Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Szófajok von Mind Map: Szófajok

1. Igenevek

1.1. Főnévi igenév

1.2. Határozói igenév

1.3. Melléknévi igenév

1.3.1. folyamatos

1.3.2. befejezett

1.3.3. beálló

2. Alapszófajok

2.1. Valódi alapszófajok

2.1.1. Főnév

2.1.2. Melléknév

2.1.3. Ige

2.1.4. Határozószó

2.1.5. Számnév

2.2. Névmások

2.2.1. Személyes

2.2.2. Birtokos

2.2.3. Kölcsönös

2.2.4. Visszaható

2.2.5. Mutató

2.2.6. Kérdő

2.2.7. Vonatkozó

2.2.8. Általános

2.2.9. Határozatlan

3. Mondatszók

3.1. Mondatértékű módosítószó

3.2. Indulatszó

3.2.1. érzelmet kifejező

3.2.2. hangutánzó szavak

3.2.3. kommunikációs kapcsolatot létesítő/fenntartó

4. Viszonyszók

4.1. Névelő

4.2. Névutó

4.3. Segédige

4.4. segédigenév

4.5. igekötő

4.6. kötőszó

4.7. szóértékű módosítószó