Njeriu avancon teknologjine apo teknologjia njeriun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Njeriu avancon teknologjine apo teknologjia njeriun by Mind Map: Njeriu avancon teknologjine apo teknologjia njeriun

1. Perdorimi i mjeteve nga njerezit e hershem ka qene pjeserisht nje proces zbulimi dhe evolucioni

2. Teknologjia ne ditet e sotme eshte bere shume e rendesishme per njeriun saqe njeriu varet nga ajo.

3. Rendesia e teknologjise tek njeriu

4. Teknologjia eshte nje koncept i gjere qe merret me aplikimin e njohurive per veglat dhe profesionet, ne funksion te kontrollimit dhe pershtatjes te rrethanave ne ambientin jetesor ne perputhje me nevojat e tij.

5. Teknologjia

6. Lidhja e njeriut me teknologjine

6.1. Zhvillimi i hovshem i teknologjise dhe avancimi i saj ka bere qe njeriu ti afrohet dhe te jete me pprane saj.

7. Rendesia e teknologjise ne cdo periudhe kohore