A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve

Mind map of the book titledA LEAN SIX SIGMA folyamatfejlesztés kézikönvye

登録は簡単!. 無料です
または 登録 あなたのEメールアドレスで登録
A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve により Mind Map: A Lean Six Sigma folyamatfejlesztés kézikönyve

1. 1. Bevezetés

1.1. Kinek szól ez a könyv?

1.1.1. Vállalatvezetők, döbtéshozók

1.1.2. Lean szakemberek

1.1.3. Mérnökök

1.1.4. Quality-sek

1.1.5. Logisztikusok

1.2. A működési kiválóság modellje

1.2.1. Stratégia

1.2.2. Folyamatfejlesztés

1.2.3. Innováció

1.3. A 3 módszer bemutatása dióhéjban

1.3.1. Lean

1.3.2. Six Sigma

1.3.3. Szűk keresztmetszet elmélet

1.4. 5 Lean eszköz, amik biztosan alkalmazhatóak a Six Sigma folyamatfejlesztés során

1.4.1. Értékáramlás térkép - VSM

1.4.2. Ütemidő, vagy takt idő

1.4.3. "5 Miért?" technika és a halszálka elemzés

1.4.4. A "7 módszer" elemzés

1.4.5. Hibamentes gyártás: Poka Yoke

1.5. Bevezető esettanulmány: Lean Six Sigma eszközök a folyamatfejlesztésben

2. 2. Lean Six Sigma módszer bemutatása

2.1. Története

2.2. Six Sigma definíciók

2.2.1. Hiba - folyamat - ingadozás

2.2.2. DMAIC lépések

2.2.2.1. Definiálás

2.2.2.2. Mérés

2.2.2.3. Analízis

2.2.2.4. Fejlesztés

2.2.2.5. Kontroll

2.2.3. Folyamatábra helikopter szemléletből

2.2.4. Projekt vs. kaizen szemléletű megközelítés

2.3. Mese a két gyárról - COPQ

2.3.1. Normál gyár

2.3.2. Rejtett gyár

2.3.2.1. Megelőzés költsége

2.3.2.2. Minőségértékelés költsége

2.3.2.3. Hibák költsége

2.3.3. Minőség költsége

2.4. Six Sigma szerepek

2.4.1. Champion

2.4.2. Green Belt

2.4.3. Black Belt

2.4.4. Master Black Belt

2.4.5. Champion

2.4.6. Folyamat tulajdonosa

2.4.7. Dolgozó, aki működteti a folyamatot

2.5. Six Sigma Esettanulmány: Az ingadozás, mint legfőbb ellenség

3. 3. Lean Six Sigma projekt kiválasztása

3.1. Projektötletek rangsorolása

3.1.1. Fontos - sürgős mátrix

3.1.2. Projekt rangsoroló mátrix

3.1.3. Hatás - erőfeszítés grafikon

3.1.4. Affinitás diagram

4. 4. Definiálás fázis

4.1. Definiálás fázis részletes folyamatábra

4.2. Üzleti háttér bemutatása

4.2.1. Business Case

4.3. Projektalapító okirat

4.3.1. Mitől projekt a projekt?

4.3.1.1. "Szentháromság"

4.3.1.1.1. Cél

4.3.1.1.2. Határidő

4.3.1.1.3. Erőforrások

4.3.1.2. DMAIC projekt mérföldkövek

4.3.2. Kik a stakeholderek?

4.3.2.1. SIPOC

4.3.3. Probléma definíció

4.3.3.1. 5W2H

4.3.3.2. Ne az óceánt forraljuk!

4.3.4. Kulcsmutatók

4.3.4.1. Elsődleges

4.3.4.2. Másodlagos

4.3.5. Cost - Benefit analysis

4.3.5.1. Hard Saving

4.3.5.2. Soft Saving

4.3.5.3. Capital reduction

4.4. Tipikus eszközök Definiálás fázisban

4.5. Definiálás fázist lezáró kérdéslista

5. 5. Mérés fázis

5.1. Mérés fázis részletes folyamatábra

5.2. Gyakorlati probléma bemutatásának vizuális eszközei

5.2.1. Részletes folyamattérkép

5.2.1.1. Lépések

5.2.1.2. Mi az érték?

5.2.1.2.1. HÉ / NHÉ / SZNHÉ definíciók

5.2.1.2.2. 7 fő veszteségforrás

5.2.2. Ok - okozat elemzés eszközei

5.2.2.1. 5 Miért?

5.2.2.2. Halszálka

5.2.2.3. Hibafa

5.2.3. FMEA

5.3. Gyakorlati probléma statisztikai problémává alakítása

5.3.1. Valószínűségelmélet és matematikai-statisztikai alapok

5.3.1.1. Statisztika definíciók

5.3.1.2. Adatok

5.3.1.2.1. Minőségi

5.3.1.2.2. Mennyiségi

5.3.1.3. Nevezetes statisztikai eloszlások

5.3.1.3.1. Normál

5.3.1.3.2. Binomiális

5.3.1.3.3. Poisson

5.3.1.3.4. Hipergeometrikus

5.3.1.3.5. Exponenciális

5.3.1.3.6. Khi négyzet

5.3.1.3.7. Student féle t

5.3.1.3.8. F

5.3.1.4. Adatsor jellemzése

5.3.1.4.1. Várható érték

5.3.1.4.2. Ingadozás mutatói

5.3.1.4.3. Görbe alakja

5.3.1.4.4. Elemszám

5.3.1.5. Minitab alapok

5.3.2. Mérőrendszer elemzés

5.3.2.1. Definíciók

5.3.2.1.1. Pontosság

5.3.2.1.2. Precizitás

5.3.2.1.3. Linearitás

5.3.2.2. Döntési hibák

5.3.2.2.1. Alfa

5.3.2.2.2. Béta

5.3.2.3. Mennyiségi típusú adatokat produkáló mérőrendszer vizsgálata

5.3.2.3.1. Előzetes mérőrendszer vizsgálat

5.3.2.3.2. Gage run chart

5.3.2.3.3. Gage R&R Crossed

5.3.2.4. Minőségi típusú adatokat produkáló mérőrendszer vizsgálata

5.3.2.4.1. Attribute Gage R&R

5.3.3. Folyamatképesség vizsgálat (Before)

5.3.3.1. Lépései

5.3.3.2. Z érték számítása

5.3.3.3. Szigma szint vs. hibaráta ppm kalkuláció

5.3.3.4. Mennyiségi adatokat tartalmazó adatsor cp /cpk számítás

5.3.3.5. Minőségi adatokat tartalmazó adatsor cp /cpk számítás

5.4. Tipikus eszközök Mérés fázisban

5.5. Mérés fázist lezáró kérdéslista

6. 0. Ajánlás

6.1. Fehér Norbert ajánlása a könyvhöz

6.2. e-learning portál bemutató

7. 6. Analízis fázis

7.1. Analízis fázis részletes folyamatábra

7.2. A 7 minőségügyi eszköz alkalmazása az Analízis fázisban

7.2.1. Folyamatábra

7.2.2. Pareto diagram - példa

7.2.3. Ellenőrző lista

7.2.4. SPC

7.2.5. Hisztogram

7.2.6. Pontdiagram

7.3. További statisztikai fogalmak

7.3.1. Centrális határeloszlás

7.3.2. Konfidencia intervallumok

7.4. Analízis grafikus eszközei Minitabbal

7.4.1. Egyszerű grafikonok Minitabbal - példa

7.4.2. Multi vari Chart

7.5. Hipotézis vizsgálat

7.5.1. Fogalmak

7.5.1.1. Null vs. alternatív

7.5.1.2. Egy vs. kétoldali

7.5.1.3. Szignifikanciaszint

7.5.1.4. Alfa vs. Béta hiba

7.5.1.5. Kritikus érték

7.5.1.6. Elfogadási vs. elutasítási tartomány

7.5.2. Mintanagyság meghatározása

7.5.3. Lépései

7.5.3.1. Gyakorlati probléma -> statisztikai probléma -> statisztikai megoldás -> gyakorlati megoldás

7.5.4. Mennyiségi adatokra vonatkozó néhány próba

7.5.4.1. Normalitás teszt

7.5.4.1.1. Normál eloszlású adatok

7.5.4.1.2. Nem normál eloszlású adatok

7.5.5. Minőségi adatokra vonatkozó néhány próba

7.5.5.1. Proportion test

7.5.5.2. Khi négyzet próba

7.6. Tipikus eszközök Analízis fázisban

7.7. Analízis fázist lezáró kérdéslista

8. 7. Fejlesztés fázis

8.1. Fejlesztés fázis részletes folyamatábra

8.2. Ötletgeneráló módszerek bemutatása

8.2.1. Brainwriting

8.2.2. Rossz megoldások parkolója

8.2.3. Hat gondolkodó kalap

8.2.4. SCAMPER

8.2.5. 9 ablak

8.2.6. TRIZ

8.3. Egyszerő Lean eszköz a legjobb megoldás kiválsztására : "7 módszer" analízis

8.4. Y=f(x) egyenlet keresése

8.4.1. Korreláció, regresszió

8.4.2. Kísérlettervezés - DOE

8.4.2.1. DOE fogalmak

8.4.2.2. OFAT módszer

8.4.2.3. DOE megtervezése és lépései

8.4.2.4. Teljes faktoriális DOE

8.4.2.4.1. Grafikus elemzés

8.4.2.4.2. Analyze factorial design

8.4.2.5. Részleges faktoriális DOE

8.4.2.5.1. Kereszthatásokból számolt fő hatások

8.5. Tipikus eszközök a Fejlesztés fázisban

8.6. Fejlesztés fázist lezáró kérdéslista

9. 8. Kontroll fázis

9.1. Kontroll fázis részletes folyamatábra

9.2. Kontrollterv

9.2.1. Kritikus x-ek

9.2.2. Ellenőrzés módszere és gyakorisága

9.2.3. Célérték + tolerancia

9.2.4. Válaszlépés - SOP

9.2.5. Felelős - 1 személy

9.3. PDCA -> SDCA

9.3.1. Deming 14 pontja

9.3.2. Standardizáció kulcsa

9.3.2.1. Ismeri a dolgozó a feladatát?

9.3.2.2. Ismeri a dolgozó a standardot?

9.3.2.3. képes beavatkozni?

9.4. Tréning terv

9.5. Monitoring terv

9.6. Statisztikai folyamat kontroll - SPC

9.6.1. SPC szabályozórendszer hierarchiája

9.6.2. SPC grafikonok anatómiája

9.6.2.1. UCL

9.6.2.2. Várható érték (Átlag)

9.6.2.3. LCL

9.6.3. Instabilitás tipikus jeleinek elemzése grafikusan

9.6.4. Mennyiségi adatokra vonatkozó SPC

9.6.4.1. I-MR

9.6.4.2. XBar-R

9.6.4.3. XBar-S

9.6.5. Minőségi adatokra vonatkozó SPC

9.6.5.1. Hibás termékek aránya

9.6.5.2. Hibák száma per termék

9.7. Poka Yoke

9.7.1. Hard

9.7.2. Soft

9.8. Pénzügyi hatás számszerűsítése

9.9. Projekt lezárása és átadása a folyamattulajdonos részére

9.10. Tipikus eszközök Kontroll fázisban

9.11. Kontroll fázist lezáró kérdéslista

10. 9. Six Sigma program fenntarthatóságának biztosítása

10.1. Működési kiválóság modellje

10.1.1. Stratégia

10.1.2. Folyamatfejlesztés

10.1.3. Innováció

10.2. A strukturált hatékonyság, minőségjavítás és innováció S görbéi

10.3. Folyamatfejlesztés a 4. ipari forradalom küszöbén

10.4. Folyamatfejlesztés és Flow élmény

11. 10. Függelék

11.1. Deming 14 pontja

11.2. Készen áll a Six Sigma kihívásra?

11.3. Minitab szoftver bemutatása

11.4. Kontrollgrafikon konstansok

11.5. Kontrollgrafikon függvények