Cafe : Innovativ varedeklaration

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Cafe : Innovativ varedeklaration von Mind Map: Cafe : Innovativ varedeklaration

1. Gruppe

1.1. Tillid

1.2. Nye rammer

1.3. Nye øjne

1.4. Evaluere/udveksle erfaringer

1.5. Lean

1.6. Åbenhed

1.7. Fast punkt på dagsordenen - innovation

1.8. Bytte pladser

1.9. Tværfaglig

1.10. Idetavle

1.11. Leg

1.12. Vidensdeling

1.13. Sætte tid af til innovation

1.14. De seks tænkehatte

1.15. Ledelse

2. Gruppe

2.1. Brug tavle

2.2. Spørge ind / lyt

2.3. Vis interesse

2.3.1. Skab tillid

2.3.1.1. Vær åben

2.4. Tegn

2.4.1. Lav skitser

2.5. Opfind nye ord/udtryk

2.6. Læsegruppe

2.7. Gøre noget man ikke plejer at gøre

2.8. Andre øjne

2.9. Spørge

2.10. Bytte pladser - opgaver

2.11. Morgensamling

2.12. Idemaskine

2.13. Idevæg

2.14. Balloner

2.15. Random words => udfordrer tænkning

2.16. Struktur - faser

2.17. Tegn, mal, tape, ...

2.18. Mind map :)

2.19. Udefinerede mål

2.20. Smide mapper ud

2.21. Nedprioritere krav

2.22. Process fører an

2.23. Bruge proces, som samler alle ideer

2.23.1. eks. post-it

2.24. Vær bevidst om faser om ved nye opgaver

2.24.1. bevidstgøre ide

2.24.1.1. fase til løsning af en opgave

2.24.1.1.1. udforske idegenerering

2.25. Giv en ide til frokost

2.26. Beslutte at der i organistionen ikke er dumme ideer

2.27. Bevidst brug af kreative værktøjer

3. Gruppe

3.1. Trummerum - brud

3.1.1. Pålæg alle at finde på en aktivitet der intet har med arbejde at gøre

3.2. Indrette miljø på kreativ måde

3.3. Fokus på mangfoldighed på arbejdspladsen

3.4. Gøre hinanden gode

3.5. Alfa-øvelser

3.6. Hver medarbejder må bruge 10% af tid på kreativitet/ideudvikling

3.7. Italesættelse af forskellige roller i grupper

3.7.1. eks. betydningen af tværfaglighed

3.8. Fræk rotation

3.9. Facilitator rolle

3.9.1. Italesættes

3.9.2. Prioriteres

3.9.3. Afprøves

3.10. Lege: Påtage sig en ny identitet/rolle

3.11. Skabe tilfældigheder

3.12. Opdeling af aktiviteter

3.12.1. Samtalerum

3.12.2. Tænkerum

3.12.3. Driftopgaverum

3.12.4. ...

3.13. Spiral dialog / tage følge

3.14. Walk & Talk

3.15. AI

3.16. Strukturerede "pauser"

3.17. Iscenesættelse af udfordringer

3.18. Musik som møde velkomst & pause - til tænkning

4. Gruppe

4.1. Fremad anderledes input

4.2. Møder med blandede personalegrupper

4.3. Stillerum!

4.4. Små pauser

4.5. %Faste pladser

4.6. Fælles meditation

4.7. Fælles aktiviteter i arbejdstiden der ikke har noget med arbejde at gøre

4.8. Modsat dage eller modsat møder

4.9. En anden fremlægger din ide

4.10. Chefen går udenfor døren

4.11. Humor

4.12. Ide/Emne

4.12.1. Diskussionsboks

4.12.1.1. Anonym

4.13. Fysiske forhindringer

4.14. At affokusere

4.14.1. Slippe opmærksomhed fra problem

4.15. Parre problemer uden (tilsyneladende) forbindelse

4.16. Legerum hvor folk kan mødes og udveksle ideer

4.17. Tegne/skrive væg

5. Gruppe

5.1. Bruge Post-It

5.2. Ved møder kan man tage emner op ved hjælp af De Bono tænkehatte

5.3. Byt roller

5.4. Start møder med 10 min brainstorm på ideer til at tænke dagsordenen "nyt"

5.5. Tage røde næser på

5.6. Skiftes til at bringe en kreativ metode på banen til møder

5.7. Gå en tur istedetfor at sidde og holde møde

5.7.1. Walk and Talk

5.8. Kreativt frikvarter

5.9. Bruge energisus

5.10. Inviter gæster

5.11. Brainstorme mere

5.12. Lave farverigt, løbende resume/referat på tavle

5.13. Kaffepauser

5.14. Mødes på kryds og ideudveksle

5.15. En åben kasse hvor Post-Its sættes på i løbet af ugen. Behandles X gange om måneden.