Digitaal leren leren

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Digitaal leren leren by Mind Map: Digitaal leren leren

1. Strengths

1.1. Motiverend werken

1.2. Gemakkelijk uitwisselen van informatie

1.3. Makkelijker terugvindbaar/ betere orde

1.4. Gemakkelijk uitwisselbaar & aanpasbaar, samen werken op afstand

2. Weaknesses

2.1. niet ierdere leerling heeft de mogelijkheid om veel gebruik te maken van ICT

2.2. Internet en computers van scholen

3. Opportunities

3.1. Gemakkelijk aanpasbaar

3.2. makkelijke samenwerking tussen collega's

3.3. Extra uitleg/herhaling

4. Threats

4.1. Meer bezig met het digitale ipv de leerstof