Zorg

Zorg, anders naar morgen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Zorg by Mind Map: Zorg

1. Kennisuitwisseling

1.1. Opleidingsinstituten

1.2. Congressen

1.3. Nascholing

1.4. Productlancering

1.5. Lancering van publicaties

1.6. Afstudeerpresentaties

2. Partners

2.1. Seats2Meet

2.1.1. www.seats2meet.com

2.2. Ziekenhuizen

2.3. Huis der Nederlanden

2.4. Leveranciers medische en faciliterende hulmpmiddelen

2.5. Verzekeringsmaatschappij

3. Ondersteuning

3.1. Medisch secretaresses

3.2. Adviseur

4. Lifestyle

4.1. Voedingsdeskundigen

4.1.1. Dietisten

4.2. Personal Trainers

4.3. Masseur

5. Zorgaanbieders

5.1. Regulier

5.1.1. Huisarts

5.1.1.1. Open spreekuur

5.1.1.2. Flexibel aanbieden spreekuren

5.1.1.3. Onderlinge samenwerking

5.1.2. Fysiotherapie

5.1.3. Psycholoog

5.1.4. Opticien

5.1.5. Audicien

5.1.6. chirurg

5.1.6.1. Intake

5.1.6.2. Controle

5.1.7. Arbodienst

5.2. Prefentief

5.2.1. Tropenspreekuur

5.2.1.1. GGD

5.2.2. Consultatiebureau

5.2.3. Algeheel gezondheidsonderzoek

5.2.3.1. Van verzekerning

5.2.3.2. Algemeen

5.3. Alternatief

5.3.1. Kinesiologie

5.3.2. Accupunctuur

5.4. Welzijn

5.4.1. AA-bijeenkomsten

5.4.2. Maatschappelijk werk

5.4.3. Buurtzorg, Thuiszorg