.1. 1) E-mel

9.3.2. 2) Voice mail

9.3.3. 3) Video calls

9.4. Persidangan

9.4.1. 1) Video conferencing

9.4.2. 2) Group chats

9.4.3. 3) Community board

9.5. Penyelarasan

9.5.1. 1) Calender

9.5.2. 2) Spread sheet

9.5.3. 3) Client portal

9.5.4. 4) Time

9.6. Kebaikannya - Memudahkan organisasi - Kerja menjadi sistematik -Mengatur projek dan jadual -Mebina pasukan jarak jauh - hasil menjadi lebih kreatif

9.7. Keburukannya -Perselisihan dalam komunikasi -Kelemahan keselamatan -Tidak boleh dipercayai( unriebility) -Perincian sukar diteliti -Masalah rangakaian internet

10. 10. Social networking tools

10.1. Menyediakan analisis rangkaian dan kemudahan sambungan untuk membolehkan orang memahami struktur masyarakat dan mempengaruhinya dari masa ke masa

10.2. Statistik social networking

10.2.1. Social networking yang popular

10.2.1.1. Facebook-1871

10.2.1.2. whatapps-1000

10.2.1.3. Facebook massenger-1000

10.2.1.4. QQ-877

10.2.1.5. Wechat-846

10.2.1.6. Instagram-600

10.2.1.7. tumblr-550

10.2.1.8. Twitter-317

10.2.1.9. Snapchat-300

10.2.1.10. Line-217

10.2.2. Peningkatan yang pesat dalam social networking

10.2.2.1. Facebook-40%

10.2.2.2. whatapps-25%

10.2.2.3. Wechat-7%

10.2.2.4. Instagram-17%

10.2.2.5. Twitter-11%

10.2.3. faktor

10.2.3.1. Facebook

10.2.3.1.1. Pengasas ialah Mark Zuckerberg. Boleh berkawan, peminat, dinding, berita, berita balas, fan pages, dan sebagainya

10.2.3.1.2. Bermain permainan berdasarkan aplikasi online. Terdapat 140 bahasa. Post boleh diedit dan panjang post tiada had

10.2.3.2. Twitter

10.2.3.2.1. Pengasas Jack Dorsey. Boleh tweet, retweet, mesej terus, follow orang, topik trending dan sebagainya

10.2.3.2.2. Tidak boleh bermain permainan. Terdapat 29 bahasa. Tidak boleh edit post. Panjang post adalah terhad kepada 140 patah sahaja

10.2.3.3. Instagram

10.2.3.3.1. Pengasas Kevin systrom. Mengawal edit filters, menghantar post pada ruangan kawan anda dan sebagainya.

10.2.3.3.2. Tidak boleh bermain permainan. Mempunyai 36 bahasa. post boleh diedit. Panjang post adalah terhad

10.2.3.4. Whatapps

10.2.3.4.1. Pengasas Jan Koum. perbualan persendirian, perbualan kumpulan, status, link post.

10.2.3.4.2. Kurang daripada 7 bahasa. Tidak boleh edit post. Panjang post adalah terhad

10.3. Kebaikannya -peka cakna perkembangan global -Tingkatkan mutu pendidikan -pemindahan maklumat secara langsung dan tak langsung -Tingkatkan ekonomi Negara

10.4. Keburukannya -Maklumat palsu -Keruntuhan moral dan akhlak -Pengaruh yang negative -Leka dan alpa

11. 11. web Authoring Tools and Blog

11.1. Authoring Tools

11.1.1. "Alat pengarang" ialah perisian yang digunakan untuk menulis web

11.1.1.1. Kelebihan alat pengarang berasaskan web:

11.1.1.2. Akses boleh dilakukan melalui pelayar web standard

11.1.1.3. Fleksibiliti yang disediakannya sangat besar. Dengan ini, kita boleh mengakses kursus dari mana saja, bila-bila masa

11.1.1.4. menjimatkan masa, tenaga dan wang dengan memberi anda kawalan penuh terhadap penciptaan, hosting dan pengedaran kursus anda.

11.1.2. Dari sistem pengurusan kandungan perusahaan (CMS)

11.1.2.1. contoh: HTML

11.1.2.1.1. HTML (Hypertext markup Language) ialah bahasa penanda untuk penghasilan laman web. HTML menyediakan cara penghasilan dokumen berstruktur

11.1.2.1.2. Perisian untuk menukar kepada teknologi kandungan web seperti " simpan

11.1.2.1.3. HTML ialah skim pengekodan yang digunakan untuk menghasilkan dan menformatkan sebuah dokumen web

11.1.2.1.4. -HTML ada 5 versi

11.1.2.1.5. -HTML documents

11.1.3. Melalui microblogging aplikasi mudah alih, samada berasaskan web atau tidak

11.2. Jenis web Authoring tools

11.2.1. microsoft frontpages

11.2.1.1. -sebuah program aplikasi editor HTML dan sebagai alat bantu administrasi situs web

11.2.1.2. -sebuah program untuk membuat, mendesain dan edit halaman World Web menambah text, imej dan sebagainya

11.2.1.2.1. kelebihan:

11.2.1.2.2. -mampu menampilkan stuktur data dan situs web yang dapat memudahkan navigasi terhadap situs web

11.2.1.2.3. -memiliki editor gambarbyang terintegrasi terhadap fungsi-fungsi untuk bahan umum secara mudah

11.2.1.2.4. -mampu menampilkan data yang dibuat o;eh microsoft office yang lainnya

11.2.1.2.5. kelemahan

11.2.1.2.6. -frontage tidak boleh digunakan untuk script editing

11.2.1.2.7. -kod HTML (kod yang diproses oleh browser internet) yang dihasilkan tidak efisien

11.2.1.3. Frontage di desain untuk membunyikan kod HTML dari halaman text, imej dan sebagainya

11.2.2. Netobject fusion

11.2.2.1. -merupakan penyelesaian untuk web perniagaan kecil

11.2.2.2. -boleh digunakan untuk menubuhkan perniagaan online dengan mudah

11.2.2.3. -Ianya boleh disambung ke mana-mana pengkalan data yang relevan secara komersial. Oleh itu, orang ramai dapat mengetahui perniagaan yang kita usahakan dengan lebih cepat

11.2.2.3.1. kebaikan

11.2.2.3.2. -untuk mewujudkan laman web yang kaya dengan grafik tanpa pengekodan HTML, Netobjects Fusion masih menandingi semua pesaing

11.2.2.3.3. keburukan

11.2.2.3.4. -tidak boleh membuka lebih daripada satu tapak/ laman pada masa yang sama

11.2.2.4. -boleh menambah pilihan membeli dengan kad kredit untuk memastikan kita mendapat bayaran daripada pelanggan

11.2.3. Macromedia Dreamweaver

11.2.3.1. -merupakan penyelesaian untuk professional reka bentuk dan pengeluaran laman web

11.2.3.2. -digunakan untuk tujuan membangunkan web

11.2.3.3. -alat yang penting bagi sesiapa yang bekerja dengan alat pengeditan HTML

11.2.3.4. -memiliki adobe systems menjadi versi yang terbaru iaitu Dreamweaver yang menggambungkan beberapa teknologi yang berbeza seperti Java Script dan lain-lain

11.2.3.4.1. kebaikan

11.2.3.4.2. -dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat

11.2.3.4.3. -Tersedia berbagai macam tema

11.2.3.4.4. -Memiliki alat-alat khursus untuk membuat prgram berbaris web

11.2.3.4.5. keburukan

11.2.3.4.6. -harga software yang original mahal

11.2.3.5. -pengguna tidak memerlukan kemahiran yang mendalam tentang penggunaan HTML untuk mrnggunakannya, tetapi mestilah menggunakannya mengikut langkah yang betul

11.2.4. URL(Uniform Resource Locator) -istlilah URL terdapat dalam world wide web, Mengakses pelbagai laman HTML dari web,menunjukkan sumber lain seperti pertanyaan pangkalan data dan output arahan

11.2.5. Web page- dokumen yang sesuai untuk world wide web dan pelayar web, penyemak imbas web memparkan halaman web pada monitor atau peranti mudah alih, menyelaras pelbagai elemen web untuk halaman web tertulis

11.3. fungsi web

11.3.1. fungsi komunikasi

11.3.1.1. untuk pemograman web yang dilengkapi fasilitas

11.3.2. fungsi informasi

11.3.2.1. untuk menyampaikan isinya

11.3.3. fungsi entertainment

11.3.3.1. sebagai hiburan dan penggunaan animasi bergerak

11.3.4. fungsi transaksi

11.3.4.1. dijadikan transaksi bisnes dan menghubungkan perusahaan

11.4. Blog

11.4.1. jurnal peribadi dalam talian atau buku harian yang kerap dikemaskini dan tempat untuk berkongsi pemikiran

11.4.1.1. kelebihan

11.4.1.2. -penerbitan segera dengan 1 klik, mudah dibina dan diselenggara

11.4.1.3. -Lebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat (teks,imej,video) ke internet

11.4.1.4. -Berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kualiti maklumat

11.4.1.5. keburukan

11.4.1.6. -Maklumat yang dirujuk dari blog merupakan maklumat palsu

11.4.1.7. -menjatuhkan seseorang seperti hal-hal yang berlaku berkaitan politik negara

11.4.1.8. -Alat untuk menyebar unsur-unsur tidak bermoral

11.4.2. terdapat pelbagai jenis Blog dan tiada peraturan yang tetap mengenainya

11.4.3. fungsi blog

11.4.3.1. -ekspresikan pandangan anda

11.4.3.2. -pasaran atau menggalakkan sesuatu

11.4.3.3. -menolong orang

11.4.3.4. -buat duit

11.4.3.5. -berdakwah

12. 12. survey & polling

12.1. survey- untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas atau untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci

12.2. poll- satu soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

12.3. perbezaan poll & survey

12.3.1. poll:

12.3.2. pendek

12.3.3. terperinci

12.3.4. singkat

12.3.5. sikit

12.3.6. survey:

12.3.7. panjang

12.3.8. umum

12.3.9. lama

12.3.10. banyak

12.4. aplikasi

12.4.1. survey monkey- kajian dalam talian perisian berasaskan awan pembangunan sebagai sebuah syarikat perkhidmatan

12.4.2. kelebihan

12.4.2.1. -membuat penilaian tentang kefahaman seseorang terhadap sesuatu

12.4.2.2. -membuat soal selidik terhadap sesuatu perkhidmatan yang digunakan

12.4.2.3. -membantu mengumpulkan informasi dan data pelanggan dari survey kita

12.4.2.4. -boleh mengirimkan soalan survey

12.5. kelebihan

12.5.1. -Dapat mengetahui peningkatan atau pengurangan individu yang menganut agama Islam di seluruh dunia

12.5.2. -Dapat mengetahui tahap kefahaman pelajar tentang sesuatu ilmu yang diperolehi

12.6. keburukan

12.6.1. -Memburukkan imej islam

12.6.2. -Penyebaran berita yang tidak sahih kemungkinan berlaku pengkhianatan

13. 13. Maktabah syamilah & Perisian islamic software

13.1. Maktabah syamilah

13.1.1. -sebuah program komputer yang memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman

13.1.2. -Berfungsi sebagai perpustakaan digital dengan teknik pencarian objek yang mudah

13.1.3. -Bersaiz 1.95 GB

13.1.4. -Lebih kurang 8GB selepas diestrak

13.1.5. -Memuat naik banyak kitab-kitab induk Bahasa Arab dalam pelbagai cabang ilmu agama seperti ilmu tafsir, fiqh, usul fiqh, tasawwuf, hadith dan lain-lain

13.1.6. kebaikan

13.1.7. -Boleh diisi dengan buku-buku pakar bid'ah dengan ketentuan-ketentuan untuk tidak menyebarkannya tetapi untuk menolaknya

13.1.8. - Percuma dan boleh dimuat turun di laman web Maktabah syamilah secara percuma

13.1.9. - Perisian ini tidak boleh memerlukan pemasangan kerana ia adalah jenis yang mudah alih

13.1.10. - Selain buku-buku yang disediakan di Maktabah syamilah, pengguna boleh memperkayakan perpustakaan peribadi dengan memasukkan fail microsoft word ke dalam perisian Maktabah syamilah

13.1.11. - Pelajar dapat menjimatkan masa dan tenaga kerana tidak perlu bersusah payah mencari kitab-kitab di perpustakaan dan menjimatkan kos untuk membeli kitab

13.1.12. keburukan

13.1.13. - Perisian ini menggunakan ruang yang agak besar untuk dimuat turun

13.1.14. - Pengguna perlu berhati-hati ketika mencari kitab kerana masih lagi terdapat kitab-kitab yang berfahaman Salafi Wahabi

13.1.15. - Pengguna yang tidak mahir dlam bahasa arab, mungkin mengalami sedikit masalah kerana penggunaan bahasa utama dalam perisian ini adalah bahasa arab, malah tulisannya tidak mempunyai baris

13.1.16. - Kewujudan ciri yang boleh mengubah kandungan kitab juga boleh menyebabkan hasil kesusasteraan diragui dan tidak sahih

13.2. iMasjid

13.2.1. Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan masjid di Malaysia. Pengguna boleh mendapatkan maklumat penting

13.2.2. Ciri-ciri utama

13.2.3. - Menunjukkan lokasi masjid yang terdekat

13.2.4. - Memberitahu waktu solat fardhu masuk mengikut lokasi-lokasi tertentu

13.2.5. - Mengikuti perkembangan latar belakang masjid-masjid kegemaran dan ustaz-ustaz terkenal yang dikagumi

13.2.6. - Dapat mengetahui aktiviti-aktiviti di masjid berdekatan anda

13.2.7. - Dapat menentukan arah kiblat

13.2.8. - Membolehkan pengguna membuat ulasan dan penilaian terhadap aplikasi ini

13.2.9. Kebaikan

13.2.10. - boleh digunakan secara percuma

13.2.11. - boleh dimuat turun dari App store dan Play Store

13.2.12. - Baru dikemaskini

13.2.13. - berfungsi di luar taliab dengan qiblat dan masa doa sahaja

13.2.14. - boleh terus memaut ke peta Google untuk menunjuk arah kiblat

13.2.15. Keburukan

13.2.16. - lambat berfungsi

13.2.17. - tiada bunyi pemberitahuan yang menunujukkan waktu solat fardhu sudah masuk

13.2.18. - merangkumi semua masjid dari Kuala Lumpur dan Selangor sahaja

13.2.19. - penunjuk qiblat yang kurang tepat

13.3. Mutiara hadis

13.3.1. Dibangunkan oleh keluaran UITM

13.3.1.1. kebaikan

13.3.1.2. - merupakan terjemahan hadis-hadis dalam Bahasa Malaysia

13.3.1.3. - memudahkan kita dalam memahami isi-isi hadis

13.3.1.4. keburukan

13.3.1.5. - hanya menyediakan terjemahan bagi 6 kitab sahaja

13.3.1.6. - tidak wujud teks atau nas hadis dalam bahasa arab

13.3.1.7. - hanya boleh melalui online

13.4. MENGAJI.COM

13.4.1. Memupuk budaya mengaji di kalangan umat islam seluruh dunia

13.4.1.1. kebaikan

13.4.1.2. - dapat membaca Al-Quran dengan lebih mudah

13.4.1.3. - dapat memilih dengan mudah surah yang ingin dibaca

13.4.1.4. - dapat mengetahui tempoh membaca Al-Quran

13.4.1.5. - dapat memperbaiki tajwid

13.4.1.6. - dapat mendalami maksud ayat Al-Quaran itu sendiri

13.4.1.7. keburukan

13.4.1.8. - tiada bunyi pemberitahuan yang menunjukkan waktu solat fardhu telah masuk

13.4.1.9. - tiada guru atau pengajarnyang ada di samping untuk membetulkan bacaan tajwid seseorang

13.4.1.10. - kebarangkalian membaca dengan salah itu sangat tinggi

13.4.1.11. - kebarangkalian penghasilan mushaf secara bercetak terdapat khilaf pada susunan ayat-ayat Al-Quran juga tinggi

13.4.1.12. - memerlukan akses internet

13.5. MUSLIM PRO

13.5.1. kebaikan

13.5.1.1. - aplikasi ini sangat sesuai pada bulan ramadhan

13.5.1.2. - waktu solat yang fleksibal mampu menyesuaikan diri dimana-mana negara anda berada

13.5.1.3. - Al-Quran dengan tulisan yang jelas, mudah untuk mencari halaman muka surat, surah dan juzuk

13.5.1.4. - mempunyai doa-doa harian yang sering kita amalkan

13.5.2. keburukan

13.5.2.1. - memerlukan capaian internet untuk mengakses waktu solat ketika anda berpindah ke lokasi tempat yang baru. Jika lokasi baru anda tidak mempunyai rangkaian internet, ia tidak akan berfungsi

13.5.2.2. - Ia memerlukan ruang yang besar iaitu sekitar 70MB

13.5.2.3. - mengandungi iklan dari google yang mengganggu di dalam aplikasi jika anda tidak bertukar kepada "premium version"

13.5.3. kemudahan yang lain

13.5.3.1. surah-surah pilihan

13.5.3.2. mesej

13.5.3.3. doa-doa harian

13.5.3.4. kalkulator zakat

13.5.3.5. tasbih

13.5.3.6. livestream makkah

13.5.3.7. masjid berdekatan

13.5.3.8. makanan halal