ΙΙΙ. Grísk goðafræði

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΙΙΙ. Grísk goðafræði by Mind Map: ΙΙΙ. Grísk goðafræði

1. Heimsmynd goðafræðinnar

1.1. Kringla

1.2. Ókeanosa

1.3. Gíbraltarsund(Atlas)

1.4. Kákasus/fjöll(Prómþeifur)

1.5. Delfi(Nafli alheimsins)

1.6. Úranus

1.6.1. sól

1.6.2. Máni

1.7. Undirheimar(Hadesarheimar)

1.7.1. Tartaros

1.8. Ólympsfjall

1.8.1. Seifur og hirð hans

2. Undirheimar

2.1. Hades

2.2. Ókeanos

2.2.1. Hadesarheimur(Styx)

2.2.1.1. Akkilles

2.2.1.2. Karon

2.2.1.3. Gullrótarengi

2.2.1.3.1. Kerberos

2.2.1.4. hedes

2.2.2. Hadesarheimur(Styx)

2.2.2.1. Tantalos

2.2.2.2. Sísýfos

2.2.2.3. Ixíon

2.2.2.4. 50 Danaásdætur

2.2.2.5. Orfeifur og Evridís

2.3. Tartaros

2.3.1. Elysion

2.3.2. Sælureyjar

2.3.3. Minos og bræður hans

3. Guðir himins og nátturu

3.1. Kosmos

3.2. Stjörnumerki

3.2.1. (Óríon, Adrómeda, tvíburamerkið o.fl.

3.3. Helíos

3.3.1. Rhódos

3.3.2. Faeþon

3.3.2.1. Pó

3.4. Selene

3.4.1. Endymíon

3.5. Eos(Áróra)

3.5.1. Tíþónos

3.5.2. Vindarnir

3.6. Kentárar

3.6.1. Ixíon

3.7. Satýrar og sílenar

3.8. Pan

3.9. Dísir eða nymfur

3.9.1. Músur (menntagyðjurnar 9)

3.9.1.1. Klío

3.9.1.2. Þalía

3.9.1.3. (Kastalía, Hippókrene)

3.10. Ekkó

3.10.1. Narkissosar

3.10.1.1. Narkissismi

4. Ólympsguðir

4.1. 4 af 6 systkinum sem aftaka völd af títunum

4.1.1. Seifur

4.1.1.1. Aþena

4.1.1.1.1. Metis

4.1.1.1.2. Arakhna

4.1.1.1.3. Marsýas

4.1.1.2. Hermes

4.1.1.2.1. Maju

4.1.1.3. Apollon

4.1.1.3.1. Dafne

4.1.1.3.2. Kassandra

4.1.1.3.3. Kórónis

4.1.1.3.4. Letó

4.1.1.4. Artemis

4.1.1.5. Afródíta

4.1.1.5.1. Hermafródítos

4.1.1.5.2. Ankises

4.1.1.5.3. Eros

4.1.1.5.4. Díóne

4.1.1.6. Díonýsos

4.1.1.6.1. Semele

4.1.2. Hera

4.1.3. Demeter

4.1.3.1. Kore

4.1.4. Póseidon

4.1.4.1. Amfiríta

4.1.4.1.1. Tríton

4.1.5. Seifur og Hera

4.1.5.1. Ares

4.1.5.2. Hefaistos

5. Upphaf heims og guða

5.1. Kaos

5.1.1. Gaia og Tartaros

5.1.1.1. Kýklópa

5.1.1.2. 12 Títana

5.1.1.2.1. Krónos

5.1.1.2.2. Rhea

5.1.1.2.3. Krónos og Rhea

5.1.1.2.4. Prómeþeifur

5.1.1.3. Ókeanos

5.1.1.4. Atlas

5.1.2. Gaia

5.1.2.1. Úranos

5.1.3. Tartaros