Trumpasis kursas: Google įrankių apžvalga

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trumpasis kursas: Google įrankių apžvalga by Mind Map: Trumpasis kursas: Google įrankių apžvalga

1. 5 Temos

1.1. 10 įrankių

1.1.1. Mokomieji video (anglų k.)

1.1.2. Įrankių aprašymai (lietuvių k.)

2. Žinių įsisavinimo kontrolė

2.1. Savikontrolės klausimai

2.2. Progreso įvertinimas

2.3. Egzaminas