Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DJUR by Mind Map: DJUR

1. SKILLNADEN MELLAN VÄXTER OCH DJUR

1.1. BYTE

1.1.1. Ett byte är ett djur som blir föda (mat) åt ett annat djur

1.2. ROVDJUR

1.2.1. rovdjur är djur som äter andra djur

1.3. TENTAKLER

1.3.1. Tentakler är en känselspröt som djuren kan röra på

1.4. LIKHETER DJUR OCH VÄXTER

1.4.1. Både djur och växter behöver energi för att överleva. både växter och djur kan förflytta sig och båda är uppbyggda på pytte små celler.

1.5. SKILLNAD DJUR OCH VÄXTER

1.5.1. växter fanns innan djuren. De finns stora skillnader mellan djurceller och växtceller, växtcellerna har en cellvägg som ger dem stöd de har inte djuren

2. ANPASSNING

2.1. UTVÄCKLAS

2.1.1. djuren har utvecklat egenskaper som hjälper dem att överleva

2.2. BYTA FÄRG

2.2.1. ändrar färg till samma färg som de den sår på, allt för att inte synas för fiender och överleva. Även för att inte synas för de den vill äta så den sakta kan smyga sig på de.

2.3. KAMOUFLAGE

2.3.1. kamouflage är när man smälter in i naturen så pass mycket så att andra djur inte ser en alls. Så gör de för att inte bli upptäckta.

2.4. HÄRMA

2.4.1. härma är när man härmar ett djur som är farligare och mer skrämmande än sig själv för att den ska överleva många blomflugor gör så.

2.5. ANVÄNDA STARKA FÄRGER

2.5.1. SIGNALERA ATT DEM ÄR GIFTIGA

3. SLÄKTTRÄD

3.1. RYGGLÖSA DJUR

3.1.1. rygglösa djur är djur är djur utan ryggrad te.x maskar och spindlar

3.2. RYGGRADSDJUR

3.2.1. ryggradsdjur är djur som har en ryggrad te.x fåglar och däggdjur som också vi människor är

3.3. VÄXELVARMA

3.3.1. De djur som är växelvärma ändrar kroppstämpratur till den tempraturen det är i omgivningen.