Re-integratie instrumenten

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
Re-integratie instrumenten von Mind Map: Re-integratie instrumenten

1. Algemene instrumenten

1.1. Scholing

1.2. Werkervaringsplaatsen

1.2.1. Werkervaringsplaatsen via de sociale dienst

1.2.2. Werken via de SROI-regeling

1.2.3. Proefplaatsing in kader wet WIA

1.2.4. Vrijwilligerswerk

1.3. Sancties en beloningen

1.4. Medisch advies

1.5. Assesments/competentietest/intelligentietest

1.6. Beroepskeuzeadvies

1.7. Beroepenvoorlichting

1.8. Sollicitatietraining

1.9. Kinderopvang

1.10. Sociale activering

2. Werkzoekende met gezondheidshandicap

2.1. Ondersteuning voor werkgevers

2.1.1. Mobiliteitsbonus

2.1.2. No-riskpolis

2.1.3. Subsidie voor werkplekaanpassing

2.1.4. Proefplaatsing

2.1.5. Premiekorting

2.1.6. Loondispensatie

2.2. Ondersteuning voor werknemers

2.2.1. Arbeidsplaatsvoorzieningen

2.2.1.1. Individuele en meeneembare hulpmiddelen

2.2.1.2. Vervoersvoorzieningen

2.2.1.3. Intermediaire activiteiten

2.2.1.4. Persoonlijke ondersteuning

2.2.2. Proefplaats

2.2.3. Participatieplaatsen

2.2.4. Loon- en inkomsten supplementie

2.2.5. Individuele re-integratieovereenkomst (IRO)