RUMUSAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJIAN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RUMUSAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJIAN ISLAM by Mind Map: RUMUSAN APLIKASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENGAJIAN ISLAM

1. 3. Operating system (Mac & Linux)

1.1. satu set program yang menyelaraskan semua aktiviti di kalangan komputer atau perkakasan peranti mudah alih

1.1.1. OS dibahagikan kepada 4 :

1.1.2. 1) Windows

1.1.3. 2) Linux & Unix

1.1.3.1. Apa itu Linux? 1) Sistem operasi yang dilanjutkan dari UNIX(klon UNIX) 2) Kod sistem operasi bebas untuk mengkaji, mengedarkannya semula, dan mengubahnya 3) Sumber terbuka 4) Popular dan merupakan alternative untuk windows 5) Direka untuk komputer netbook dan peranti mudah alih yang lain

1.1.3.1.1. Kebaikan Linux -Boleh menjalankan banyak tugas -Bebas daripada virus -Kos rendah(percuma) -Mudah didapati -Mengedarkan kod percuma -Boleh dijalankan dalam banyak mesin

1.1.4. 3) Mac OS

1.1.4.1. Jenis Mac yang terkini 1) Mac OS X- OS desktop Mac yang paling banyak digunakan 2) Mountain Lion- Dikeluarkan pada tahun 2012 3) Mavericks- Diumumkan pada tahun 2013 4) High Sierra- Dikeluarkan pada tahun 2017

1.1.4.1.1. Kebaikan Mac -Senang digunakan -integrasi dengan Apple dan produk lain -Mac OS boleh menjalankan Windows pada masa yang sama

1.1.5. 4) Virtualization

2. 4. Tatacara penggunaan Microsoft Office

2.1. Micosoft Word

2.1.1. Suatu aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen lain

2.1.1.1. Fungsi -Membuat dokumen dengan cepat dan mudah -menyimpan dokumen dengan format yang pelbagai dan seragam -dokumen yang dihasilkan mampu dicetak dan menjimatkan masa

2.1.1.1.1. Microsoft word 2003- Tidak mempunyai menu aplikasi utama dan mempunyai pilihan yang terhad serta penggunaannya lebih mudah

2.1.1.1.2. Microsoft word 2007- Mempunyai menu aplikasi utama dan kemudahan macro lebih baik berbanding versi 2003

2.1.1.1.3. Microsoft word 2010- Ia tidak begitu berbeza dengan word 2007 tetapi mempunyai lebih banyak aplikasi dan mempunyai animasi bergerak

2.2. Microsoft Power point

2.2.1. Suatu aplikasi Microsoft Office yang berguna untuk membuat pembentangan dalam bentuk slide

2.2.1.1. Fungsi -membuat pembentangan dalam bentuk slide yang menarik -video, audio, dan gambar dapat ditambah ke dalam pembentangan -pembentangan boleh dibuat dalam bentuk ‘softcopy’ dan diakses dalam peranti komputer

2.2.1.1.1. Microsoft Power point 2003 -Tiada Menu Home -Tiada Quick Access Toolbar -Smart Art, translation kurang lengkap

2.2.1.1.2. Microsoft Power point 2007 -Ada Menu Home -Ada Quick Access -Smart Art, translation lebih lengkap berbanding 2003

2.2.1.1.3. Microsoft Power Point 2010 -Pautan yang terdiri dari design, smart art, translation lebih bagus -Menu Ribbon -Toolbar ditampil secara horizontal

2.3. Microsoft excel

2.3.1. Merupakan aplikasi untuk memproses data secara automatik yang dapat berupa perhitungan asas, formula, penggunaan fungsi-fungsi, pemprosesan dat dan jadual, carta daripada pengurusan data

2.3.1.1. Fungsi -Membuat laporan kewangan -Menghitung kadar mata wang -Membuat grafik dan jadual pengiraan -Membuat persembahan lebih praktikal dan mudah -Menunjukkan data dengan tepat dan kemas

2.3.1.1.1. Microsoft Excel 2010 -warna latar toolbar berwarna biru putih -Masih boleh beroperasi dalam Window Vista dan XP

3. 5. MOODLE

3.1. Moodle ialah singkatan daripada Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ia adalah platform pembelajaran uang direka untuk menyediakan pendidik, pentadbir, dan pelajar dengan sitem yang mantap

3.1.1. Fungsi MOODLE : -Sembang(chat) -Pendidikan -Blog -Mencari isu( Search Issue) -Membuat isu(Create issue) -Forum -Bisnes -Kuiz

3.2. Kelebihan MOODLE : -mudah digunakan -MOODLE dalam bahasa anda -Boleh digunakan bila-bila masa, di mana sahaja dan pada mana-mana peranti -Percuma tanpa bayaran pelesenan

3.2.1. Kelebihan kepada guru : -Beban dikurangkan -Guru dapat membuat pemerhatian

3.2.2. Kelebihan kepada ibu bapa : -Dapat mengawasi anak-anak

3.2.3. Kelebihan kepada pelajar : -Memudahkan pelajar membuat tugasan -Dapat diakses pada bila-bila masa

3.3. Keburukan MOODLE : -Memerlukan tenaga pakar -Memerlukan biaya yang lebih -Masalah mengakses masuk -Memerlukan aplikasi khusus

3.4. Pengguna MOODLE : -Kanak-kanak -Pelajar Universiti -Pejabat Kerajaan dan syarikat

4. 7. Content Creation Tools

4.1. Sumbangan maklumat kepada media terutamanya media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

4.1.1. Business software

4.1.1.1. -Pemprosesan perkataan

4.1.1.2. -penyebaran risalah

4.1.1.3. -pembentangan

4.1.1.4. -Pengambilan nota

4.1.1.5. -Pengurusan projek

4.1.1.6. -Perakaunan

4.1.1.7. -Pengurusan dokumen

4.1.2. kebolehbacaan

4.1.2.1. -Aplikasi untuk alat penciptaan kandungan pembaca adalah "hemingway editor"

4.1.2.2. -Gred aplikasi ini membolehkan anda menyerlahkan ayat yang rumit atau sukar untuk membaca frasa dan imbuhan

4.1.3. Rumah/pendidikan/peribadi

4.1.3.1. -Kewangan peribadi

4.1.3.2. -Penyediaan cukai

4.1.3.3. -Penerbitan(untuk kegunaan peribadi)

4.1.3.4. -Pengeditan imej

4.1.3.5. -Galeri seni atau imej

4.1.3.6. -Reka bentuk rumah atau landskap

4.1.3.7. -Pemetaan

4.1.4. Multimedia

4.1.4.1. -Satu cara yang bagus untuk mengekalkan perhatian penonton untuk melihat atau mendengar dari awal dengan menggunakan alat visual

4.1.4.2. -Tidak perlu memuat turun perisian yang sukar kerana aplikasi seperti video editor boleh diakses melalui laman web

4.2. Kelebihannya: 1) Mengemaskini laman web, blog, videografi 2) Pemasaran atau penerbitan 3) Ekspresi diri 4) Penyelenggaraan akaun media social 5) Pengedaran

5. 9. Perisian kolaboratif dan sharing tools

5.1. Perisian kolaboratif ialah pengisian aplikasi yang membantu melakukan tugasan bersama

5.1.1. Calendering- Membolehkan pengguna menangkap dan merakam jadual perbincangan dan majlis.

5.1.2. Web conferencing- Menjalankan perbincangan secara langsung atau perbentangan berdasarkan internet

5.1.3. Share webspaces( share things)- Menyediakan kemudahan akses untuk dokumen (kegunaan biasa)

5.2. Sharing tools atau alat perkongsian ialah Butang perkongsian sesuatu aplikasi

5.2.1. Mindmeister

5.2.1.1. Bekerjasama secara atas talian dengan perisian peta minda yang kedua-duanya senang untuk digunakan, terutamanya kepada pelajar

5.2.1.1.1. membentang idea

5.2.1.1.2. Bekerjasama dengan pelbagai pengguna

5.2.1.1.3. peta minda melalui brainstorming

5.2.1.1.4. Digunakan pelbagai aplikasi- Web, ios, android

5.2.2. Tes teach

5.2.2.1. Fungsi : dapat berkongsi maklumat dengan masyarakat, membantu guru membuat pengajaran digital yang boleh dikongsi bersama dengan pelajar, pelajaran lebih interaktif, pelajar boleh mencipta pelajaran dan persembahan masing-masing.

5.2.3. Alim

5.2.3.1. Suatu aplikasi yang fokusnya kepada kandungan islamik, mengandungi tafsir, hadis, sejarah islam dan menyediakan alat untuk belajar islam dan mengingati al-quran

5.2.3.1.1. Berkongsi apa yang anda belajar dengan orang yang membaca teks anda

5.2.3.1.2. Menguruskan nota anda kepada bahagian dan bab serta berkongsi kepada orang lain

5.2.3.1.3. Interaktif komuniti seluruh teks islamik

5.2.3.1.4. Menulis dan mengurus perbualan forum anda

5.2.3.1.5. Kamus tema islamik

5.2.4. Halaltrip

5.2.4.1. Aplikasi yang sepenuhnya islamik untuk mengesan waktu solat, mencari makanan halal yang berdekatan, restoran halal, merancang melancongan halal dan sebagainya

5.2.4.1.1. Menetapkan waktu solat dalam kapal terbang dengan tepat

5.2.4.1.2. Merancang pelancongan halal yang berpengalaman

5.2.4.1.3. mendapatkan waktu solat dan mmencari masjid yang terdekat dimana sahaja lokasi

5.2.4.1.4. Mencari restoran halal yang terdekat

5.2.4.1.5. Mempunyai kompas yang dapat menentukan arah kiblat

5.2.4.1.6. Penjejak solat yang pertama

5.3. Komunikasi

5.3.1. 1) E-mel

5.3.2. 2) Voice mail

5.3.3. 3) Video calls

5.4. Persidangan

5.4.1. 1) Video conferencing

5.4.2. 2) Group chats

5.4.3. 3) Community board

5.5. Penyelarasan

5.5.1. 1) Calender

5.5.2. 2) Spread sheet

5.5.3. 3) Client portal

5.5.4. 4) Time

5.6. Kebaikannya - Memudahkan organisasi - Kerja menjadi sistematik -Mengatur projek dan jadual -Mebina pasukan jarak jauh - hasil menjadi lebih kreatif

5.7. Keburukannya -Perselisihan dalam komunikasi -Kelemahan keselamatan -Tidak boleh dipercayai( unriebility) -Perincian sukar diteliti -Masalah rangakaian internet

6. 11. web Authoring Tools and Blog

6.1. Authoring Tools

6.1.1. "Alat pengarang" ialah perisian yang digunakan untuk menulis web

6.1.1.1. Kelebihan alat pengarang berasaskan web:

6.1.1.2. Akses boleh dilakukan melalui pelayar web standard

6.1.1.3. Fleksibiliti yang disediakannya sangat besar. Dengan ini, kita boleh mengakses kursus dari mana saja, bila-bila masa

6.1.1.4. menjimatkan masa, tenaga dan wang dengan memberi anda kawalan penuh terhadap penciptaan, hosting dan pengedaran kursus anda.

6.1.2. Dari sistem pengurusan kandungan perusahaan (CMS)

6.1.2.1. contoh: HTML

6.1.2.1.1. HTML (Hypertext markup Language) ialah bahasa penanda untuk penghasilan laman web. HTML menyediakan cara penghasilan dokumen berstruktur

6.1.2.1.2. Perisian untuk menukar kepada teknologi kandungan web seperti " simpan

6.1.2.1.3. HTML ialah skim pengekodan yang digunakan untuk menghasilkan dan menformatkan sebuah dokumen web

6.1.2.1.4. -HTML ada 5 versi

6.1.2.1.5. -HTML documents

6.1.3. Melalui microblogging aplikasi mudah alih, samada berasaskan web atau tidak

6.2. Jenis web Authoring tools

6.2.1. microsoft frontpages

6.2.1.1. -sebuah program aplikasi editor HTML dan sebagai alat bantu administrasi situs web

6.2.1.2. -sebuah program untuk membuat, mendesain dan edit halaman World Web menambah text, imej dan sebagainya

6.2.1.2.1. kelebihan:

6.2.1.2.2. -mampu menampilkan stuktur data dan situs web yang dapat memudahkan navigasi terhadap situs web

6.2.1.2.3. -memiliki editor gambarbyang terintegrasi terhadap fungsi-fungsi untuk bahan umum secara mudah

6.2.1.2.4. -mampu menampilkan data yang dibuat o;eh microsoft office yang lainnya

6.2.1.2.5. kelemahan

6.2.1.2.6. -frontage tidak boleh digunakan untuk script editing

6.2.1.2.7. -kod HTML (kod yang diproses oleh browser internet) yang dihasilkan tidak efisien

6.2.1.3. Frontage di desain untuk membunyikan kod HTML dari halaman text, imej dan sebagainya

6.2.2. Netobject fusion

6.2.2.1. -merupakan penyelesaian untuk web perniagaan kecil

6.2.2.2. -boleh digunakan untuk menubuhkan perniagaan online dengan mudah

6.2.2.3. -Ianya boleh disambung ke mana-mana pengkalan data yang relevan secara komersial. Oleh itu, orang ramai dapat mengetahui perniagaan yang kita usahakan dengan lebih cepat

6.2.2.3.1. kebaikan

6.2.2.3.2. -untuk mewujudkan laman web yang kaya dengan grafik tanpa pengekodan HTML, Netobjects Fusion masih menandingi semua pesaing

6.2.2.3.3. keburukan

6.2.2.3.4. -tidak boleh membuka lebih daripada satu tapak/ laman pada masa yang sama

6.2.2.4. -boleh menambah pilihan membeli dengan kad kredit untuk memastikan kita mendapat bayaran daripada pelanggan

6.2.3. Macromedia Dreamweaver

6.2.3.1. -merupakan penyelesaian untuk professional reka bentuk dan pengeluaran laman web

6.2.3.2. -digunakan untuk tujuan membangunkan web

6.2.3.3. -alat yang penting bagi sesiapa yang bekerja dengan alat pengeditan HTML

6.2.3.4. -memiliki adobe systems menjadi versi yang terbaru iaitu Dreamweaver yang menggambungkan beberapa teknologi yang berbeza seperti Java Script dan lain-lain

6.2.3.4.1. kebaikan

6.2.3.4.2. -dapat membuat kerangka website dengan mudah dan cepat

6.2.3.4.3. -Tersedia berbagai macam tema

6.2.3.4.4. -Memiliki alat-alat khursus untuk membuat prgram berbaris web

6.2.3.4.5. keburukan

6.2.3.4.6. -harga software yang original mahal

6.2.3.5. -pengguna tidak memerlukan kemahiran yang mendalam tentang penggunaan HTML untuk mrnggunakannya, tetapi mestilah menggunakannya mengikut langkah yang betul

6.2.4. URL(Uniform Resource Locator) -istlilah URL terdapat dalam world wide web, Mengakses pelbagai laman HTML dari web,menunjukkan sumber lain seperti pertanyaan pangkalan data dan output arahan

6.2.5. Web page- dokumen yang sesuai untuk world wide web dan pelayar web, penyemak imbas web memparkan halaman web pada monitor atau peranti mudah alih, menyelaras pelbagai elemen web untuk halaman web tertulis

6.3. fungsi web

6.3.1. fungsi komunikasi

6.3.1.1. untuk pemograman web yang dilengkapi fasilitas

6.3.2. fungsi informasi

6.3.2.1. untuk menyampaikan isinya

6.3.3. fungsi entertainment

6.3.3.1. sebagai hiburan dan penggunaan animasi bergerak

6.3.4. fungsi transaksi

6.3.4.1. dijadikan transaksi bisnes dan menghubungkan perusahaan

6.4. Blog

6.4.1. jurnal peribadi dalam talian atau buku harian yang kerap dikemaskini dan tempat untuk berkongsi pemikiran

6.4.1.1. kelebihan

6.4.1.2. -penerbitan segera dengan 1 klik, mudah dibina dan diselenggara

6.4.1.3. -Lebih mudah untuk memaparkan semua jenis sumber maklumat (teks,imej,video) ke internet

6.4.1.4. -Berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai tanpa kehilangan kualiti maklumat

6.4.1.5. keburukan

6.4.1.6. -Maklumat yang dirujuk dari blog merupakan maklumat palsu

6.4.1.7. -menjatuhkan seseorang seperti hal-hal yang berlaku berkaitan politik negara

6.4.1.8. -Alat untuk menyebar unsur-unsur tidak bermoral

6.4.2. terdapat pelbagai jenis Blog dan tiada peraturan yang tetap mengenainya

6.4.3. fungsi blog

6.4.3.1. -ekspresikan pandangan anda

6.4.3.2. -pasaran atau menggalakkan sesuatu

6.4.3.3. -menolong orang

6.4.3.4. -buat duit

6.4.3.5. -berdakwah

7. 13. Maktabah syamilah & Perisian islamic software

7.1. Maktabah syamilah

7.1.1. -sebuah program komputer yang memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman

7.1.2. -Berfungsi sebagai perpustakaan digital dengan teknik pencarian objek yang mudah

7.1.3. -Bersaiz 1.95 GB

7.1.4. -Lebih kurang 8GB selepas diestrak

7.1.5. -Memuat naik banyak kitab-kitab induk Bahasa Arab dalam pelbagai cabang ilmu agama seperti ilmu tafsir, fiqh, usul fiqh, tasawwuf, hadith dan lain-lain

7.1.6. kebaikan

7.1.7. -Boleh diisi dengan buku-buku pakar bid'ah dengan ketentuan-ketentuan untuk tidak menyebarkannya tetapi untuk menolaknya

7.1.8. - Percuma dan boleh dimuat turun di laman web Maktabah syamilah secara percuma

7.1.9. - Perisian ini tidak boleh memerlukan pemasangan kerana ia adalah jenis yang mudah alih

7.1.10. - Selain buku-buku yang disediakan di Maktabah syamilah, pengguna boleh memperkayakan perpustakaan peribadi dengan memasukkan fail microsoft word ke dalam perisian Maktabah syamilah

7.1.11. - Pelajar dapat menjimatkan masa dan tenaga kerana tidak perlu bersusah payah mencari kitab-kitab di perpustakaan dan menjimatkan kos untuk membeli kitab

7.1.12. keburukan

7.1.13. - Perisian ini menggunakan ruang yang agak besar untuk dimuat turun

7.1.14. - Pengguna perlu berhati-hati ketika mencari kitab kerana masih lagi terdapat kitab-kitab yang berfahaman Salafi Wahabi

7.1.15. - Pengguna yang tidak mahir dlam bahasa arab, mungkin mengalami sedikit masalah kerana penggunaan bahasa utama dalam perisian ini adalah bahasa arab, malah tulisannya tidak mempunyai baris

7.1.16. - Kewujudan ciri yang boleh mengubah kandungan kitab juga boleh menyebabkan hasil kesusasteraan diragui dan tidak sahih

7.2. iMasjid

7.2.1. Mengumpulkan maklumat berkaitan dengan masjid di Malaysia. Pengguna boleh mendapatkan maklumat penting

7.2.2. Ciri-ciri utama

7.2.3. - Menunjukkan lokasi masjid yang terdekat

7.2.4. - Memberitahu waktu solat fardhu masuk mengikut lokasi-lokasi tertentu

7.2.5. - Mengikuti perkembangan latar belakang masjid-masjid kegemaran dan ustaz-ustaz terkenal yang dikagumi

7.2.6. - Dapat mengetahui aktiviti-aktiviti di masjid berdekatan anda

7.2.7. - Dapat menentukan arah kiblat

7.2.8. - Membolehkan pengguna membuat ulasan dan penilaian terhadap aplikasi ini

7.2.9. Kebaikan

7.2.10. - boleh digunakan secara percuma

7.2.11. - boleh dimuat turun dari App store dan Play Store

7.2.12. - Baru dikemaskini

7.2.13. - berfungsi di luar taliab dengan qiblat dan masa doa sahaja

7.2.14. - boleh terus memaut ke peta Google untuk menunjuk arah kiblat

7.2.15. Keburukan

7.2.16. - lambat berfungsi

7.2.17. - tiada bunyi pemberitahuan yang menunujukkan waktu solat fardhu sudah masuk

7.2.18. - merangkumi semua masjid dari Kuala Lumpur dan Selangor sahaja

7.2.19. - penunjuk qiblat yang kurang tepat

7.3. Mutiara hadis

7.3.1. Dibangunkan oleh keluaran UITM

7.3.1.1. kebaikan

7.3.1.2. - merupakan terjemahan hadis-hadis dalam Bahasa Malaysia

7.3.1.3. - memudahkan kita dalam memahami isi-isi hadis

7.3.1.4. keburukan

7.3.1.5. - hanya menyediakan terjemahan bagi 6 kitab sahaja

7.3.1.6. - tidak wujud teks atau nas hadis dalam bahasa arab

7.3.1.7. - hanya boleh melalui online

7.4. MENGAJI.COM

7.4.1. Memupuk budaya mengaji di kalangan umat islam seluruh dunia

7.4.1.1. kebaikan

7.4.1.2. - dapat membaca Al-Quran dengan lebih mudah

7.4.1.3. - dapat memilih dengan mudah surah yang ingin dibaca

7.4.1.4. - dapat mengetahui tempoh membaca Al-Quran

7.4.1.5. - dapat memperbaiki tajwid

7.4.1.6. - dapat mendalami maksud ayat Al-Quaran itu sendiri

7.4.1.7. keburukan

7.4.1.8. - tiada bunyi pemberitahuan yang menunjukkan waktu solat fardhu telah masuk

7.4.1.9. - tiada guru atau pengajarnyang ada di samping untuk membetulkan bacaan tajwid seseorang

7.4.1.10. - kebarangkalian membaca dengan salah itu sangat tinggi

7.4.1.11. - kebarangkalian penghasilan mushaf secara bercetak terdapat khilaf pada susunan ayat-ayat Al-Quran juga tinggi

7.4.1.12. - memerlukan akses internet

7.5. MUSLIM PRO

7.5.1. kebaikan

7.5.1.1. - aplikasi ini sangat sesuai pada bulan ramadhan

7.5.1.2. - waktu solat yang fleksibal mampu menyesuaikan diri dimana-mana negara anda berada

7.5.1.3. - Al-Quran dengan tulisan yang jelas, mudah untuk mencari halaman muka surat, surah dan juzuk

7.5.1.4. - mempunyai doa-doa harian yang sering kita amalkan

7.5.2. keburukan

7.5.2.1. - memerlukan capaian internet untuk mengakses waktu solat ketika anda berpindah ke lokasi tempat yang baru. Jika lokasi baru anda tidak mempunyai rangkaian internet, ia tidak akan berfungsi

7.5.2.2. - Ia memerlukan ruang yang besar iaitu sekitar 70MB

7.5.2.3. - mengandungi iklan dari google yang mengganggu di dalam aplikasi jika anda tidak bertukar kepada "premium version"

7.5.3. kemudahan yang lain

7.5.3.1. surah-surah pilihan

7.5.3.2. mesej

7.5.3.3. doa-doa harian

7.5.3.4. kalkulator zakat

7.5.3.5. tasbih

7.5.3.6. livestream makkah

7.5.3.7. masjid berdekatan

7.5.3.8. makanan halal

8. 1. Fungsi dan bahagian utama komputer (hardware)

8.1. Unit pemprosesan pusat (CPU)

8.1.1. Merupakan bahagian utama dalam komputer

8.1.1.1. Fungsi : menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama

8.2. Monitor

8.2.1. Dikenali sebagai skrin paparan

8.2.1.1. Fungsi : Untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis (VGA Card)

8.3. Keyboard

8.3.1. Salah satu input komputer dimana keyboard berisi susunan huruf, angka, dan fungsi kawalan yang lain

8.3.1.1. Fungsi : Menampilkan angka huruf dan simbol pada monitor komputer

8.3.1.1.1. Jenis-jenis keyboard -Qwerty -Dvorak -Alphabetic -Numeric

8.4. Printer

8.4.1. Mesin pencetak

8.4.1.1. Fungsi : Sebagai mesin pencetak untuk mencetak sebuah dokumen dari komputer ke dalam kertas atau media, juga berfungsi sebagai scanner

8.4.1.1.1. Jenis-jenis printer -ink jet -dot matrix -LED/LCD -laser jet -Plotter/ Wide Format Printing

8.5. Tetikus (mouse)

8.5.1. Peranti input ke komputer

8.5.1.1. fungsi : Mengawal gerakan penunjuk atau kursor pada skrin paparan

8.5.1.1.1. Jenis-jenis tetikus -Optic -Track bell -Serial -PS2 -USB -Wireless

8.6. Speaker

8.6.1. Peranti yang tidak boleh dipisahkan dari komputer dan memiliki peranan penting dalam mengeluarkan hasil pemprosesan berupa suara

8.6.1.1. Fungsi : Mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio dan merupakan perangkat ouput pada komputer

8.6.1.1.1. Jenis-jenis speaker 1)Speaker pasif -sub woofer -woofer 2)speaker 3 ways -midrange -Tweeter -full range

8.7. Bahagian dalam dan fungsinya

8.7.1. Motherboard

8.7.1.1. Merupakan board/papan induk atau main board dimana semua device dipasang mulai dari processor,memory,slot-slot untuk ekspansi dan lain-lain lagi.

8.7.1.1.1. Fungsi : Merupakan komponen pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya. Dalam sistem komputer, komponen akan saling terkonensi di dalam mainboard dan dapat berinteraksi melalui jalur-jalur pada board

8.7.2. Random Access Memory (RAM)

8.7.2.1. RAM adalah singkatan kepada Random Access Memory. Suatu memori tempat penyimpanan data sementara, ketika komputer dijalankan dan dapat diakses secara random

8.7.2.1.1. Fungsi : Membaca dengan cepat untuk menjalankan aplikasi serta boleh menulis

8.7.3. Read Only Memory

8.7.3.1. ROM adalah singkatan kepada Read Only Memory. Saiz ROM adalah lebih kecil berbanding RAM

8.7.3.1.1. Fungsi : Penyimpanan program untuk booting awal kepada komputer dan ia boleh membaca sahaja

9. 2. Operating system (windows)

9.1. Satu Operating system (OS). Windows diperkenalkan pada 20 November 1985 oleh Bill Gates

9.1.1. Fungsi : sebagai engine

9.1.1.1. Jenis-jenis window 1)Pro- Sebuah OS yang mesra pengguna dan mempunyai tahap sekuriti yang tinggi 2)Con-Terdedah kepada virus dan worm serta mudah ditembusi

9.1.1.1.1. Perbezaan- 1) penampilan 2) gaming

10. 6. E-publishing

10.1. E-publishing atau penerbitan eletronik merupakan suatu penerbitan yang menggunakan alatan eletronik ataupun digital untuk menghasilkan karya dan artikel

10.1.1. Jenis-jenis E-Publishing : 1) E-Jurnal 2)E-Buku 3)E-tesis 4)E-arkib 5) Lembaga pengumuman 6) Sumber multimedia dan lain-lain

10.2. Contoh Medium yang boleh digunakan : 1) online- Blog -Perisian kolaboratif 2) offine- Aplikasi mudah alih -CD-ROM,PENDRIVE

10.3. Kebaikan : 1) Mudah, cepat dan jimat 2) Boleh ditulis dimana-mana sahaja 3) Semua orang boleh menjadi penulis 4)Membolehkan pembaca membaca dengan lebih mudah 5) Pencarian maklumat pada masa yang singkat 6) Pelbagai akses

10.4. Keburukan : 1) Isi kandungan mudah dicuri 2) Keaslian isi kandungan diraguakn(cetak rompak) 3)Penjualan dan pembacaan bahan bacaan melalui online kurang 4)infrastruktur rangkaian komputer yang lemah

11. 8. Casting tools

11.1. CAMSTUDIO

11.1.1. -Perisian screencast

11.1.2. -Perisian screencast membuat filem apa yang berlaku pada skin komputer anda

11.1.2.1. Cara menggunakan Cam studio : -Boleh digunakan untuk membuat demonstrasi video di mana-mana perisian -Boleh membuat video tutorial untuk sekolah atau kelas kolej - Boleh digunakan untuk rekod maslah yang berulang pada computer anda dan boleh ditunjukkan pada orang yang mahir -Merakam taktik baru dan teknik yang anda temui pada perisian program kegemaran anda sebelum anda melupakannya -Digunakan untuk membuat video berdasarkan produk yang anda mahu jual

11.1.3. -Muat turun secara percuma dan boleh dimuat turun pada laman web Camstudio

11.2. SCREENCAST

11.2.1. Video yang menunjukkan prosedur atau aktiviti yang dilakukan oleh pengguna PC. Ia merekodkan apa yang berlaku di skrin apabila pengguna cakap dengan kuat dan menambah suara ke rakaman untuk memberi komen apa yang berlaku di skrin

11.2.1.1. Mengenai screencast -Percuma basic recorder yang boleh merakam dengan maksimum hanya 15 minit -Hanya narrator audio yang ada dan memerlukan versi Pro untuk membolehkan audio komputer direkodkan -Akaun Pro juga boleh didapati video editing -Akaun Pro membolehkan anda untuk membuang screencast o-matic watermark, kata laluan melindungi screencast anda, dan memuat turun aplikasi Java yang membolehkan anda merakam secara offline.

11.2.1.1.1. Penggunaannya : 1) Webcam atau strim langsung dan berkongsi kandungan dalam talian 2) Menggunakan alat screencasting boleh menjadi perkara yang bagus untuk membuat tutorial video komprehensif, menunjukkan cara menggunakan perisian menyelesaikan masalah komputer atau ciri khusus

11.3. JING

11.3.1. Jing ialah screencasting program komputer yang dirasmikan pada tahun 2007. Perisiannya boleh menangkap gambar atau mengambil video terhadap pengguna skrin komputer dan boleh terus dimuat turun di dalam laman web secara automatik.

11.3.1.1. Kebaikannya -format yang mudah dan keupayaan untuk mempercepatkan muat turun screencasts -Terhad untuk Windows dan Apple Mac sahaja -Fokus pada bahagian yang dibuat -muat turun percuma -Tidak perlukan talian lain menggunakannya -mudah digunakan -Boleh menangkap gambar dan merakam video daripada paparan laptop (dengan bunyi)

11.3.1.1.1. Keburukannya -Memerlukan membuat akaun terlebih dahulu -Boleh ketinggalan -Editing yang terhad -Mempunyai tarikh luput

12. 10. Social networking tools

12.1. Menyediakan analisis rangkaian dan kemudahan sambungan untuk membolehkan orang memahami struktur masyarakat dan mempengaruhinya dari masa ke masa

12.2. Statistik social networking

12.2.1. Social networking yang popular

12.2.1.1. Facebook-1871

12.2.1.2. whatapps-1000

12.2.1.3. Facebook massenger-1000

12.2.1.4. QQ-877

12.2.1.5. Wechat-846

12.2.1.6. Instagram-600

12.2.1.7. tumblr-550

12.2.1.8. Twitter-317

12.2.1.9. Snapchat-300

12.2.1.10. Line-217

12.2.2. Peningkatan yang pesat dalam social networking

12.2.2.1. Facebook-40%

12.2.2.2. whatapps-25%

12.2.2.3. Wechat-7%

12.2.2.4. Instagram-17%

12.2.2.5. Twitter-11%

12.2.3. faktor

12.2.3.1. Facebook

12.2.3.1.1. Pengasas ialah Mark Zuckerberg. Boleh berkawan, peminat, dinding, berita, berita balas, fan pages, dan sebagainya

12.2.3.1.2. Bermain permainan berdasarkan aplikasi online. Terdapat 140 bahasa. Post boleh diedit dan panjang post tiada had

12.2.3.2. Twitter

12.2.3.2.1. Pengasas Jack Dorsey. Boleh tweet, retweet, mesej terus, follow orang, topik trending dan sebagainya

12.2.3.2.2. Tidak boleh bermain permainan. Terdapat 29 bahasa. Tidak boleh edit post. Panjang post adalah terhad kepada 140 patah sahaja

12.2.3.3. Instagram

12.2.3.3.1. Pengasas Kevin systrom. Mengawal edit filters, menghantar post pada ruangan kawan anda dan sebagainya.

12.2.3.3.2. Tidak boleh bermain permainan. Mempunyai 36 bahasa. post boleh diedit. Panjang post adalah terhad

12.2.3.4. Whatapps

12.2.3.4.1. Pengasas Jan Koum. perbualan persendirian, perbualan kumpulan, status, link post.

12.2.3.4.2. Kurang daripada 7 bahasa. Tidak boleh edit post. Panjang post adalah terhad

12.3. Kebaikannya -peka cakna perkembangan global -Tingkatkan mutu pendidikan -pemindahan maklumat secara langsung dan tak langsung -Tingkatkan ekonomi Negara

12.4. Keburukannya -Maklumat palsu -Keruntuhan moral dan akhlak -Pengaruh yang negative -Leka dan alpa

13. 12. survey & polling

13.1. survey- untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas atau untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci

13.2. poll- satu soalan yang mempunyai banyak pilihan jawapan

13.3. perbezaan poll & survey

13.3.1. poll:

13.3.2. pendek

13.3.3. terperinci

13.3.4. singkat

13.3.5. sikit

13.3.6. survey:

13.3.7. panjang

13.3.8. umum

13.3.9. lama

13.3.10. banyak

13.4. aplikasi

13.4.1. survey monkey- kajian dalam talian perisian berasaskan awan pembangunan sebagai sebuah syarikat perkhidmatan

13.4.2. kelebihan

13.4.2.1. -membuat penilaian tentang kefahaman seseorang terhadap sesuatu

13.4.2.2. -membuat soal selidik terhadap sesuatu perkhidmatan yang digunakan

13.4.2.3. -membantu mengumpulkan informasi dan data pelanggan dari survey kita

13.4.2.4. -boleh mengirimkan soalan survey

13.5. kelebihan

13.5.1. -Dapat mengetahui peningkatan atau pengurangan individu yang menganut agama Islam di seluruh dunia

13.5.2. -Dapat mengetahui tahap kefahaman pelajar tentang sesuatu ilmu yang diperolehi

13.6. keburukan

13.6.1. -Memburukkan imej islam

13.6.2. -Penyebaran berita yang tidak sahih kemungkinan berlaku pengkhianatan