Maróti Andor: A művelődéselmélet alapjai (1994)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Maróti Andor: A művelődéselmélet alapjai (1994) von Mind Map: Maróti Andor: A művelődéselmélet alapjai (1994)

1. A könyv borítója

1.1. Borító

2. I. Mi a kultúra és mire való?

2.1. A kultúra szűk és tág fogalma

2.2. A kultúra főbb típusai

2.3. A kultúrafogalom megjelenése a polgári társadalomban

2.4. A kultúrafogalom kései megjelenésének okai

2.5. A romantikus kultúrafelfogás

2.6. Az életfilozófiai kultúrafelfogás

2.7. A civilizáció és a kultúra szembenállása

2.8. A civilizáció történelmi értelmezése

2.9. A kultúrafogalom mint a német szellemi fejlettség igazolása

3. III. A mindennapi lét kultúrája és funkcionalitása

3.1. A munka kultúrája

3.2. Közéleti kultúra

3.3. Szabadidő és kultúra

3.4. A játék

4. II. Az emberi lét és a kultúra kapcsolata

4.1. Az ember természeti meghatározottsága

4.2. Az ember társadalmi meghatározottsága

4.3. Az ember történelmi meghatározottsága

4.4. A személyes fejlődés esélyei

4.5. A kreativitás, az empátia és a negatív viselkedés néhány típusa

5. V. Az autonóm kultúra

5.1. A neokantiánus értékelmélet

5.2. A marxista értékelmélet

5.3. A kultúra szimbolikus értelmezése

6. VI. A kultúrától való elidegenedés problémája

6.1. A kultúraellenesség pszichoanalitikus magyarázata

6.2. A racionalizmus és irracionalizmus ellentéte

6.3. A tömegember kultúraellenessége

6.4. A mindennapiság és nembeliség ellentéte

7. IV. A tömegkultúra

7.1. A tömegkultúra torzulása: a giccs

7.2. Tömegkultúra és tömegkommunikáció

8. VII. A műveltség és a kultúra társadalmi terjedése

8.1. Műveltségeszmények

8.2. A művelődés színterei