Digitális állampolgárság

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Digitális állampolgárság von Mind Map: Digitális állampolgárság

1. Digitális hozzáférés

1.1. aktív részvétel közösségi folyamatokban

1.1.1. web 2.0

1.1.2. megosztás

1.1.3. hálózati kapcsolatok

1.2. kompetencia és technikai kérdés

1.3. társadalmi különbségek meghatározóak

1.4. digitális bolsevizmus = azt a technológiát és eszközellátottságot vesszük természetesnek, ami minket körülvesz, és feltételezzük, hogy ez mindenki esetében adott (ami nem egészen így van)

2. Digitális műveltség

2.1. aktív és produktív eszközhasználat (értékteremtés)

2.1.1. oktatási környezet felépítése

2.1.1.1. egyéni tanulási környezet

2.1.1.2. társas, kooperatív tanulási környezet

2.2. információs környezet felépítése, menedzselése

2.2.1. megosztás

2.2.2. szűrés

2.2.3. infógyűjtés

2.2.4. szelektálás

2.2.5. time management

2.3. értékteremtés egyén és közösség számára

3. Digitális kommunikáció

3.1. kommunikációs kompetencia

3.2. célirányos infócsere

3.3. szinkron/aszinkron kommunikáció

3.4. sokszínű, kreatív

3.4.1. kép, hang, videó, szöveg, geo információk

4. Médiakompetencia

4.1. ösztönös médiakritika

4.2. médiaismeret

4.3. médiahasználat

4.3.1. problémamentes alkalmazás

4.4. médiakreativitás

4.4.1. publikálás, önkifejezés

5. Digitális kereskedelem

5.1. digitális és nem digitális termékek kereskedelme

5.1.1. digitális: pl. szoftver vásárlása

5.1.2. nem digitális: pl. cipőt rendelek a neten, vagy eladok vmit a Vaterán

5.2. eladás, vásárlás és csere is ide tartozik

5.3. kompetenciáról beszélünk

5.3.1. ismerjük a megfelelő technikát, eszközt, eljárásokat

5.3.2. attitűd jellege is van

5.3.2.1. tévképzetek az online vásárlásról/tranzakciókról

5.3.2.1.1. pl. félelem a banki átutalásoktól

5.3.2.2. bizalmatlanság az online eszközökkel szemben

5.3.2.3. Magyarországon erősen fejlesztésre szorul!

5.4. gyakorlatilag életkorfüggetlen

5.5. hatékonyabbá tudja tenni a kereskedelmi folyamatot

5.5.1. olyan lehetőségeket biztosíthat, melyekre offline környezetben nincs esély (pl. Rukkola portál)

6. Digitális jog

6.1. nemzetközi normák ismerete

6.1.1. Creative Commons License

6.2. online tevékenység jogköre

6.2.1. ide tartozik az offline környezet történéseinek digitalizálása, megosztása online

6.2.2. nem csak a plágiumról van szó

6.2.2.1. bármilyen online tartalomnak lehet license, nem csak pl. szakirodalmaknak

7. Digitális egészség és közérzet

7.1. inkább a hétköznapi életvezetéshez kapcsolható (intézményesült oktatástól független - ez igaz a digit. jogra és a digit. kereskedelemre is)

7.2. ismertebb témák

7.2.1. cyberbullying

7.2.2. internetfüggőség

7.2.3. oversharing (túlzott énmegjelenítés, túlzott és tudattalan megosztás)

7.2.4. jogszabályokat sértő online tevékenység

7.3. kevésbé ismert témák

7.3.1. időgazdálkodás

7.3.2. információ menedzsmentje

7.3.3. felhasználói elégedettség

7.3.3.1. online eszközökkel, alkalmazásokkal kapcsolatos attitűd

7.3.4. passzivitás, megosztástól való félelem

8. Digitális felelősség és kötelezettség

8.1. nem beszélhetünk veleszületett tudásról

8.2. digitális lábnyomok sokszor nem vonhatók vissza, azonnali és maradandó

8.3. viszont egy meglehetősen szabad környezet

8.3.1. kreatívan formálható tartalom

8.3.1.1. az ehhez tartozó felelősségérzet sokszor hiányzik

8.4. digitális és digitalizálható eszközök megfelelő módú használata

8.5. valós én online környezet értékvilága általában hasonló

9. Digitális etikett

9.1. fokozódó eszközhasználat miatt egyre kisebb távolság offline és online etikett között

9.2. Milyen tevékenységekhez kötődik?

9.2.1. tartalmak megosztása

9.2.2. tartalmak digitalizálása

9.2.3. online/mobil kommunikáció

9.3. pedagógus példaadása, tevékenységorientáció fontos

9.3.1. ennek hiányában a tanuló saját szabályok alapján cselekszik, ami nem feltétlenül lesz jó

10. Digitális biztonság

10.1. információbiztonság

10.1.1. személyes információk TUDATOS kezelése

10.1.2. alapvetően nem szoftveres kockázat

10.1.2.1. inkább a felhasználó jelenti a kockázatot

10.2. eszközhasználat biztonsága

10.3. tevékenységhez kötődő biztonság

10.3.1. megosztási beállítások

10.3.2. valamelyest kiszolgáltatottak vagyunk

10.4. a pedagógiában nem igazán van kialakult kultúrája

10.4.1. sokszor a félelemkeltés, tiltás a cél a megfelelő felkészítés helyett

11. Felhasznált irodalom

11.1. Ollé János és mtsai (2013): Digitális állampolgárság az információs társadalomban, ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 117 p.