5. SINIF MATEMATİK MÜFREDETATI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
5. SINIF MATEMATİK MÜFREDETATI by Mind Map: 5. SINIF MATEMATİK MÜFREDETATI

1. 2. Ünite

1.1. Kesirlerle İşlemler

1.2. Ondalık Gösterim

1.3. Yüzedeler

2. 3. Ünite

2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

2.2. Üçgen ve Dörtgenler

2.3. Veri Toplama ve Değerlendirme

3. 1. Ünite

3.1. Doğal Sayılar

3.2. Doğal Sayılarla İşlemler

3.3. Kesirler

4. 4. Ünite

4.1. Uzunluk ve Zaman Ölçme

4.2. Alan Ölçme

4.3. Geometrik Cisimler