CHRZEŚCIJAŃSTWO

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Rocket clouds
CHRZEŚCIJAŃSTWO von Mind Map: CHRZEŚCIJAŃSTWO

1. Kościoły Wschodnie

1.1. Katolickie Kościoły Wschodnie

1.1.1. Kościół Bizantyjsko-Ukraiński

1.1.2. Kościół Ormiańsko-Katolicki

1.1.3. Kościół Bizantyjsko-Słowiański

1.2. Kościoły Prawosławne

1.2.1. Starowiercy

1.3. Staroorientalne Kościoły Wschodnie

1.3.1. Kościół Kortyjski

1.3.2. Kościół Ormiański

1.3.3. Kościół Asyryjski

1.3.4. Kościół Syryjski

1.3.5. Kościół Etiopski

2. Kościoły Zachodnie

2.1. Kościół Rzymskokatolicki

2.2. Kościoły Protestanckie

2.2.1. Anglikanie

2.2.2. Adwentyści

2.2.3. Zielono-Świątkowcy

2.2.4. Metodyści

2.2.5. Baptyści

2.2.6. Kościół Ewangelicko-Augsburski

2.2.7. Kościoły Reformowane

2.3. Kościoły Starokatolickie