Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. par Mind Map: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.

1. Miljømæssig Bæredygtighed

1.1. Social bæredygtighed

1.1.1. Økonomisk Bæredygtighed

2. Produkters livscyclus

2.1. Naturressourcer

2.2. Fremstilling af produktet

2.2.1. Fremstilling med fokus på genanvendelighed

2.3. Brugen af produktion

2.4. Bortskaffelse

3. Fødevareproduktion

3.1. Kødproduktion

3.2. Plantebaseret kost

4. Produktion af

4.1. Produktion af byggematerialer

4.1.1. Beton, mursten, glas, gips, stål,, træ

4.2. Flyvemaskiner

4.3. Møbler

4.4. Elektronik

4.4.1. Genbrug af metaller fra elektronik

4.5. Biler

4.6. Plastik

4.6.1. Genbrug eller fra nyt plastik

4.7. Skibe

5. Bæredygtig afskaffelse af affald

6. Asfaltering

7. Udgravning af naturressourcer

7.1. Jern

7.2. Lithium

7.3. Guld

7.4. Aluminium

7.5. Uran

7.6. Berylium

7.7. Minedrift i åbne og lukkedem iner

7.8. Udvincelse af grundstoffernes

7.9. Jord

7.10. Grus og sand

7.11. Kalk

8. Træfældning

8.1. Anvendelse af træ

8.1.1. Træproduktion, trykimprægneret træ papir,

8.2. Brug af jorden til landbrugsjord