Видове изображения

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Видове изображения par Mind Map: Видове изображения

1. Векторни

1.1. Предимства

1.1.1. Малък обем на изходният файл.

1.1.2. Високо качество на образа при различна степен на мащабиране.

1.1.3. Възможност за прилагане на неограничен брой деформации и трансформации.

1.2. Недостатъци

1.2.1. Ограничена детайлност на изображението.

1.2.2. Ограниченост в използването на различни визуални ефекти.

2. Растерни

2.1. Предимства

2.1.1. По-добра детайлност на изображението.

2.1.2. Прецизност при редактиране, позволяващо да се променя всеки отделен пиксел.

2.2. Недостатъци

2.2.1. Влошаване на качеството при увеличаване на изображението .

2.2.2. По-голям размер на файловете.