Kerkimi dhe Zevendesimi i te Dhenave

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kerkimi dhe Zevendesimi i te Dhenave by Mind Map: Kerkimi dhe Zevendesimi i te Dhenave

1. Find and Select

1.1. Klikoni ne butonin Fund and Select i cili gjendet ne grupin Editing ne regjistren Home

2. Options

2.1. Butoni Options sherben per te shfaqur ose fshehur opsionet e kerkimit

3. Workbook

3.1. Nese deshirojm qe kerkimi te behet jo vetem ne kuader te fletes punuese por edhe ne tere librin punues zgjedhim opsionin Workbook.

4. Find and Replace

4.1. Ky Funksion Perdoren per gjetjen dhe zevendesimin e permbajtjes se qelizave

4.2. Nese zgjedhim opsionin find ose kombinimin e tasteve ctrl+F Atehere do te hapet dritarja e dialogut find and replace e cila e ka aktivizuar regjistrind find,

5. per te gjetur te dhenat ne tere fleten punuese zgjedhni nje qelize te vetme

5.1. Ndersa nese deshironi ta kufizoni kerkimin vetem me nje varg te caktuar te qelizave atehere zgjedhim te gjitha qelizat ne te cilat deshironi te kryhet funksioni i kerkimit.

6. By Columns

6.1. Nese deshirojm qe kerkimi te behet neper shtylla e zgjedhim opsionin By columns