Njeriu avancon teknologjine apo teknologjia njeriun

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Njeriu avancon teknologjine apo teknologjia njeriun by Mind Map: Njeriu avancon teknologjine apo teknologjia njeriun

1. Teknologjia eshte nje koncept i gjere qe merret me aplikimin e njohurive per veglat dhe profesionet, ne funksion te kontrollimit dhe pershtatjes te rrethanave ne ambientin jetesor ne perputhje me nevojat e tij.

2. Perdorimi i mjeteve nga njerezit e hershem ka qene pjeserisht nje proces zbulimi dhe evolucioni

3. Teknologjia

4. Lidhja e njeriut me teknologjine

4.1. Zhvillimi i hovshem i teknologjise dhe avancimi i saj ka bere qe njeriu ti afrohet dhe te jete me pprane saj.

5. Teknologjia ne ditet e sotme eshte bere shume e rendesishme per njeriun saqe njeriu varet nga ajo.

6. Rendesia e teknologjise tek njeriu

7. Rendesia e teknologjise ne cdo periudhe kohore