Problemstilling: Kan det passe, at nye, radonsikrede huse har større chance for at undgå baggrund...

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Problemstilling: Kan det passe, at nye, radonsikrede huse har større chance for at undgå baggrundsstråling, og har placeringen af huset nogen betydning? par Mind Map: Problemstilling: Kan det passe, at nye, radonsikrede huse har større chance for at undgå baggrundsstråling, og har placeringen af huset nogen betydning?

1. Præsentere problemstilligen (fortælle, hvad vi gerne vil have ud af problemstillingen)

2. Ud fra problemstillingen vil vi forklare, hvad radon er og hvor det kommer fra.

2.1. Hvor kommer radon fx. fra? Og hvorfor er der radon i Danmark?

3. Forklare hvad radon har af sundhedsmæssige konsekvenser

3.1. Hvordan hænger utætheder i ens hus sammen med den radioaktive luftart? Og hvorfor har istiden nogen betydning for radons eksistens i Danmark? (Det kan bl.a. ses på et landkort over Danmark, hvor man kan se koncentrationen af radon i de forskellige landsdele

4. Opstille forsøg og forklare hvad radons henfaldsmåde er vha. et (isotopkort). Derudover forklare hvad der er af forskel på de tre ioniserende strålinger.

4.1. Alfa, beta- og gammastråling

5. Forklare de resterende typer baggrundsstrålinger (Bl.a. fra kosmisk stråling, radioaktiv medicinsk, fødevarer osv.)

6. Kildeliste: radon | Gyldendal - Den Store Danske

7. https://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_downloadfile.do?mat=76904684&id=76904682

8. Radon og kræft

9. http://www.sst.dk/~/media/98A1494A952441D99AEACEA02DA2DD19.ashx-

10. http://www2.htk.dk/Teknik_og_miljoecenter/plan_bygge_miljoe/Alt-om-radon.pdf

11. Skader på celler og arveanlæg