ŞİİR BİLGİSİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŞİİR BİLGİSİ by Mind Map: ŞİİR BİLGİSİ

1. Ölçü

1.1. Hece ölçüsü

1.2. Aruz ölçüsü

1.3. Serbest ölçü

2. Uyak

2.1. Yarım kafiye

2.2. Tam kafiye

2.3. Zengin kafiye

2.4. Cinaslı kafiye

3. Redif

4. Kafiye Şeması

4.1. Düz kafiye

4.2. Çapraz kafiye

4.3. Sarmal kafiye