Canlılar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Canlılar by Mind Map: Canlılar

1. Mikroskobik Canlılar

1.1. Bakteri

1.2. New Topic

2. Hayvanlar

2.1. Omurgasız

2.1.1. New Topic

2.2. Omurgalı

2.2.1. New Topic

2.2.1.1. New Topic

3. Bitkiler

3.1. Çiçekli

3.2. Çiçeksiz

4. Mantarlar

4.1. Küf mantarları

4.1.1. New Topic

4.1.2. New Topic

4.1.3. New Topic

4.1.3.1. New Topic

4.1.4. New Topic

4.1.5. New Topic

4.1.6. New Topic

4.1.6.1. New Topic

4.1.7. New Topic

4.2. Maya mantarları