EXCEL -rozpočtování a kalkulace

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EXCEL -rozpočtování a kalkulace by Mind Map: EXCEL -rozpočtování a kalkulace

1. základy ekonomie

1.1. náklady, výdaje

1.1.1. fixní

1.1.2. variabilní

1.1.3. jednotkové

1.2. výnosy, příjmy

2. struktura rozpočtu

2.1. řádky

2.1.1. položky rozpočtu

2.1.2. příjmy

2.1.3. výdaje

2.1.4. po skupinách

2.2. sloupce

2.2.1. jednotkové ceny

2.2.2. varianty podle počtu

2.3. parametry

2.3.1. vstupní data =

2.4. výpočty

2.4.1. vzorce =

3. databáze

3.1. sloupce

3.1.1. atributy

3.2. řádky

3.2.1. instance (položky)

4. základy Excelu

4.1. tabulka

4.1.1. adresy buněk

4.1.1.1. relativní -

4.1.1.2. částečně absolutní $

4.1.1.3. absolutní $$

4.2. buňka

4.2.1. hodnota

4.2.2. vzorec + výsledek

4.2.2.1. =A1+B3*$D$1

4.2.3. formát

5. základy matematiky

5.1. procenta

5.2. algebraické výrazy

5.2.1. co jsou parametry

5.3. funkce

6. převod slovní úlohy do tabulky

6.1. co jsou zbytečná data