02. tétel - Andragógia MA záróvizsga Főbb tanulási modellek: az önirányított, transzformatív, tap...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
02. tétel - Andragógia MA záróvizsga Főbb tanulási modellek: az önirányított, transzformatív, tapasztalati tanulás értelmezései. A kultúra és kontextus szerepe a tanulási folyamatban von Mind Map: 02. tétel - Andragógia MA záróvizsga Főbb tanulási modellek: az önirányított, transzformatív, tapasztalati tanulás értelmezései. A kultúra és kontextus szerepe a tanulási folyamatban

1. Főbb tanulási modellek: az önirányított, transzformatív, tapasztalati tanulás

1.1. Önirányított tanulás (Knowles)

1.1.1. Self-directed Learning

1.1.2. • a tanuló saját maga kezdeményezi a tanulást • diagnosztizálja saját tanulási szükségleteit • megfogalmazza a tanulás céljait • megkeresi a tanuláshoz szükséges humán és materiális forrásokat • megfelelő tanulási stratégiát választ • értékeli saját tanulási eredményeit

1.2. Transzformatív tanulás

1.2.1. Jack Mezirow

1.2.1.1. • a tanulók által tapasztalt dolgoknak az értelmezési módja a lényeges • cél a múltbeli tapasztalatok jelenségtartalmainak átalakítása

1.3. Tapasztalati tanulás (Kolb)

1.3.1. Az eredményes tanuláshoz négy kompetencia szükséges

1.3.1.1. Konkrét tapasztalatszerzés

1.3.1.1.1. a valóságból származó élmények megszerzése

1.3.1.2. Gondolkodó megfigyelés

1.3.1.2.1. reflexió az élményekre, a tapasztalatok hasznosságának megítélése

1.3.1.3. Absztrakt fogalomalkotás

1.3.1.3.1. következtetések alapján feltételezések és elméleti elgondolások kialakítása

1.3.1.4. Aktív kísérletezés

1.3.1.4.1. gyakorlati megközelítés, kreatív tervezésen alapuló cselekvő magatartás

1.3.2. Négy tanulási stílus

1.3.2.1. 1. Alkalmazkodó

1.3.2.1.1. • a konkrét információkat tapasztalásokra építi • aktív kísérletezőként dolgozza fel • cselekvés-orientált • rugalmas • kockázatvállaló

1.3.2.2. 2. Divergens, nyitott

1.3.2.2.1. • konkrét információkat, tapasztalatokat gyűjt • reflektív megfigyelő • az információkat megfigyelésen és megértésen át dolgozza fel

1.3.2.3. 3. Asszimiláló

1.3.2.3.1. • absztrakt információkat dolgoz fel • a megfigyelésen alapuló tapasztalatgyűjtéssel • összehangolt modelleket alkot • logikus és elméletközpontú

1.3.2.4. 4. Konvergens

1.3.2.4.1. • elvont információkat alkalmaz • gyakorlat- és cselekvésorientál • célratörő, tervezésorientált

2. A kultúra és kontextus szerepe a tanulási folyamatban

2.1. A kultúra szerepe

2.1.1. Nagy a szerepe a tanulási motiváció kialakulásában • a szociális környezetnek • a társas interakcióknak • a kulturálisan megalapozott tudásnak

2.1.2. Az intézményi kultúra • megváltoztatja a tanuló viselkedését, hozzáállását • teljesítményre ösztönöz • közvetíti az intézmény ideológiáját

2.2. A kontextus szerepe

2.2.1. Környezeti tényezők

2.2.1.1. • hőmérséklet • zaj • fény • zsúfoltság

2.2.2. Fiziológiai és érzelmi állapot, motiváció

2.2.2.1. • egészség • fittség • érdeklődés

2.2.3. Szociális környezet

2.2.3.1. • társak • csoport

2.2.4. Fizikai jellegű tényezők

2.2.4.1. • észlelés

2.2.5. Pszichológiai tényezők

2.2.5.1. • személyiség jellemzői • kognitív (megismerési) stílus

3. A tanulási folyamatokban tehát egyszerre játszik szerepet • az egyén választása • képességei • a külső hatások (társadalmi, kulturális, környezeti)