Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Gern von Mind Map: Gern

1. Energibegrep

1.1. cellearbeid,varme,bevegelse, kjemisk,elektrisk energi,

1.2. fotosyntesen

1.2.1. danner F-K-P(glukose)

1.2.2. danner CO2 +vann

1.2.3. 4,184kj

1.3. kjemiske bindinger

1.3.1. ATP

2. Fett: 9kcal/37

3. Protein:4kcal/17

4. Karb:4kcal/17

5. Utregninger:

5.1. BMR-Basale energiomsetning:80%variarsjon (kroppsmasse). Totale= BRM * PAL (MET: tid*aktivitet/24t)

5.1.1. faktorer: vektredØ, Stemp, Ssykdom, Skoffein, Snikotin, Snarkotika

5.2. KMI/BMI: (70/1,7m*1,7m=24) <18,5 U, <24,9 Nor, <29,9Over, <34,9gr1 >40gr3

5.2.1. faktorer: fett/muskler, livvidde: >80/94nor, >87/101Over. Bukfett: hjerte/diabetes2. (Livvidde/hoftevidde)

6. Lager: Overskudd- Glykogen(100gr lever/200g skjelettmusklatur (polymer av glukose) + triglyserider

6.1. Metabolism:(styre nerver/hormoner) stabile forhold (homeostase) +nøring til celle for syntese av nye molekyler+ energi fra næriingsstoff til arbeid.

6.1.1. underfordøyelse: glukose, fettsyrer, aminosyrer

6.1.2. Katabolisme: bryte ned molekyler. Mellom måltid

6.1.3. Anabolisme: syntese av organiske molekyler. -under mat + første timer è. Å vokse

6.1.4. Absorpsjonfase: energi fra næring dagtid gjennom mat

6.1.4.1. Oksidere næringsstoffer fra blod i tarmen

6.1.4.1.1. Absorberte aminosyrer, monosakk, triglys fordeles til cell/vev. Karb:glukose, Prot:amino, Fett:fra tarm m/lymfen til vev

6.1.5. Postabsorpjonsfase: Ingen tilført næring/natt

6.1.5.1. næringsstoffer fra lagre

6.1.6. Levercellene omformer FKP

6.1.6.1. Aminoryrer : Til fettsyrer el glukose

6.1.6.2. Proteinsyntesen: 20 aminosyrer kroppen trenger - Levercelle danner 11stk(ikke-essensielle): overføre en aminogruppe til en org.syre