Компетентнісний Урок

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
Компетентнісний Урок により Mind Map: Компетентнісний Урок

1. Техніка проведення

2. Структура

3. Час