LA PROPOSITION INFINITIVE

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Rocket clouds
LA PROPOSITION INFINITIVE par Mind Map: LA PROPOSITION INFINITIVE

1. + INFINITIF SANS TE

1.1. Auxiliaires de mode (kunnen, moeten, mogen, willen, zullen)

1.2. Verbes de perception (horen, zien, voelen, gaan, komen, laten, doen, blijven, helpen, leren, durven)

1.3. ex: Ik zie de kinderen in de tuin spelen.

2. + TE + INFINITIF

2.1. Verbes d'ordre, interdiction, requête

2.1.1. Aanraden, verbieden, verplichten, vragen

2.2. Verbes d'opinion, de doute, incertitude

2.2.1. Blijken, denken, hopen, lijken, van plan zijn, vermoeden, proberen, beginnen, verlangen, erin slagen, beslissen, besluiten

2.3. Verbes de position (aux temps simples)

2.3.1. Hangen, liggen, staan, zitten

3. OM ... TE + INFINITIF

3.1. Le verbe est suivi en français de POUR + INFINITIF

3.2. ex: Ik schrijf u om mijn aankomst op 11 juli te bevestigen.