BÌNH ĐẲNG TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÌNH ĐẲNG TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH by Mind Map: BÌNH ĐẲNG TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

1. NỘI DUNG

1.1. GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

1.1.1. Số tuổi đủ để đăng kí kết hôn: +Nam: 20 tuổi +Nữ: 18 tuổi

1.1.2. Quan hệ nhân thân

1.1.2.1. Giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển về mọi mặt

1.1.2.2. Tôn trọng, giữ gìn

1.1.2.2.1. Danh dự

1.1.2.2.2. Nhân phẩm

1.1.2.2.3. Uy tín

1.1.2.3. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

1.1.2.4. Bình đẳng trong thực hiện các quyết định

1.1.3. Quan hệ tài sản

1.1.3.1. Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung

1.1.3.2. Có quyền có tài sản riêng ( tài sản trước kết hôn/ thừa kế riêng trong thời kì hôn nhân => chiếm hữu, sử dụng, định đoạt

1.1.3.3. Ơhuocws cùng hưởng, họa cùng chia

1.2. GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI

1.2.1. Bố mẹ ( kể cả bố dượng, mẹ kế)

1.2.1.1. Quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với con. (con ruột + con nuôi)

1.2.1.2. Không phân biệt đối xử, ngược đãi các con

1.2.1.3. Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên

1.2.1.4. Không xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật

1.2.2. Con cái (con ruột + con nuôi)

1.2.2.1. Yêu quý, kính trọng, chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ

1.2.2.2. Không được có hành vi xúc phạm ngược đãi cha mẹ

1.3. GIỮA ÔNG BÀ VÀ CHÁU

1.3.1. Ông bà

1.3.1.1. Có quyền trông nom, chăm sóc, giáo dục con cháu,

1.3.1.2. Sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu.

1.3.2. Cháu

1.3.2.1. kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà (nội, ngoại)

1.4. GIỮA ANH CHỊ EM

1.4.1. Có bổn phận thương yêu chăm sóc, đùm bọc giúp đỡ nhau ( kể cả con nuôi)

1.4.2. Đủ tuổi vị thành niên => đùm bọc, nuôi dưỡng nhau khi không còn cha mẹ/ cha mẹ không có điều kiện nuôi dưỡng

2. LÀ BÌNH ĐẲNG VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ GIỮA

2.1. Vợ chồng

2.2. Các thành viên trong gia đình

2.3. TRÊN CƠ SỞ

2.3.1. Dân chủ, công bằng

2.3.2. Tôn trọng lẫn nhau

2.3.3. Không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ

2.3.3.1. Gia đình

2.3.3.2. Xã hội

3. Giúp công dân nam nữ xác lập hôn nhân

3.1. Tự nguyện

3.2. Tiến bộ

3.3. Gia đình thực hiện đầy đủ chức năng của mình

4. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ NƯỚC

4.1. Biện pháp

4.2. Tạo điều kiện

4.3. Chính sách