Johtamisen osa-alue

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Johtamisen osa-alue by Mind Map: Johtamisen osa-alue

1. koordinoiminen

1.1. koordinoi selkeästi tehtävät työrymhmien välillä

2. rohkeus

2.1. - tehdä päätöksiä - luottaa ihmisiin - lähestyä ja tutustua uusiin ihmisiin - olla innovatiivinen ja riskeerata - kysyä ja oppia muilta. Kukaan ei osaa kaikkea maailmassa.

3. luottamus

3.1. jos et usko ideaan tai onnistumiseen, usko ihmiseen/työntekijään, joka usko ideaan.

4. itsenäisyys/vapaus

4.1. jokainen ihminen on eri maailma-anna sille olla itsenäinen, silloin syntyvät parhaat ideat

5. kyky vetää oikeat ihmiset puoleensa.

5.1. - vuorovaikutustaidot - nopea ajattelukyky - ennakointikyky - aktiivisuus ja osallistuminen, läsnäolo - yhteistyö, tiimityö - osaa antaa, ei vain pyytää - asianmukaisuus, tarkoituksenmukaisuus tilanteissa

6. innovatiivinen ajattelu

6.1. kyky nähdä kolikon kaikki puolet

6.2. kyky nähdä sekä detaljia, että kokonaisuuksia

6.3. rohkeus mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle

6.4. osaa arvioida asianmukaisesti tilanteet ja uskalla olla erilainen

7. motivointi

7.1. - johtaja motivoi itsensä - motivoi muita ympärillään - antaa muille rohkeutta - kritikoi vain henkilökohtaisesti (ei muiden edessä) - kannustaa

8. vahva yhteistieto/sivistys

8.1. - kokemus eri elämän tilanteissa - sosiaalisuus - asiantuntemus, alan tuntemus -muiden alojen perustuntemus