Modern eszközök a pedagógiában - Liliána

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Modern eszközök a pedagógiában - Liliána von Mind Map: Modern  eszközök a pedagógiában - Liliána

1. középpontjában az információfeldolgozó technológia áll; az információ önálló értékké válik

2. social bookmarker

2.1. címkézés

3. technofóbia

3.1. digitális szakadék

4. virtuális valóság

4.1. számítógépes környezet által generált mesterséges, a valóságban nem létező világ

4.2. a felhasználónak "hinnie" kell abban, hogy ténylegesen létezik az adott virtuális világban

4.2.1. saját nézőpontjából lát mindent

4.2.2. a virtuális világnak, saját törvényszerűségei határain belül ugyanúgy kell működnie, mint a valóságnak.

4.2.3. Az elképzelt világ törvényszerűségeinek ugyanúgy megismerhetőknek kell lenniük, mint a valóságos világ jelenségeinek

4.3. technikai háttér

4.3.1. nyomkövető rendszerek

4.3.2. tapintási rendszerek

4.3.3. audiórendszerek

4.3.4. képgeneráló rendszerek

5. Netokrácia

5.1. csapdái: titkosszolgálati "adatbázis"; ingyenesség látszata - szellemi termék eltulajdonítás; virtuális személyiség kialakítása - fordított világ

5.2. mozaikszó az internet és a demokrácia szavakból

5.3. itt mindenki egyenlő; a szabadság illúziója

6. online viselkedéskultúra

6.1. cybermobbing

6.2. "netikett" (network etiquette) a betartandó irányelveket tartalmazza, melyek a virtuális felületek használóira vonatkoznak

6.3. Lényeges, hogy semmilyen, az internetre egyszer kikerült információ titkosságában nem lehet teljességgel megbízni

6.4. e-Etikett: a digitális együttélés szabályai; szakértők, művészek, oktatók kétnapos kerekasztal beszélgetés keretében alkottak meg egy ajánlásgyűjteményt az elektromos kommunikáció alapszabályairól

7. digitális esélyegyenlőség

8. digitális írástudás

9. wikipédia

10. technofília

10.1. aggregáció

10.2. Microsoft Touch Pack

10.3. okostelefon

10.4. varázstoll

10.5. eBook

10.6. felhő (cloud computing)

11. információs társadalom

11.1. ipari társadalom örököse (tudástársadalom)

11.2. a hatalom azé , aki az információt termeli és elosztja - információmonopólium

11.3. az érvényes tudás felezési ideje jelentősen csökken - LLL állandó követelmény

12. kollaboratív tanulás - vs. egyéni munka

12.1. eLearning

12.1.1. tananyag feldolgozásához, bemutatásához: a szemléltetéshez vagy akár a kommunikációhoz digitális médiumokat (például DVD, CD-ROM, Internet) használunk

12.1.2. LCMS

12.1.2.1. tartalom- (tananyag-) menedzsment-rendszer (Learning Content Management System)

12.1.2.2. elektronikus kurzusok fejlesztéséhez használják

12.1.2.3. egy időben, közösen hozhatunk létre velük tartalmakat

12.1.2.4. didaktikus feldolgozást, a tartalomfejlesztést, megosztást, terjesztést biztosít

12.1.2.5. tartalom változtatásának lehetősége a szakértők, oktatók, média-készítők, programozók számára

12.1.3. számítógépes hálózaton elérhető nyitott - tér- és időkorlátoktól független - képzési forma

12.2. ePortfólió

12.2.1. hallgatók adott időszak alatt létrehozott dokumentumainak szelektált vagy szelektálatlan gyűjteménye elektronikus formában

12.2.2. médiaintegráció lehetősége

12.2.3. A megfelelő metaadadatokkal ellátott portfólió kereshető

12.2.4. széles körben publikálható

12.3. online fogalomtérkép

12.3.1. kulcsszóhoz kapcsolódó fogalmak, azok összefüggései szemléltethetők

12.3.2. folyamatok és jelenségek lépéseinek, ok-okozati összefüggéseinek szemléltese

12.3.3. kollaboratív munka

12.4. Prezi

12.4.1. Flash-alapú, internetes prezentációkészítő szoftver

12.4.2. valójában egy virtuális vászon, melyre a prezentáció elemeit szabadon fel lehet vinni és rendezni

12.4.3. Bármelyik prezentációt bárhonnan lehet módosítani, lejátszani, letölteni

12.4.4. regisztrációt követően azonnal használható a böngészőből

12.4.5. magyar találmány

12.5. digitális tananyag

12.5.1. a hagyományos értelemben vett tananyag digitalizált változata

12.5.2. web-tankönyvek, feladatgyűjtemények, digitális térképek, a tanár által az interaktív táblához elkészített feladatok

12.5.3. nagyon sok lehetőséget kínálnak a diákok és a tanárok számára

12.5.4. oktatástechnológia legdinamikusabban fejlődő területe

12.6. interaktív tábla

12.6.1. varázstoll

12.7. interaktív asztal

12.8. mobil tanulás

12.8.1. Bárhol, bármikor való tanulás; hagyományos iskolai kereteken túli tanulás

12.8.2. feltétele az IKT eszközök megléte

12.8.3. szükség van jó projektekre, és irányító személyekre is, akik koordinálják a tanulók munkáját

12.9. Realika

12.9.1. digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver

12.9.2. adaptált tananyag:59 biológia lecke 59 fizika lecke 63 kémia lecke 70 matematika lecke

12.9.3. egyébb funkciók: chat - üzenetküldés- feladat rendelése egyénekhez

12.9.4. Lehetőséget biztosít természettudományi és más tananyagok alkalmazásának, a feladatmegoldások helyességének ellenőrzésére, a pedagógus és diákok közötti on-line kommunikációra

12.10. webinárium

12.10.1. webes felületen elérhető szemináriumok rövidítése

12.10.2. webkonferencia, amely egy virtuális tanteremben folyik

12.10.3. a résztvevők bármikor becsatlakozhatnak a közvetítésbe vagy kijelentkezhetnek onnan; később bepótolhatják azt, amiről távollétükben lemaradtak

12.11. virtuális tanulási környezet

12.11.1. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

12.11.2. A virtuális tanulási környezet (VTK) az oktatást és tanulást támogató szoftverek rendszere, általában internetes hozzáféréssel

12.11.3. a személyes kommunikációt fölváltja a digitális kapcsolattartás, mindenekelőtt az e-mail

12.11.4. Oktató: tanulási környezet fejlesztése, a tanulási folyamat szervezésére, a tanulók motiválása, segítése

12.12. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

13. digitális bennszülött

13.1. ingerfalók

13.2. multitasking

14. digitális bevándorló

15. közösségi portál

15.1. online játékok

15.2. mikroblog

15.3. geotagging

15.3.1. geocaching

15.4. Google dokumentumok

15.4.1. Google Art Project

15.4.1.1. virtuális, 3D-s gyűjtemény 17 világhírű múzeum 1061 műkincsét, 486 művész alkotásait mutatja be

15.4.1.2. Az egyes képek mellett előhívhatjuk a részletes információkat

15.4.1.3. legteljesebb mértékig kihasználható interaktív táblán

15.5. videómegosztó szolgáltatások

15.6. podcasting

15.6.1. média fájlok sorozatos és rendszeres közzététele az interneten (hang vagy videóanyag)

15.6.2. broadcasting + iPod -ból mozaikszó

15.6.3. széleskörű iskolai felhasználás

15.6.3.1. ritkán kivitelezhető kísérletek bemutatása

15.6.3.2. angol nyelvoktatásban BBC saját podcast gyűjteményének felhasználása

15.6.3.3. matematikai verseny

15.6.3.4. történelmi (dokumentum) filmbejátszás

15.6.3.5. magas nyelvoktatási potenciál

15.7. oversharing

15.7.1. énfeltárás

15.7.2. önmagunk prezentációja; mindennapok eseményeinek megosztása

15.7.3. potenciális veszélyforrás

16. blendend learning

16.1. kevert oktatási környezet

16.2. e-learning és a hagyományos, osztálytermi tanítási forma együttesen jelenik meg

16.3. nemcsak kontakt tevékenység; elkülöníthetőek azon folyamatok, feladatok, melyeket online vagy virtuális környezetben kell megvalósítani

16.4. pl: skypen való nyelvoktatás

17. web 2.0

17.1. web 3.0

17.2. web 1.0

18. webergonómia

19. internetbiztonság(?)

20. konnektivizmus

20.1. digitális korszak tanuláselmélete; hálózatelméletek pedagógiai alkalmazása (Siemens, 2005).

20.1.1. negyedik tanuláselméleti áramlat

20.2. kollaboratív tanulásra ösztönöz; a tanár csak segítőként van jelen

20.2.1. tanulást más tevékenységbe beágyazott, élethosszig tartó folyamatnak tekinti

20.3. saját tempó, egyéni érdeklődési kör; közösségi lapon tovább él a kreálmány

20.4. eLearning akupunktúrája

20.4.1. közösségi terek használata

20.4.2. közösségi tartalomfejlesztés

20.4.3. fogalomtérképek

20.4.4. tartalom aggregálás - különböző adatok összesítése

20.4.5. reflexió

20.4.6. inspiráció

20.5. technikai háttér; Web 2.0

21. netvibes

21.1. RRS

22. digitális lábnyom

23. LLL paradigma

23.1. tanulás lehetőségeinek kiszélesítése kortól, foglalkozástól és körülményektől függetlenül

23.2. élethosszig tartó tanulás, állandó önművelődés

23.3. színterei különbözőek

23.3.1. iskolai oktatást (formális),

23.3.2. öntevékeny, közművelődés jellegű tanulást (nonformális)

23.3.3. a családban, a munkahelyen és a társadalmi területeken végbemenő tanulást (informális)

23.4. 4 alappillér

23.4.1. tanulás a tudásért

23.4.2. tanulás a cselekvésért

23.4.3. az együttélés megtanulása

23.4.4. a létezés megtanulása