A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései von Mind Map: A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései

1. Mozgásfejlődés

1.1. Egyedfejlődési sor

1.1.1. kúszás

1.1.2. mászás

1.1.3. járás

1.2. Mozgásészlelés

1.2.1. ingerek

1.2.1.1. rendeződés

1.2.1.2. kiterjedés

1.2.2. észlelés

1.2.3. érzékelés

1.2.3.1. működés

1.2.3.2. összerendezés

1.3. Motoros képességek

1.3.1. Koordinációs képességek

1.3.2. Kondicionális képességek

2. Beszédfejlődés

2.1. Emberi kommunikációs forma

2.1.1. beszéd

2.1.2. írás

2.1.3. olvasás

2.2. Beszédfejlődési zavarok

2.2.1. Kritériumai

2.2.1.1. ép hallás

2.2.1.2. ép értelmi fejlődés

2.2.2. Típusai

2.2.2.1. megkésett beszédfejlődés

2.2.2.2. auditív agnózia

2.2.2.3. verbális apraxia

2.2.2.4. írási gyengeség

2.2.2.5. helyesírási gyengeség

2.2.2.6. ritmuszavarok

2.2.2.6.1. dadogás

2.2.2.6.2. hadarás

2.3. Idegrendszeri vonatkozások

2.3.1. Agyi területek

2.3.1.1. Broca terület

2.3.1.2. Wernicke terület

2.3.1.3. lateralizáció

3. Kutatások

3.1. Beszédfejlődési kutatások

3.1.1. Viholainen

3.1.2. Trauner

3.1.3. Rintala és Linjana

3.1.4. W. Ebster

3.1.5. Shapiro

3.2. Fő kutatás

3.2.1. Vizsgálat

3.2.1.1. óvodások

3.2.1.2. mozgásfelmérő teszt

3.2.1.3. anamnézis

3.2.1.4. Marton-Dévényi Éva

3.2.2. Veszélyeztetettek

3.2.2.1. Tanulási és szocális téren : mozgásproblémás gyermekek

3.2.2.1.1. aktiiváció

3.2.2.1.2. mozgásszabályzás

3.2.2.1.3. célvezérelt mozgások

3.2.2.1.4. mozgáskoordináció

3.2.2.2. Részfunkció-veszélyeztetettek: beszédproblémás gyermekek

3.2.2.2.1. beszédfejlődési elmaradás

3.2.2.2.2. beszédészlelési elmaradás

3.2.2.2.3. beszédprodukció zavara

3.2.2.2.4. gyenge beszédhallás

3.2.2.2.5. gyenge beszédartkuláció

4. Összefüggések

4.1. mozgásfejlődés - beszédfejlődés

4.2. pszichomotoros fejlesztés - beszédfejlődés

4.3. finom motoros koordináció - nyelvi készség

4.4. mozgástervezsés - idegrendszeri érés

4.5. finom- ás nagymozgások - kognitív képességek

5. Fejlődésbeli zavarok

5.1. Tanulási zavarok

5.1.1. Részképesség zavarok

5.1.1.1. érzékelés

5.1.1.2. észlelés

5.1.1.3. mozgás

5.1.1.4. figyelem

5.1.1.5. beszéd

5.1.1.6. emlékezet

5.1.1.7. gondolkodás