Multimédia

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Multimédia par Mind Map: Multimédia

1. Hardware

1.1. Vstup

1.1.1. Video

1.1.1.1. Kamera

1.1.2. Obraz

1.1.2.1. Rastrový

1.1.2.1.1. Fotoaparát

1.1.2.1.2. Skener

1.1.2.2. Vektorový

1.1.3. Zvuk

1.1.3.1. Mikrofon

1.1.3.1.1. Vlnění na elektrický signál

1.1.4. Text

1.1.4.1. Textový dokument

1.1.4.1.1. Nositel informace

1.2. Zpracování

1.2.1. Počítač

1.2.1.1. Zvuk, video

1.2.1.1.1. A/D převodník

1.2.1.1.2. D/A převodník

1.2.1.2. Obraz

1.2.1.2.1. digitalizace

1.2.2. Úprava

1.2.2.1. Zvuk

1.2.2.1.1. Speciální efekty

1.2.2.1.2. Střih

1.2.2.2. Obraz

1.2.2.2.1. Editace

1.2.2.3. Video

1.2.2.3.1. Střih

1.2.2.3.2. Propojení videí

1.2.2.3.3. Obrazové a zvukové efekty

1.3. Výstup

1.3.1. Zobrazení

1.3.1.1. Full HD

1.3.1.1.1. 1920 × 1080

1.3.1.2. QHD

1.3.1.2.1. 2560 × 1440

1.3.1.3. 4K

1.3.1.3.1. 3840 × 2160

1.3.2. Zvuk

1.3.2.1. D/A Převodník ve zvuk.kartě

1.3.2.1.1. Reproduktor

1.3.2.1.2. Sluchátka

1.4. Přenos dat

1.4.1. Internet

1.4.1.1. Web.stránky

1.4.1.1.1. atraktivita

1.4.1.1.2. zjednodušení a zlepšení orientace

1.4.1.1.3. Obsah stránky

1.4.1.2. Zpracování a přehrání

1.4.1.2.1. prohlížečem

1.4.1.2.2. nezávislou aplikací

1.4.1.2.3. plug-in

1.4.2. Wi-Fi

1.4.3. Bluetooth

1.4.4. Kódování přenosu

1.4.4.1. Komprese

1.4.4.1.1. Ztrátová

1.4.4.1.2. Bezeztrátová

1.4.5. Datový tok videa/zvuku

1.4.5.1. Kolik dat proteče za určitý čas.úsek.

1.4.5.2. Ovlivňuje

1.4.5.2.1. Formát

1.4.5.2.2. Rozlišení

1.4.5.2.3. Počet snímků za sekundu

1.4.5.2.4. Obrazová náročnost

1.4.5.2.5. Schopnosti kamery

1.4.6. Rychlost linky

1.4.6.1. objem informace za jednotku času

1.4.6.2. Sledování videa online = zvýšené nároky na rychlost internetu = přenášet větší objem dat

2. Software

2.1. Kodeky

2.1.1. Komprese zvuku

2.1.1.1. Psychoakustický model

2.1.1.1.1. Odstranění dat neslyšitelných lidským uchem, bez znatelné újmy na kvalitě zvuku

2.1.1.1.2. 20Hz až 20kHz

2.1.1.1.3. Maskování frekvencí

2.1.1.1.4. Časové maskování

2.1.1.2. Shannonův teorém

2.1.1.2.1. vzorkovací frekvence 48kHz

2.1.1.3. Signál vyvzorkujeme a naměřené hodnoty převedeme do dvojkové soustavy

2.1.1.3.1. 48 000 vzorků/1s

2.1.1.4. Původní analogový zvuk

2.1.1.4.1. A/D převodník

2.1.1.5. MP3

2.1.1.5.1. nejznámější, nejstarší kodek

2.1.1.6. AAC

2.1.1.6.1. moderní kodek

2.1.1.7. OGG Vorbis

2.1.1.7.1. kodek s volnou licencí

2.1.1.8. Bezeztrátový

2.1.1.8.1. Flac

2.1.2. Komprese obrazu

2.1.2.1. Bitová mapa bez komprese (BMP)

2.1.2.1.1. uloží na disk barvy pixelů

2.1.2.2. Bezeztrátová komprese

2.1.2.2.1. Zhuštěná komprese (obrázek se matematicky popíše)

2.1.2.2.2. GIFF

2.1.2.3. Ztrátová komprese

2.1.2.3.1. JPEG

2.1.2.3.2. PNG

2.1.2.4. Psychovizuální komprese

2.1.2.4.1. Více se zkomprimují barva, na které není lidské oko tak citlivé (šedá, zelená)

2.1.2.4.2. Komprimace oblastí, kde jsou podobné odstíny a ostré hrany se ponechají

2.1.2.4.3. matematický popis

2.1.3. Komprese videa

2.1.3.1. 50 snímků/s

2.1.3.2. Střídající se obrázky, které jsou téměř stejné

2.1.3.3. 1. komprimace každého snímku JPEG

2.1.3.4. 2. ukládají se pouze klíčové snímky

2.1.3.5. 3. ukládají se pouze rozdíly od klíčových snímků

2.1.3.6. MPEG

2.1.3.6.1. H.264/AVC

2.1.3.6.2. H.265/HEVC

2.1.3.7. MP4, MKV, AVI

2.1.3.7.1. kontejnery

2.2. Encoder/Decoder