Aplikasi Teknologi dalam Pengajian Islam (SYD12002)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aplikasi Teknologi dalam Pengajian Islam (SYD12002) by Mind Map: Aplikasi Teknologi dalam Pengajian Islam (SYD12002)

1. Sistem Operasi Komputer (OS) : Mac dan Linux

1.1. MAC

1.1.1. Pengenalan

1.1.1.1. Rapidly increasing and widely recognised.

1.1.1.2. Designed to run only with Apple computers.

1.1.1.3. Introduced in 1984 for Macintosh PC.

1.1.1.4. Fewer application programs have been written for it

1.1.1.5. Not widely used as the windows OS.

1.1.2. Jenis-Jenis

1.1.2.1. MAX OS X

1.1.2.1.1. Mountaion Lion

1.1.2.1.2. Maverick

1.1.3. Kelebihan

1.1.3.1. Mudah digunakan

1.1.3.2. Boleh digunakan dengan APPLE

1.1.3.3. Boleh digunakan sekali dengan Windows

1.2. Linux

1.2.1. Pengenalan

1.2.1.1. An operating system that was extended from UNIX (UNIX's clone)

1.2.1.2. Called as open source

1.2.1.3. Popular and was alternative for Windows

1.2.1.4. Designed for netbook computers and mobile devices.

1.2.2. Kelebihan

1.2.2.1. Multi-task and multi-use

1.2.2.2. Free from virus

1.2.2.3. Low cost

1.2.2.4. Easy to get

1.2.2.5. Free code distribute

1.2.2.6. Can run on many machines

2. Tatacara Penggunaan Microsoft Office : Word,PowerPoint dan Excel

2.1. Microsoft Word

2.1.1. Pengenalan

2.1.1.1. Suatu aplikasi pengolah kata berupa huruf yang biasanya digunakan untuk membuat laporan dan dokumen yang lain.

2.1.1.2. Pengganti kepada 'typewriter' yang kuno dan amat menyusahkan

2.1.2. Fungsi

2.1.2.1. Membuat dokumen dengan cepat dan mudah.

2.1.2.2. Menyimpan dokumen dengan berformat.

2.1.2.3. Mampu dicetakkan dan menjimatkan masa.

2.2. Microsoft Powerpoint

2.2.1. Pengenalan

2.2.1.1. Salah satu aplikasi yang berguna untuk membuat pembentangan dalam bentuk slide.

2.2.1.2. Memudahkan pembentangan kerana mempunyai banyak fasiliti yang canggih yang boleh digunakan.

2.2.2. Fungsi

2.2.2.1. Dapat membuat pembentangan dalam bentuk slide yang menarik.

2.2.2.2. Video, audio dan gambar dapat ditambah.

2.2.2.3. Pembentangan dapat dibuat dalam bentuk softcopy dan diakses melalui komputer.

2.3. Microsoft Excel

2.3.1. Pengenalan

2.3.1.1. Aplikasi untuk memproses data secara automatik .

2.3.1.2. Berupa perhitungan asas, formula, penggunaan fungsi-fungsi, pemprosesan data dan jadual,carta dan daripada pengurusan data.

2.3.1.3. Melengkapkan pelbagai keperluan pentadbiran, dari segi serdahana hingga kompleks.

2.3.2. Fungsi

2.3.2.1. Membuat laporan kewangan.

2.3.2.2. Menunjukkan data dengan tepat, kemas dan tepat.

2.3.2.3. Menghitung kadar mata wang.

2.3.2.4. Membuat persembahan lebih praktikal dan mudah.

2.3.2.5. Membuat grafik dan jadual dari pengiraan.

2.4. Sumbangan dalam Dunia Islam.

2.4.1. Sebagai medium dakwah.

2.4.2. Alat bantu mengajar

2.4.3. Mengurus data

2.4.4. Memajukan dunia Islam

3. Moodle

3.1. Pengenalan

3.1.1. Singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment

3.1.2. Platform pembelajaran yang direka untuk menyediakan pendidik, pentadbir, dan pelajar.

3.1.3. Sistem yang mantap, selamat dan bersepadu.

3.1.4. Mewujudkan persekitaran pembelajaran peribadi.

3.1.5. Merupakan aplikasi Course Management System.

3.2. Fungsi

3.2.1. Sembang

3.2.2. Pendidikan

3.2.3. Blog

3.2.4. Mencari isu

3.2.5. Membuat isu

3.2.6. Forum

3.2.7. Bisnes

3.2.8. Kuiz

3.3. Kelebihan

3.3.1. Mudah untuk digunakan.

3.3.2. Moodle dalam bahasa anda.

3.3.3. Gunakan bila-bila masa, dimana sahaja dan pada mana-mana peranti.

3.3.4. Percuma dengan tiada bayaran.

3.3.5. Kepada Guru:

3.3.5.1. Beban dikurangkan.

3.3.5.2. Dapat membuat pemerhatian.

3.3.6. Kepada IbuBapa:

3.3.6.1. Dapat mengawasi anak-anak.

3.3.7. Kepada Pelajar:

3.3.7.1. Mudah

3.3.7.2. Dapat akses pada bila-bila masa

3.4. Kekurangan

3.4.1. Memerlukan tenaga pakar.

3.4.2. Memerlukan biaya lebih.

3.4.3. Masalah mengakses masuk.

3.4.4. Memerlukan aplikasi khusus

3.5. Pengguna

3.5.1. Kanak-kanak

3.5.2. Pelajar universiti

3.5.3. Pejabat kerajaan dan syarikat

4. E-Publishing

4.1. Pengenalan

4.1.1. Suatu penerbitan yang menggunakan alat elekronik atau digital untuk menghasilkan karya dan artikel.

4.2. Jenis-jenis E-Publishing

4.2.1. E-Jurnal

4.2.2. E-Buku

4.2.3. E-Tesis

4.2.4. E-Arkib

4.2.5. Lembaga Pengumuman

4.3. Kebaikan

4.3.1. Mudah, cepat dan jimat

4.3.2. Boleh ditulis di mana-mana sahaja dan bila-bila sahaja.

4.3.3. Semua orang menjadi penulis.

4.3.4. Penyelenggaraan maklumat semasa.

4.3.5. Membolehkan pembaca membaca dengan lebih mudah.

4.3.6. Masa yang singkat.

4.3.7. Pelbagai akses.

4.4. Kekurangan

4.4.1. Isi kandungan mudah dicuri.

4.4.2. Keaslian isi kandungan diragui.

4.5. Fungsi

4.5.1. Pengetahuan ilmiah

4.5.2. Muzakarah

4.5.3. Perkongsian ilmu

4.5.4. Medan dakwah

5. Content Creation Tools

5.1. Pengenalan

5.1.1. Sumbangan maklumat kepada media digital untuk pengguna dalam konteks tertentu

5.2. Kandungan

5.2.1. Bussiness software

5.2.2. Kebolehbacaan

5.2.3. Rumah/Pendidikan/Peribadi

5.2.4. Multimedia

5.3. Kelebihan

5.3.1. Mengemaskini laman web blog, videografi

5.3.2. Penyelenggaraan akaun media sosial

5.3.3. Pemasaran dan penerbitan

5.3.4. Ekspresi diri

5.3.5. Pengedaran

5.4. Kesimpulan

5.4.1. Kandungan alat penciptaan yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan seharian dengan kemudahan ini, ia akan menjimatkan masa dan kerja-kerja yang menggunakan application software ini lebih cantik, kemas dan bermutu.

6. Casting Tools

6.1. CAMSTUDIO

6.1.1. Pengenalan

6.1.1.1. CamStudio is screencast software.

6.1.1.2. Screencast software makes movies of what happens on your computer screen

6.1.1.3. CamStudio is free and can be downloaded from the CamStudio Web site

6.2. JING

6.2.1. Pengenalan

6.2.1.1. Jing is a screencasting computer program launched in 2007 as Jing Project by the TechSmith Corporation.The software takes a picture or video of the user's computer screen and uploads it to the Web, FTP, computer or clipboard.If uploaded to the web, the program automatically creates a URL to the content so it can be shared with others. Jing is compatible with Macintosh and Microsoft Windows. Users must sign up for an account before using the software.

6.2.2. Kelebihan

6.2.2.1. Simple format and the ability to quickly upload screencasts

6.2.2.2. Easy to use

6.2.2.3. Does not require a current network use it

6.2.2.4. Free download

6.2.2.5. Can capture image and recording video from screen on your laptop(with sound)

6.2.3. Kekurangan

6.2.3.1. Ketinggalan zaman.

6.2.3.2. Data pemprosesan lambat

6.2.3.3. Memerlukan data peribadi untuk menggunakannya.

6.3. SCREENCAST

6.3.1. Pengenalan

6.3.1.1. A screencast is a video showing the proceeding and activities done by a pc-user. It is a recording of what is happening on screen, when the user is working on it. In most cases, the user is talking out loud or adds a voice over to the recording, to comment on what is happening on screen.

6.3.1.2. Free Basic Recorder can record for maximum only about 15 min

6.3.1.3. Pro accounts also get video editing tools.

6.3.1.4. Only narrator audio is available and need Pro version to allow computer audio recording

6.3.1.5. Pro accounts allow you to remove the Screencast-o-Matic watermark, password protect your screencasts, and download a Java app that lets you record screencasts offline.

7. Social Networking Tools

7.1. Pengenalan

7.1.1. Provide network analysis and connection facilities to allow people to understand the community structure and influence it over time.

7.2. Kebaikan

7.2.1. Peka dan cakna perkembangan global.

7.2.2. Pemindahan maklumat secara langsung dan tak langsung.

7.2.3. Tingkatkan ekonomi negara

7.2.4. Tingkatkan mutu pendidikan

7.3. Keburukan

7.3.1. Maklumat palsu

7.3.2. Keruntuhan moral dan akhlak

7.3.3. Pengaruh yang negatif

7.3.4. Leka dan alpa

8. Survey dan Polling

8.1. Survey

8.1.1. Pengenalan

8.1.1.1. Untuk mengukur pendapat orang ramai pada topik yang luas.

8.1.1.2. Untuk mendapatkan maklum balas orang ramai secara terperinci.

8.1.2. SurveyMonkey

8.1.2.1. Pengenalan

8.1.2.1.1. Diasaskan oleh Ryan Finley pada tahun 1999.

8.1.2.1.2. Kajian dalam talian perisian bersaskan awan pembangunan sebagai sebuah syarikat perkhidmatan.

8.1.2.2. Kelebihan

8.1.2.2.1. Membuat penilaian tentang kefahaman seseorang terhadap sesuatu.

8.1.2.2.2. Membuat soal selidik.

8.1.2.2.3. Dapat mengumpulkan informasi dan data pelanggan.

8.1.2.2.4. Boleh mengirimkan soalan survey melalui WhatsApp, Facebook, dan lain-lain.

8.2. Poll

8.2.1. Pengenalan

8.2.1.1. Satu soalan yang mempunyai pelbagai pilihan jawapan.

8.3. Kesimpulan

8.3.1. Mudah dan pantas.

8.3.2. Dapat menilai pendapat masyarakat.

8.3.3. Penyelesaian masalah.

9. Fungsi dan Bahagian-Bahagian Utama Komputer(Hardware) dan Sistem Operasi Komputer (OS) : Windows

9.1. Bahagian dan Fungsi

9.1.1. Unit Pemprosesan Pusat (CPU)

9.1.1.1. Untuk menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi,menguji instruksi tersebut dan mengeksekusikannya satu persatu sesuai alur perintah.

9.1.1.2. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah iaitu operasi pembacaan instruksi (fetch) dan operasi pelaksanaan instruksi (execute).

9.1.2. Monitor

9.1.2.1. Untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut kartu grafis(VGA Card).Monitor ini bentuk fisiknya hampir sama dengan tv.

9.1.3. Keyboard

9.1.3.1. Alat ketik, sesuai dengan namanya yaitu papan ketik. Keyboard bertugas untuk menampilkan angka, huruf, dan simbol pada monitor komputer yang kemudian dicetak menjadi dokumen atau menyimpan data penting dalam komputer

9.1.4. Printer

9.1.4.1. Sebagai mesin pencetak, printer secara umum memiliki fungsi untuk mencetak sebuah dokumen dari computer ke dalam kertas atau media sejenisnya.

9.1.4.2. Berfungsi juga sebagai scanner. Biasanya printer yang ini ditempatkan di tempat yang memang memiliki keperluan yang memerlukan pemindaian dokumen. Jadi, printer juga bisa berfungsi untuk mengubah dokumen berbentuk fizik menjadi dokumen berbentuk digital.

9.1.5. Tetikus

9.1.5.1. Tetikus ini amat diperlukan terutamanya sekali apabila menggunakan sistem pengendalian tetingkap ( Window ) seperti Microsoft Windows, Linux dll. Tetikus memudahkan seseorang pengguna untuk mengendalikan perisian animasi, grafik, dan atur cara penerbitan meja. Apabila tetikus digerakkan, penunjuk pada skrin paparan akan bergerak dalam arah yang sama dan ia akan berubah mengikut lokasi di mana tetikus tersebut berada.

9.1.6. Speaker

9.1.6.1. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara atau audio. Speaker akan mengeluarkan suara yang dimain dalam komputer, baik dari music player mahupun suara video.

9.1.6.2. Speaker komputer memiliki bentuk yang sangat beragam, ada yang memiliki ukuran yang kecil, dan juga speaker dengan ukuran yang besar. Kekuatan dalam mengeluarkan suara tentunya juga berbeza berrgantung dari besarnya tegangan yang digunakan.

9.1.7. Motherboard

9.1.7.1. Motherboard merupakan komponen pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya. Mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC.Lalu lintas data semuanya diatur oleh motherboard, bermula dari peranti peyimpanan (hardisk, CD-ROM), peranti masukan data (keyboard, mouse, scanner), atau printer untuk pencetak.

9.1.7.2. Dalam system komputer, komponen akan saling terkoneksi di dalam mainboard dan dapat berinteraksi melalui jalur-jalur pada board. Seluruh komponen yang tersambung akan menjadi sebuah system komputer yang utuh. Sementara fungsi mainboard pada umumnya adalah menyalurkan arus input dan arus data yang diperlukan pada jalannya proses di dalam komputer

9.1.8. Random Access Memory (RAM)

9.1.8.1. Fungsi RAM adalah membaca dengan cepat untuk menjalankan aplikasi

9.1.8.2. Boleh membaca dan menulis

9.1.9. Read Only Memory (ROM)

9.1.9.1. Penyimpanan program untuk booting awal pada komputer.

9.1.9.2. Boleh membaca sahaja.

9.2. Windows

9.2.1. Fungsi

9.2.1.1. Sebagai engine.

9.2.2. Pro

9.2.2.1. Sebuah OS yang mesra pengguna dan tahap sekuriti tinggi

9.2.3. Con

9.2.3.1. Terdedah kepada virus dan worm dan mudah ditembusi .

10. Perisian Kolaboratif dan Sharing Tools

10.1. Sharing Tools

10.1.1. Dropmark

10.1.1.1. Simple collaboration and file sharing in the cloud, with drag-and-drop facility from your desktop to browser, so your files are automatically uploaded to the cloud.

10.1.2. Dropbox

10.1.2.1. Most popular cloud storage and file-sharing services available, Dropbox provides effortless file synchronization, with support for Windows, Mac, Linux, iOS, Android and Blackberry.

10.1.3. Hightail

10.1.3.1. Online file sharing and storage, with the ability to send files up to 2GB, and share, edit and update project folders with clients and colleagues.

10.1.4. Sugarsync

10.1.4.1. Provides cloud storage and file sharing capabilities, allowing you to browse, access, back-up and sync online.

10.1.5. Dropcanvas

10.1.5.1. Simple drag-and-drop interface to upload your file and generate a shortlink to share with collaborators.

10.1.6. Google Drive

10.1.6.1. Create new documents, spreadsheets and presentations, and share files or folders with anyone,

10.1.7. Minus

10.1.7.1. Easy drag-and-drop uploading without registration, with a file size limit of 2GB.

10.1.8. WeTransfer

10.1.8.1. Hassle-free file-transferring service that allows up to 2GB per transfer in a simple, secure environment.

10.1.9. Box

10.1.9.1. Simple, secure sharing from anywhere, helping you securely centralize all your content and keep it in sync with your teammates.

10.1.10. Dropsend

10.1.10.1. Share large files up to 4GB, ideal for sending JPGs, PDFs and MP3s in a fast, simple and secure way.

10.1.11. SendSpace

10.1.11.1. Send files as large as 300MB with even larger files spilt into parts.

10.1.12. itrnsfr

10.1.12.1. Sending large files easy, with a limit of 2GB per file and the ability to transfer an unlimited number of files at once.

10.1.13. TransferBigFiles

10.1.13.1. Easy way to send and receive files that are too big for email attachments, with the ability to add up to 20GB.

10.1.14. SendThisFile

10.1.14.1. Send large files protected with encryption, with history tracking and file sharing control.

10.1.15. OneHub

10.1.15.1. Securely store, organize and share files in the cloud.

10.1.16. Droplr

10.1.16.1. Easy way to send files, with no folders, syncing or waiting -- just simple, secure and fast file sharing.

10.1.17. CloudApp

10.1.17.1. Mac OS X app that provides a quick way to send screenshots, documents, code snippets, audio, videos, ZIP files, bookmarks and more.

10.1.18. Egnyte

10.1.18.1. Provides enterprise file sharing and collaboration in the cloud, with seamless access to your files from any device

10.1.19. Ge.tt

10.1.19.1. Share all types of documents, including documents, videos, photos and more.

10.1.20. 4shared

10.1.20.1. Upload, share, search and download your videos, music, pictures and documents, with 15GB of free storage.

10.1.21. MediaFire

10.1.21.1. Store all of your media and makes it available to you anytime you want it, on both mobile and tablet devices.

10.1.22. OneDrive

10.1.22.1. Store, sync, share and easily collaborate on files, photos, videos and documents securely, with the ability to synchronize your files with your devices to access your content offline

11. Web Authoring Tools and Blog

11.1. Authoring Tools

11.1.1. Pengenalan

11.1.1.1. Alat pengarang iaitu perisian yang digunakan untuk menulis web

11.1.1.2. Dari sistem pengurusan kandungan perusahaaan(CMS)

11.1.1.3. Melalui microblogging aplikasi mudah alih, sama ada berasaskan web atau tidak.

11.1.2. Contoh

11.1.2.1. Hipertext Markup Language (HTML)

11.1.2.1.1. Skim pengekodan yang digunakan untuk menghasilkan dan menformatkan sebuah dokumen web.

11.1.3. Kelebihan

11.1.3.1. Jika tiada alat pengarang berasaskan web, akses boleh dilakukan melalui pelayar web standard.

11.1.3.2. Memandangkan ia dapat diakses menerusi penyemak imbas web (google) dan sambungan internet, fleksibiliti yang disediakannya sangat besar.Dengan ini kita boleh mengakses kursus dari mana saya,bila-bila masa.

11.1.3.3. Menjimatkan masa,tenaga dan wang

11.1.4. Jenis

11.1.4.1. Salah satu jenisnya ialah Editor Kompaun (Editor WYSIWYG) + Editor berasaskan kod tulen.

11.1.4.1.1. Microsoft FrontPages

11.1.4.1.2. NetObject Fusion

11.1.4.1.3. Macromedia Dreamweaver

11.2. Blog

11.2.1. Pengenalan

11.2.1.1. Jurnal peribadi dalam talian atau buku harian yang kerap dikemas kini.

11.2.1.2. Tempat berkongsi pemikiran

11.2.1.3. Pelbagai jenis blog dan tiada peraturan yang tetap.

11.2.1.4. Perkara paling baharu dipaparkan di bahagian paling atas.

11.2.2. Kelebihan

11.2.2.1. Penerbitan dengan hanya 1klik

11.2.2.2. Mudah untuk memaparkan semua jenis maklumat.

11.2.2.3. Berupaya merangkumi pembaca yang lebih ramai.

11.2.3. Keburukan

11.2.3.1. Maklumat yang dirujuk dari blog merupakan maklumat palsu.

11.2.3.2. Alat menjatuhkan seseorang seperti hal-hal yang berlaku dalam politik negara.

11.2.3.3. Alat untuk menyebar unsur-unsur tidak bermoral

11.2.4. Fungsi

11.2.4.1. Ekpresikan pandangan masing-masing.

11.2.4.2. Pasaran atau menggalakan sesuatu.

11.2.4.3. Menolong orang

11.2.4.4. Buat duit

11.2.4.5. Berdakwah

12. Maktabah Syamilah dan Perisian Software Islamic

12.1. Maktabah Syamilah

12.1.1. Pengenalan

12.1.1.1. Merupakan sebuah prgram komputer yang memuat naik pelbagai kitab kajian keislaman

12.1.1.2. Perpustakaan digital dengan teknik pencarian objek yang mudah

12.1.1.3. Mempunyai pelbagai perisian kitab agama

12.1.2. Kebaikan

12.1.2.1. Percuma dan mudah di muat turun.

12.1.2.2. Tidak memerlukan pemasangan profesional.

12.1.2.3. Menjimatkan masa dan tenaga pelajar.

12.1.2.4. Boleh membuat perpustakaan peribadi di dalamnya.

12.1.3. Keburukan

12.1.3.1. Ruang agak besar untuk dimuat turun.

12.1.3.2. Pengguna perlu berhati-hati mencari kitab.

12.1.3.3. Hasil kesusasteraan diragui dan tidak sahih.

12.1.3.4. Pengguna memerlukan pemahaman bahasa arab jika ingin menggunakannya.

12.2. iMasjid

12.2.1. Pengenalan

12.2.1.1. Mengumpulkan maklumat berkaitan masjid di Malaysia.

12.2.2. Fungsi

12.2.2.1. Menunjukkan lokasi masjid yang terdekat.

12.2.2.2. Memberitahu masuk waktu solat mengikut lokasi semasa.

12.2.2.3. Menunjukkan latar belakang masjid dan ustaz kegemaran.

12.2.2.4. Menunjukkan aktiviti masjid berdekatan anda.

12.2.2.5. Dapat menentukan arah kiblat.

12.2.3. Kelebihan

12.2.3.1. Percuma

12.2.3.2. Mudah dimuat turun

12.2.3.3. Qiblat,masa dan doa berfungsi di luar talian.

12.2.4. Kelemahan

12.2.4.1. Lambat berfungsi

12.2.4.2. Merangkumi sebahagian kawasan sahaja

12.2.4.3. Penunjuk qiblat kurang tepat

12.3. Muslim Pro

12.3.1. Kebaikan

12.3.1.1. Sangat sesuai dengan bulan ramadan.

12.3.1.2. Waktu solat yang tepat di seluruh dunia.

12.3.1.3. Mempunyai doa-doa harian.

12.3.1.4. Al-Quran dengan tulisan yang jelas,mudah untuk mencari halaman.

12.3.2. Keburukan

12.3.2.1. Memerlukan capaian internet.

12.3.2.2. Memerlukan ruand pengstoran yang agak besar.

12.3.2.3. Mengandungi iklan yang menganggu.

12.3.3. Fungsi

12.3.3.1. Waktu solat dan azan.

12.3.3.2. Al-Quran

12.3.3.3. Website

12.3.3.4. Kalendar Islam dan Gregorian

12.3.3.5. Surah-surah popular

12.3.3.6. Doa-doa harian

12.3.3.7. Mesej

12.3.3.8. Kalkulator Zakat

12.3.3.9. Tasbih

12.3.3.10. Livestream Makkah

12.3.3.11. Masjid berdekatan

12.3.3.12. Makanan Halal