HST.3 De islamitische wereld (werkboek)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
HST.3 De islamitische wereld (werkboek) von Mind Map: HST.3 De islamitische wereld (werkboek)

1. De islamitische wereld, een cultuurgebied

1.1. In het M-O liggen Saudi-Arabië, Egypte, Iran, Irak, Israël, Libanon, Oman, Jemen, V.A.E., Jordanië, Koeweit, Bahrein, Katar & Syrië

1.2. In Turkije, Israël & Iran is Arabisch niet de officiële landstaal

1.3. De 2 belangrijkste cultuurkenmerken van de islamitische wereld zijn: de godsdienst - islam & de Arabische cultuur

2. Arm en rijk in de islamitische wereld

2.1. Je kan ontwikkeling herkennen aan: de inkomsten van de mensen (meten) & aan hoe de mensen leven (zien)

2.2. De verschillen tussen de inkomens in de islamitische wereld zijn erg groot

2.3. De afkorting BNP staat voor Bruto Nationaal Product

2.3.1. Wordt vaak gedeeld om landen beter met elkaar te kunnen vergelijken

2.3.1.1. Grootste totaal BNP hebben: Turkije & Iran

2.4. Basisbehoeften en ontwikkelingskenmerk

2.4.1. Voedsel

2.4.1.1. Aantal kilojoules per dag

2.4.2. Huisvesting

2.4.2.1. Percentage huizen met stromend water

2.4.3. Onderwijs

2.4.3.1. Percentage analfabeten

2.4.4. Gezondheidszorg

2.4.4.1. Artstendichtheid & zuigelingensterfte

2.4.5. Het meeste verschil maken: het voedsel, huisvesting (water, hygiëne) & gezondheidszorg

3. Regio in beeld: Turkije

3.1. Turkije

3.1.1. Istanbul hoofdstad

3.1.2. Dichterbij evenaar dan Nederland

3.1.3. Meer dan de helft van de Turken is moslim

3.1.4. 18,8 x groter dan Nederland

3.1.5. De bevolking groeit heel snel

3.2. Kustgebied

3.3. Binnenland: Antalotische hoogvlakte

3.4. Berggebied: oosten