Cosmos College

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Cosmos College von Mind Map: Cosmos College

1. Openbare school

1.1. Toegankelijk voor iedereen ongeacht geloof en afkomst

2. Type school

2.1. Mavo

2.2. Havo

2.3. Vwo

3. Type onderwijs

3.1. Activerend leren

3.2. Talentontikkeling

3.3. Vraaggericht werken

3.4. Samen/zelfstandig werken

4. Inrichting school

4.1. Heldere/warme kleuren. Elk verdieping een kleur en thema

4.2. Liften

4.3. Ruime lokalen met Smartboard

4.4. Ruime kantine met aparte vleugels voor privacy (gezond voeding)

4.5. Grote schoolplein met veel groen, bankjes, tafels en wandelpaden

5. Vakken

5.1. Talen: Engels, Frans, Duits, Grieks, Latijns

5.2. Aardrijkskunde

5.3. Beeldende vorming, muziek en dans

5.4. Biologie

5.5. Economie

5.6. Geschiedenis

5.7. Ict

5.8. Lichamelijke opvoeding

5.9. Natuur/Scheikunde

5.10. Nederlands

5.11. Wiskunde

5.12. Beroepsbeelden

5.13. Techniek

6. Passend onderwijs

6.1. Extra begeleidingstijd

6.2. Ondersteunende materialen en middelen

6.3. Extra scholing docenten (opbrengstgericht pedagogiek)

6.4. hulpgroepjes binnen de klas

6.5. Extra personeel (schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog)

7. De organisatie

7.1. Directie

7.2. Coordinator

7.3. Decaan

7.4. Schoolmaatschappelijk werker

7.5. Orthopedagoog

7.6. Vak docenten

7.7. Administratie

7.8. Congierge

8. Missie/visie

8.1. -Veiligheid, vertrouwen, respect, tolerantie, gelijkheid zijn de kernwaarden die centraal staan

8.2. - talentontwikkeling

8.3. - Leerling staat centraal

9. Activiteiten

9.1. Talentendagen

9.2. (Internationale) Excursies

9.3. Werkveldorientatie

9.4. Stages

9.5. wetenschapstentoonstelling